Gard Steiro, sjefredaktør i VG.
Gard Steiro, sjefredaktør i VG.

VG-redaktør Gard Steiro innrømmer at avisas første artikkel om Giske-videoen var mangelfull

– VG burde allereie i første artikkel hatt meir informasjon, seier Gard Steiro til Medier24 måndag.

Publisert

Det har storma rundt Trond Giske og Arbeidarpartiet dei siste vekene. Temperaturen nådde kokepunktet torsdag kveld då VG publiserte saka «Tillitsvalgt sendte ny bekymringsmelding om Trond Giske». Den tillitsvalde var Raudt-medlem og nestleiar Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo.

VGs artikkel har blitt kritisert av både Skjalg Fjellheim i Nordlys, Mari Skurdal i Klassekampen og Medier24-redaktør Erik Waatland.

Reaksjonane fekk ytterlegare fart etter at kvinna som dansa med Giske sa til NRK at videoen fekk det til å sjå verre ut enn det var. Måndag kom ein ny NRK-artikkel kor dei to kvinnene, som høvesvis tok opp videoen og dansa med Ap-politikaren, seier at dei føler seg misbrukt i eit politisk spel.

Sjefredaktør i VG, Gard Steiro, tek sjølvkritikk på at første sak mangla vesentleg informasjon, som først vart kjent av NRK seinare same dag.

– Det har skjedd mykje på mange frontar. Eg ser at enkelte meiner det var VGs omtale åleine som gjorde at Giske ikkje fekk valkomiteens tillit. Det er å overvurdere artikkelens betydning. Det er Giske sin framferd, i kritiske dagar, som gjorde at fleire i partiet mista den skjøre tilliten dei hadde.

– Det har vore ein debatt om VGs journalistikk og det er naturleg. Biletet som har blitt teikna i VGs første sak har blitt fylt ut – og det bra for saka – men eg skulle gjerne sett at deler av informasjon var med i VGs første sak. Då meiner eg spesielt meir informasjon om kva som skjedde på utestaden. Det er vårt ansvar at det vart slik.

– Kvifor kom ikkje den informasjonen med?

– Det skuldast fleire omstende. VG burde allereie i første artikkel hatt meir informasjon, men då NRK kom med si sak, siterte VG dei grundig. Dette var ikkje informasjon vi ville halde tilbake.

– Som kva då?

– Ein del av opplysningane som kjeldene har opplyst om seinare.

– Eg meiner at dei sitata som NRK har publisert er relevante. At dei ikkje kjem med i VGs artikkel skuldast fleire omstende.

– Kan du seie noko meir om dette omstendet?

– Når det er sitat me ikkje har med, så er det vårt ansvar. Eg skulle som sagt ha sett at den informasjonen kom allereie i første artikkel.

– Ville de publisert saka i utgangspunktet dersom de hadde informasjonen frå NRKs artikkel?

– Vår vurdering rundt dette er at det er fleire ting i saka som er relevant. Det ligg føre ei bekymringsmelding, og sjølve hendinga på utestaden meiner me òg har offentleg interesse. Det er ikkje fordi det er ein alvorleg situasjon, men fordi situasjonen Giske oppheld seg i – på utestad, nattetid, med alkohol, og med den aldersskilnaden. Det er akkurat ein slik situasjon han har sagt han må unngå, og har lært han ikkje må finne seg i. Når han står i ein situasjon der han ber om partiets tillit, vert den hendinga relevant.

– Reaksjonane handlar ikkje utelukkande om VGs artikkel, men om at situasjonen han sjølv sette seg i seier noko om dømmekrafta hans.

– Korleis var kontakten med kvinnene?

– Det har eg ikkje lyst til å gå inn på. Me hadde kontakt med dei. Dei har hamna i situasjonen utan å ha bedd om det, og når me ikkje får nok informasjon frå deira oppleving er det vårt – og ikkje deira – ansvar.

– Det føregår ein maktkamp i AP, men alt er ikkje maktkamp og spel. Sjølv om det er delte meiningar i hendinga, så er det mange i og utanfor i AP som reagerer.

– Tok de i tilstrekkeleg grad høgde for politisk spel?

– Ja, det meiner eg. Me veit det føregår politisk spel. Men alt er ikkje spel. Dette handlar òg om dømmekrafta til Giske eitt år etter at han lova bot og betring.

– Ein kvar politikar som hamnar i ein slik situasjon treng ikkje vere av offentleg interesse, men dette handlar om situasjonen til Giske.

– Dette varselet kom frå ein medlem i Raudt. Kan kven som helst sende bekymringsmelding og få oppslag i VG?

– Nei.

– Dette handlar ikkje berre om bekymringsmeldinga, men sjølve hendinga. Når me vurderte denne saka så er det fleire vurderingar. Det er bekymringsmeldinga, grad av offentlege interesse, og – sjølv om det ikkje var avgjerande, at saka har hatt brei spreiing. Det er naivt i 2019 å tru at denne videoen ikkje ville skapt reaksjonar heilt uavhengig av VGs publisering.

I blogginnlegget «SVOGERPAR I GAMLEDA’R» avslørte bloggar, forfattar og tidlegare Dagens Næringsliv-journalist Mina Ghabel Lunde at nestleiar Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, som sende bekymringsmeldinga, er svoger av VG-kommentator Anders Giæver. Det har Giæver sjølv kommentert på si Facebook-side.

Steiro avviser ikkje at Giæver bidrog til å formidle vidare bekymringsmeldinga til VG-redaksjonen.

– Fleire har reagert på at Knut Sandli er svoger av VG-kommentator Anders Giæver. Kva tenkjer du om det?

– Det er ingen hemmelegheit at han er hans svoger. Det er stadfesta, og svart på. Giæver er ikkje redaktør i VG, og har ikkje skrive eitt ord om denne saka.

– Har Giæver hatt noko som helst med saka å gjere? Har han bidrege til å formidle vidare bekymringsmeldinga?

– Det kjem eg ikkje til å gå inn på. Kjeldekontakt går eg heilt prinsipielt ikkje inn på. At han er Giæver sin svoger er ingen hemmelegheit.

– I ein så stor redaksjon vil det ofte hende ofte at medarbeidarar har relasjonar til kjelder. Denne saka er vurdert av journalistar, nyheitsleiinga og av redaktørar i VG.

Powered by Labrador CMS