Justisminister Per-Willy Amundsen - her første dag på jobb rett før jul i fjor.
Justisminister Per-Willy Amundsen - her første dag på jobb rett før jul i fjor.

- Regjeringen boikotter ingen nyhetsmedier, svarer pressesjef Sigbjørn Aanes etter helgas trusler om boikott fra Per-Willy Amundsen

Klar tale fra regjeringen: Nordlys kan forvente svar når de stiller spørsmål til statsråder. Redaktør Helge Nitteberg frykter at justisminister Amundsen vil ta en omvei og «velge sine hatter» med omhu.

Publisert

Lørdag kveld ble det en opphetet diskusjon på Facebook, i kjølvannet av Nordlys sin dekning av årsmøtet til Troms Frp. Aller skarpest fra justisminister Per-Willy Amundsen, som blant annet kalte avisa for Pravda, og mente at de drev med fake news.

Amundsen er også er førstekandidat ved høstens valg, og fulgte opp søndag med at fylkeslaget nå ville vurdere en boikott av avisa.

- Vi må vurdere om vi i det hele tatt skal forholde oss til den avisen, uttalte han til VG.

 

 

- Regjeringen boikotter ikke nyhetsmedier

Sjefredaktør Helge Nitteberg i Nordlys kommenterte den «vurderingen» med å utfordre regjeringen på hva statsministeren mener om slik atferd og en eventuell boikott.

Og på vegne av regjeringen kommenterer statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor dette med en klar melding:

- Regjeringen boikotter ikke nyhetsmedier, sier han til Medier24.

- Men hvordan Troms Frp prioriterer sine utspill i en valgkamp, det er noe de gjør egne vurderinger av og ikke noe jeg kommer til å legge meg opp i, sier Aanes.

- Så Nordlys kan forvente at når avisa stiller spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen eller andre statsråder, skal de få svar som alle andre?

- Ja, det er riktig.

Sigbjørn Aanes er statssekretær og pressesjef ved Statsministerens kontor - og sjelden langt unna Erna Solberg.
Sigbjørn Aanes er statssekretær og pressesjef ved Statsministerens kontor - og sjelden langt unna Erna Solberg.

 

Ville ikke brukt «fake news»

Aanes, som selv er fra Melbu og kjenner det nordnorske medielandskapet godt, beskriver helgas noe utagerende Facebook-debatt slik:

– Denne saken startet med et intervju av statssekretæren hvor Nordlys ikke gjenga meningsinnholdet riktig. Etter en tilbakemelding endret derfor avisa artikkelen. Jeg har forståelse for at det av og til kan bli en opphetet debatt mellom medier og politikere. Det har de fleste av oss opplevd, sier han.

- Så kan nok også redaksjonene noen ganger være mer åpne på å se at det etterlatte inntrykket fra enkelte artikler ikke nødvendigvis gjenspeiler meningsinnholdet fra politikerne.

- Og det tror jeg vil alle er tjent med å ha en nyansert diskusjon rundt, sier Aanes.

- Uttrykk som «fake news» og «Pravda», bidrar de til en slik nyansert diskusjon?

- Jeg ville ikke karakterisert den endelige artikkelen i Nordlys som fake news, og vil alltid vært forsiktig med det begrepet, sier Aanes.

 

- Har overhodet ingen konflikt med norsk presse

Aanes viser videre til at Nordlys tradisjonelt har stått Arbeiderpartiet nært, uten at han vil gå inn på det omstridte begrepet Pravda eller diskusjonen som skapte bruduljer i helga.

- Jeg tror alle politiske partier opplever en diskusjon med redaksjoner om vinklinger. Der tror jeg vi må være åpen for at av og til gjør politikere feil - og av og til kan feil forekomme i pressen, sier Aanes.

- Vi har vært gjennom en amerikansk valgkamp med en meget tilspisset situasjon mellom media og politikere. Kan dette bli en strategi her hjemme også?

- Regjeringen har i hvert fall overhodet ikke noen konflikt med norsk presse.

- Men vi har nå sett noen enkelttilfeller av antydninger til boikott. Er det grunn til å frykte flere slike saker?

- Nå har ikke det vært et utstrakt problem i Norge. Og det tror jeg ikke vi trenger - hvis vi har en åpen og ærlig diskusjon hvor alle parter erkjenner at man kan gjøre feil, sier Aanes.

 

Departementet: - Ingen boikott

Til spørsmål om helgas debatt og varsel om mulig boikott har Medier24 imidlertid ikke fått svar eller intervju med Amundsen.

