Administerende og ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro under gjennomgangen av medieåret 2018.Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix
Administerende og ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro under gjennomgangen av medieåret 2018.Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

VG-redaktør Gard Steiro:

– Jeg vil advare mot en utvikling der PFU blir de profesjonelle aktørenes kamparena

VG-redaktør Gard Steiro kom med sine nyttårsønsker til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Publisert

I forbindelse med framleggingen av PFU-statistikken for 2018, kom også VG-redaktør Gard Steiro med noen nyttårsønsker til PFU. 

– Mediene var, som ventet, ikke feilfrie i fjor heller, sa han innledningsvis. 

– Vinden dreide litt

Han pekte på at det har skjedd mye positivt med norsk journalistikk i årets som gikk. 

– 2018 ble en seiersparade for norsk journalistikk. Etter min mening var nivået flere hakk høyere enn tidligere år, sa han og viste til blant annet Tidal-saken til DN, Dagbladets gravejournalistikk og spesielt saken «Barnevernets engler», Aftenpostens dekning av stortingspolitikernes reiseregninger og NRKs «Edderkoppen»-avsløring.

– Etter en periode preget av kutt, og florlett innhold tilpasset Facebooks algoritmer, var det som om vinden snudde litt i 2018, sa han og fortsatte videre: 

– Det ble investert mye mer i den tyngste journalistikken i 2018. 

Han skrøt også av mange mediers økte oppmerksomhet rundt digital presentasjon og iherdig bruk av offentlighetsloven. 

– Vi skal ha kontroll på fakta

Han pekte på at det kan bli stadig vanskeligere å jobbe med de tunge gravesakene, blant annet fordi mange organisasjoner trenerer innsynsbegjæringer, eller generelt er lite velvillige til å samarbeide med redaksjoner eller journalister. 

– Offentlige institusjoner trenerer tidvis velbegrunnede innsynsbegjæringer, sa han. 

Han pekte også på at deler av offentlig sektor til tider synes å være mer opptatt av omdømme, enn å hjelpe dem de er satt til å tjene, og at journalister utsettes for stadig mer sjikane, sa han. 

Han viste også til at det er viktig at PFU er oppmerksomme på at det finnes aktører som bruker PFU-fellelser for å undergrave viktig journalistikk. 

– I noen tilfelles fungerer også PFU som et effektivt virkemiddel for å stagge journalistikken. En klage, ofte omfattende, kan komme på et kritisk punkt i prosessen, og fungerer ofte som avledning for de involverte og har ofte som mål å undergrave den viktige journalistikken, sa han. 

Én av tingene Steiro trakk fram var at profesjonelle aktører kan lete ett små feil i et stort graveprosjekt, som igjen kan undergraves gjennom en fellelse i PFU.

– Det handler om å finne en ørliten feil, som i framtiden kan brukes til å undergrave viktig journalistikk, sa han.

 

– Vi skal ha kontroll på fakta

Samtidig var han klar på at det å peke på det aspektet og utviklingstrekket, ikke betyr at man skal slurve med fakta: 

– Vi skal ha kontroll på fakta. Feil skal rettes, sa han. 

Steiro sa også at han ønsket å advare mot et utviklingstrekk:

– Jeg vil advare mot en utvikling der PFU i stadig større grad blir de profesjonelle aktørenes kamparena. De redaksjonene som løfter de største steinene, kan bli tatt uforholdsmessig hardt. 

Han viste blant annet til at det kan bli høyt detaljfokus, som at et innsalg på Facebook eller en bildetekst kan gjør at et enormt prosjekt blir felt i PFU.

– Mitt ønske for året er at både sekretariatet og utvalget skal være dette bevisst, sa han. 

Videre stilte han spørsmålet: 

– Tjener det journalistikken at små feil kan velte stor journalistikk? 

Han sa også at han mener det finnes tilfellet hvor PFU gjør feil eller at han ikke er enig i PFU-avgjørelser, og at han til tider kan irritere seg over at de har argumentasjon som ikke er konsekvent. 

– Men jeg mener fortsatt at PFU aldri har vært viktigere, sa han avslutningsvis. 

Powered by Labrador CMS