Journalist Tarjei Leer-Salvesen foran Kristiansand rådhus med papir som tilsvarer postlistene for kommunen - kun én årgang. Arkivfoto
Journalist Tarjei Leer-Salvesen foran Kristiansand rådhus med papir som tilsvarer postlistene for kommunen - kun én årgang. Arkivfoto

Innsyn.no har passert åtte millioner dokumenter. Nå varsler journalist Tarjei flere forandringer om kort tid

Om få uker vil offentlighetsverktøyet utvide til å gjelde alle de norske helseforetakene. – Nå har vi passert åtte millioner dokumenter, men ambisjonen er det dobbelte, sier Tarjei Leer-Salvesen.

Publisert

Det startet som et nettsted for å åpne Kristiansand kommune, men endte med å bli et nasjonalt innsynsverktøy. Nå utvikles nettstedet videre til å omhandle alle norske helseforetak.

– Vi utvider nå med nye kilder og skal forsøke å forbedre brukeropplevelsen, sier Tarjei Leer-Salvesen, som står bak satsingen med sin arbeidsgiver Fædrelandsvennen.

Utvider til å gjelde alle helseforetak

Hensikten med nettstedet er å gjøre millioner av offentlige dokumenter søkbare. I dag er det flere offentlige institusjoner som ikke har elektronisk postjournal og som følgelig ikke er å finne på OEP.

I dag kan man finne og søke i dokumenter fra alle politidistriktene, universitetene, kirka og Forsvaret - i tillegg til bydelene og fagetatene i Oslo kommune.

Fakta om Innsyn.no

Prosjektet tilhører Fædrelandsvennen, men har blitt støttet økonomisk av Fritt Ord.

Er et innsynsverktøy som gjør postjournaler søkbare.

Journalist Tarjei Leer-Salvesen tok initiativet og fikk utviklerhjelp av Atle Brandt, Kenneth Lykkås og Frode Nordbø.

– Det har stått lenge på nettsiden at det som går på helseforetakene er under utbygging og vi er ikke fornøyd med slik den er nå. Nå har vi bare Helse Sør-Øst og Sørlandet sykehus på innsyn.no. Ambisjonen er å favne alle helseforetakene før sommeren, sier han og fortsetter:

– Her er det veldig mye viktige prosesser for norske journalister å følge med på.

Kan utvide til å gjelde alle norske kommuner

I dag er det mulig å søke på 136.369 dokumenter under søkefanen «helseforetak», som i dag gjelder Helse Sør-Øst og Sørlandet sykehus. Nettsiden begynte lokalt og sprer seg nå mer og mer utover i landet.

– Hva er ambisjonen med nettstedet?

Sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen sammen med journalist Tarjei Leer-Salvesen under en pressekonferanse da de presenterte utvidelsen av verktøyet i Oslo Media House.
Sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen sammen med journalist Tarjei Leer-Salvesen under en pressekonferanse da de presenterte utvidelsen av verktøyet i Oslo Media House.

– Dokumentproduksjonen er stor i det offentlige Norge og åtte millioner er bare en brøkdel av det som lages. Vi har jo Oslo kommune sine postjournaler foreløpig, men man kan jo tenke seg at vi en gang utvider til å gjelde samtlige av de norske kommunene etter at reformen er ferdigstilt, sier han.

– Hvorfor er det behov for Innsyn.no, mener du?

– Vi ønsker å gjøre postjournaler tilgjengelig og søkbare. Når man er vant til direktorater og departementer, så er det frustrerende å møte på et offentlig organ som er mer lukket, sier Leer-Salvesen.

Måten det fungerer på er at Innsyn.no er matet med en kode som flere ganger i uken skraper etter nye postjournaler, eller at de abonnerer på postjournalene gjennom e-post.

Disse blir så gjort søkbare, slik at man som journalist kan gå innpå nettsiden og søke etter trigger-ord.

Et eksempel er når Medier24 søker etter NRK, så dukker det opp flere dokumenter vi kan be om innsyn i.

Innsynsbegjæringen blir da generert i en e-post som du må sende manuelt til det foretaket som har dokumentet. I den autogenererte e-posten står da saksnummeret.

Vil ikke legge ned tjenesten

Selv om Innsyn.no får stadig flere søkbare dokumenter, så mener journalisten Leer-Salvesen at det er behov for begge løsningene - altså Innsyn.no og Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Slik ser Innsyn.no ut etter et søk.
Slik ser Innsyn.no ut etter et søk.

– Offentlig elektronisk postjournal er et godt navigasjonsverktøy. Og akkurat nå dekker de to forskjellige behov.

– Hva gjør dere det øyeblikket at alle offentlige organer er på OEP? Legger dere ned Innsyn.no?

– Nei, jeg tror ikke vi kommer til å legge nei. Vi har mange ulike veier vi kan gå for å utvikle tjenesten og jeg har ingen tro på at OEP vil omfatte hele den offentlige sektoren med det første.

Powered by Labrador CMS