På Facebook søndag kveld kommenterte justisministeren reaksjonene som «i overkant selvhøytdelig og pompøst» fra redaktører og professorer.

På vår henvendelse til Justis- og berdeskapsdepartementet svarer kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen slik på vegne av statsråden.

- Han henviser til Troms Frp. Dette vedkommer ikke departementet, skriver Johansen.

- Så justisministeren vil forholde seg til Nordlys slik han forholder seg til andre medier?

- Justis- og beredskapsdepartementet og dets statsråder vil behandle Nordlys på lik linje med alle andre medier.

 

Det blir i overkant selvhøytidelig og pompøst når redaktører og professorer uttaler seg om at Troms FrPs valgkamputvalg vurderer om det er konstruktivt å forholde seg til Nordlys i valgkampen.

Posted by Per-Willy Amundsen on 29. januar 2017

 

- Mange har vært særdeles misfornøyd med Nordlys

Søndag kommenterte altså Per-Willy Amundsen til flere medier at Troms Frp nå skal vurdere hvordan de vil forholde seg til Nordlys.

Om det betyr en boikott eller bare at man går til andre med egne utspill, vites så langt ikke.

Justisminister og førstekandidat Amundsen viser som nevnt til fylkeslaget for kommentar. Fylkesleder Line Miriam Sandberg viser til Kristian Wilsgård, partiets andrekandidat - og valgkampleder i Troms.

Han sier følgende i en kort kommentar til Medier24:

- Vi skal se på denne saken i strategiutvalget, og så må vi få se ordnetlig på det før vi kan utdype noe mer enn det.

- Men snakker vi her om en strategi for egne utspill, eller en ren boikott også for intervjuer?

- Det kan jeg som sagt ikke forskuttere noe om, dette må vi få drøftet i utvalget og ta en helhetsvurdering der, sier Wilsgård.

Helgas omstridte dekning av fylkesårsmøtet er bakgrunnen, men det er samtidig ikke nytt at Frp-erne er misfornøyd med Nordlys:

- Det er feilinformasjonen i helgas sak som er bakgrunnen for dette, og så er det lik at vi lenge har opplevd en dekning og vinkling som har gjort at mange Frp-ere har vært særdeles misfornøyd med avisa.

- Denne konflikten kom på bakgrunn av spørsmål rundt et veiprosjekt som var løftet fram både før og etter valget for fire år siden. Dere forstår at media stiller spørsmål rundt framdriften her?

Helge Nitteberg, sjefredaktør i Nordlys.
Helge Nitteberg, sjefredaktør i Nordlys.

- Ja, men dette handler ikke om at det kom et spørsmål. Saken handler om at vår statssekretær selvsagt ikke kan gå inn på hva som står i Nasjonal Transportplan før den kommer til behandling. Og så velger Nordlys å bruke en overskrift som kan tolkes som at vi skulle vrake E8. Det var ren feilinformasjon, fram til overskriften ble endret, sier Wilsgård.

 

Nordlys-redaktøren er ikke veldig beroliget

Sjefredaktør Helge Nitteberg er ikke veldig beroliget av signalene fra regjeringen og Troms Frp.

Han frykter tvert i mot at Per-Willy Amundsen vil gjøre som andre sentrale partifeller har gjort; å «velge» andre hatter enn å være statsråd i situasjoner hvor det passer.

Og dermed boikotte Nordlys som stortingskandidat, men ikke som justisminister.

- Jeg frykter at vi nå har en justisminister som tror at han kan splitte personligheten sin etter eget forgodtbefinnende. Han er statsråd 24 timer i døgnet, og jeg forholder meg til han som én og samme person, sier Nitteberg.

Til Wilsgårds beskrivelse av Nordlys sine vinklinger fra helgas årsmøte, bekrefter Nitteberg at det var flere endringer i forsidetittelen etter at det feilaktig ble trukket fram som et problem at reguleringsplanen for en eventuell veiutbygging ikke var ferdig.

Men at Nordlys skal ha skrevet at prosjektet var skrotet, kjenner ikke Nitteberg til:

- Forsidevinklingen ble løpende justert her, men jeg kjenner ikke til at noen slik tittel skal ha vært brukt. Vi skrev som riktig er at han ikke kunne love ny innfartsvei, men det er ikke det samme som å skrive at prosjektet er skrotet, sier sjefredaktøren.

Tittelen på selve saken er fortsatt «Vil ikke love ny innfartsvei til Tromsø».

 

 

Powered by Labrador CMS