Tyrkisk kildekritikk, episode 2: Dette er kildene som norske medier baserte sine barnesex-saker på

MEDIEKRITIKK: Hvor gikk det galt? En Anadolu Agency-sak ble mishandlet av Hurriyet Daily News, og brukt som kilde av norske medier.

Publisert Sist oppdatert

"Bak skapet bakenfor skapet bakenfor skapettil hans madam ..."

slik går en regle av Inger Hagerup.

Både Tyrkias Grunnlovsdomstol, juridiske eksperter og Politikens korrespondent i Tyrkia har understreket at en mye omtalt lovendring ikke innebærer at Tyrkia skal senke seksuell lavalder.

Lovendringen er en oppfordring til parlamentet om å vedta en ny lov som skal gjøre det mulig å gi ulike straffer fra sak til sak, fremfor en standardstraff som ikke hører hjemme i et moderne rettssystem.

MEDIEKRITIKK PÅ MEDIER24: Medier24.com presenterer i 2016 en ny spalte og en håndfull spaltister som bidrar med mediekritiske tekster og analyser.

Inntil videre som et tidsbegrenset prosjekt. Spalten er støttet med tilskudd fra Fritt Ord.

Innrømmet tabben

I ettertid har Dagbladet, VG og NRK innrømmet at de ikke hadde dekning for sine påstander 14. august om at Tyrkia angivelig skal senke seksuell lavalder til 12 år.

Innrømmelsene kom imidlertid ikke som formelle beklagelser, men i form av nye saker som tilbakeviser de opprinnelige sakene.

I stedet for å beklage at redaksjonen ignorerte VVP punkt 3.2. om kildekritikk, gjemte NRK seg bak en merkelig ingress om at "hele verden" hadde trodd på "nyheten som var for vond til å være sann."

Hvis nyheten var for vond til å være sann, er det merkelig at NRK vinklet saken uten forbehold om at redaksjonen kan ha misforstått kilden: "Tyrkia: Sex med 12-åringer kan bli lovlig."

Dagbladet hadde tittelen "Tyrkia endrer aldersgrensa for å ha sex med barn. Det vekker reaksjoner"

Men kilden var ikke Tyrkia. Kilden var "I huset bortenfor huset bortenfor huset
 til snekker Kvikk ..."

Kilden var en Hurriyet Daily News-artikkel merket Anadolu Agency. Jeg fant originalsaken med litt hjelp fra en amerikansk journalist i Istanbul.

De opprinnelige kildene

Til tross for at Hurriyet Daily News-saken var merket Anadolu Agency, var det ingen norske nyhetsmedier som prøvde å grave opp originalen før de gikk ut med påstandene.

Hurriyet Daily News-redaktør Özgür Korkmaz forteller meg i et epost-intervju at saken de publiserte 14. juli er basert på en Anadolu Agency-sak publisert samme dag.

Artikkelen heter "- Annulering av 15-års-regelen kan lede til tvangsekteskap ved ung alder."

Jeg har oversatt saken fra tyrkisk og fått den gjennomlest av en oversetter.

I saken fortelles det at Grunnlovsdomstolen har annulert en bestemmelse i Artikkel 103 i den tyrkiske straffeloven, som straffer alle seksuelle handlinger mot barn under 15 år som seksuelle overgrep.

AA skriver at lovendringen har skapt oppstyr, og har to kilder som kritiserer lovendringen, men ingen som forsvarer den.

Imidlertid forklares det nederst i saken at poenget med lovendringen er å innføre en ny lov som gjør straffen for overgrep proporsjonal med overgrepet, og at lovendringen ikke trer i kraft før 13. januar, som jo innebærer at parlamentet vil ha tid til å behandle et nytt lovforslag.

Selv om saken siterer navngitte kilder som kritiserer lovendringen, er det urimelig å hevde med denne saken som eneste grunnlag at Tyrkia kan eller skal senke seksuell lavalder, eller at lovendringen vil føre til flere barnebruder i Tyrkia.

Dessuten hadde AA en annen sak om samme tema 13. juli, altså dagen før, som tydelig forklarer hensikten med lovendringen fra Grunnlovsdomstolens synsvinkel:

Man vil bort fra gjeldende lovverk der man straffer overgrep mot en 14-åring likt som overgrep mot en fireåring.

Hurriet skrev om saken

Når man sammenligner den opprinnelige saken med Hurriyet Daily News-saken, ser man at sistnevnte har gjort omfattende redigering:

  • Vinklet ensidig og spekulativt på "public outrage".
  • Fjernet og lagt til kilder.
  • Kun sitert kilder som er opprørt over lovendringen.
  • På toppen av dette har Hurriyet Daily News publisert saken som en ren Anadolu Agency-sak, uten å oppgi at de har gjort omfattende endringer.

«Konsekvenser er ikke vårt problem»

Jeg lovte Hurriyet Daily News-redaktør Özgür Korkmaz å sitere ham ordrett, som spørsmål og svar.

Hvorfor valgte Hurriyet Daily News å publisere Anadolu Agency-saken uten å innhente kommentar fra tyrkiske myndigheter?

- Det er en Anadolu Agency-sak om en beslutning gjort nylig av Grunnlovsdomstolen, så den trengte ikke noen reaksjon fra myndighetene. Det står ingen steder i saken at det nå er lov å ha sex med mindreårige. Når det gjelder etterspillet: Hvis en sak vi kjører skaper problemer nasjonalt eller internasjonalt for en part relatert til saken, så angår ikke det våre redaksjonelle hensyn.


Med henvisning til saken i Hurriyet Daily News har mange skandinaviske medier feilaktig hevdet at Tyrkia skal senke seksuell lavalder til 12 år. Synes du saken dere kjørte gjengir beslutningen til Grunnlovsdomstolen på en presis måte?

- Som Grunnlovsdomstolen presiserte senere, har bestemmelsen som beskriver seksuelle handlinger mot barn under 15 år som sex-overgrep blitt annullert, men endringen trer ikke i kraft før i januar. Saken inneholder all denne informasjonen. Tyrkias parlament har rett til å erstatte bestemmelsen med en ny i denne perioden. Justisministeren har sagt at et slikt lovforslag vil ble fremlagt parlamentet snart, sier Korkmaz.

Korkmaz insisterer på at all faktainformasjon fra Hurriyet Daily-News saken er hentet fra den nevnte AA-saken.

Han hevder feilaktig at alle sitatene finnes i originalsaken.

Denne påstanden kan alle som leser de to sakene opp mot hverandre selv sjekke.

Det som er mest sannsynlig er at avisen har funnet to eller flere AA-saker og flettet disse sammen på en oppfinnsom måte.

Godkjent av Jagland

Det hører med til historien at tyrkiske myndigheter definitivt burde vært mer profesjonelle i sin håndtering av denne skandalen.

"I krydsfeltet mellom nogle mediers lyst til at tro de mest vanvittige historier fra Tyrkiet, tyrkisk presses dårlige formidling og den tyrkiske regjerings langsommelighed gror en frodig have," skrev Politikens sørøsteuropa-korrespondent Martin Selsøe Sørensen 15. august.

Hvis president Erdogans talsmann Ibrahim Kalin, som har ubegrenset med spalteplass i avisen Daily Sabah, hadde vært raskere på banen med regjeringens syn på seksuell lavalder, kunne kanskje Tyrkias diplomatiske krise med Sverige og Østerrike vært unngått.

Da ville kanskje generalsekretær i Europarådet Thorbjørn Jagland droppet å erklære sin støtte til Hurriyet Daily News' tivoli-journalistikk på kronikkplass i Aftenposten:

"Det er rapportert at Konstitusjonsdomstolen i Tyrkia har senket den seksuelle lavalderen. Hurrietdailynews [sic] rapporterte riktig om dette, men innholdet er fordreid særlig i Østerrike og Skandinavia," skrev Jagland.

Amen til at "innholdet er fordreid." Men mener Jagland fortsatt at Hurriyet Daily News rapporterte riktig?

At Jagland går god for denne tyrkiske avisen der kildekritikk er et ukjent konsept, legitimerer likevel ikke at norske medier kastet seg på hviskeleken.

I huset bortenfor huset bortenfor husettil snekker Kvikki rommet innenfor rommet innenfor rommettil hans butikkbak skapet bakenfor skapet bakenfor skapettil hans madamder ligger faren til bestefaren til bestefarfarenssøndags-kam. 

Inger Hagerup

Oppdatering 25. august:

Etter at denne saken ble publisert fikk jeg en epost av Hurriyet Daily News der det presiseres at "originalsaken" angivelig finnes i annen versjon, som bare skal være tilgjengelig for Anadolu Agency sine abonnenter. Hurriyet Daily News sier imidlertid at denne saken ikke lenger er tilgjengelig for dem, fordi deres tilgang til Anadolu Agency sitt digitale nyhetsarkiv ikke strekker seg så langt bakover i tid som 14. juli.

Jeg har vært i kontakt med en journalist i Anadolu Agency, men har ikke lykkes å finne noen sak hos dem som er identisk med saken Hurriet Daily News publiserte under merket Anadolu Agency 14. juli.

Hurriyet Daily News mener "originalsaken" også er publisert av avisen Karar: http://www.karar.com/gundem-haberleri/aymnin-karari-cok-vahim-186849

Men selv om Karar sin versjon ligner ganske mye, er heller ikke denne versjonen identisk med Hurriyet Daily News sin sak. Saken i Karar fremstår uansett som en redigert versjon, siden Anadolu Agency er nevnt i brødteksten, og ikke i byline. Saken i Karar har forøvrig ikke byline i det hele tatt. At journalisten bak saken ikke tar ansvar for sin sitering av Anadolu Agency, regnes tydeligvis som greit.

Utover å sende meg en lenke til en ganske lik sak i avisen Karar, har ikke Hurriyet Daily News klart å legge frem en Anadolu Agency-tekst som er identisk med den Hurriyet Daily News publiserte 14. juli.

Powered by Labrador CMS