Illustrasjonfoto av av svensk ambulanse.
Illustrasjonfoto av av svensk ambulanse.

Kommentar

Nei, NRK: Det er ikke forbudt for privatpersoner å ta bilder av ulykker i Sverige

NRKs journalister har misforstått reglene, mener Simon Aldra.

  • SIMON ALDRA, journalist

«I Sverige kan man ende opp med fengselsstraff hvis man tar bilder av trafikkulykker. Der ble det ved nyttår gjort endringer i lovverket, som gjør at privatpersoner ikke har lov til å ta bilder av ulykker der involverte mennesker synes.»

Sitatet er fra en NRK-artikkel lørdag.

Simon Aldra, journalist i Brønnøysunds Avis.
Simon Aldra, journalist i Brønnøysunds Avis.

Det siste året har det ved flere anledninger vært omtalt episoder der folk har fotografert og filmet skadde mennesker på ulykkessteder i Norge, der folk til og med går i veien for og forstyrrer redningspersonell.

Dette er naturligvis ikke greit.

Men så til dette med fotoforbud i Sverige.

I en del av disse sakene siteres Ambulanseforbundet i Delta om at det i Sverige er innført restriksjoner for filming og foto på skadested, blant annet nå senest hos TV 2:

«Ifølge Ola Yttre som er leder i Ambulanseforbundet i Delta, har det i Sverige blitt innført restriksjoner i forhold til filming og foto på skadested og det går mot et lovforbud i vårt naboland. – Vi bør se om vi skal gå samme veien og vi vil ta dette videre inn til myndighetene, sier Yttre til TV 2.» 

Dette ble da gjengitt av blant annet Nordlys, og gjennom «fri flyt» i Amedia ble det gjentatt hos en rekke lokalaviser, blant annet hos Helgelendingen, der jeg kom over det selv.

Da Medier24 omtalte forbudshungeren fra Ambulanseforbundet i august hadde deres journalist for ordens skyld oppfattet lovens innhold riktig.

Tar jeg ikke feil var det NRK som først omtalte disse restriksjonene i en sak i januar.

«Ved inngangen til det nye året skjerpet svenskene flere lover. Blant annet er det ikke lenger lov for privatpersoner å ta bilder av ulykker der involverte mennesker synes», skriver SVT, ifølge NRK.

Lenken til SVT forteller oss i tittelfeltet at «Fotografera olyckor kan nu ge fängelse», altså at man kan dømmes til fengsel for å fotografere ulykker.

Her kommer vi til kjernen i saken.

SVTs artikkel omhandler en lovendring og et straffebud svenskene kaller «olaga integritetsintrång».

I brødteksten fremgår det blant annet at lovendringen opprinnelig er rettet mot spredning av såkalt «hevnporno» på nettet, men at den også kan gjelde «gälla andra kränkningar på nätet och fotografering eller spridning av bilder på olyckor där enskilda personer syns», og at straffen er bøter eller fengsel.

Det viser seg imidlertid i neste avsnitt at denne delen av brødteksten neppe stemmer, da man siterer Gordon Grattidge, som er leder for det svenske Alarm Ambulansförbundet.

«– Det finns nu en risk att vid spridning av bilderna bli åtalad och straffad. Det är inte ett rent fotoförbud, men ett steg i rätt riktning.»

Altså er det ikke et rent fotoforbud. Det slår meg faktisk at straffebudet ikke virker å inkludere noe som helst fotoforbud, eller noen som helst restriksjoner på fotografering på ulykkessteder.

I SVTs omtale av lovendringen i desember i fjor fremgår det enda mer tydelig hva loven innebærer:

«Det som i och med den nya lagen kan klassas som intrång i privatlivet är att sprida bild eller annan uppgift om någons sexualliv, om någons hälsotillstånd eller att någon utsatts för vissa typer av brott. I lagtexten står det att det gäller brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid. Det gäller också bilder på någons nakna kropp eller på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation.»

Dette forstår jeg slik at det er spredning av bilder som nå er straffbart og som det er innført restriksjoner på. Merk at straffebudet også inkluderer bilder av folk som befinner seg i en «veldig utsatt situasjon», og derfor gjelder det utvilsomt noen som ligger skadd i et bilvrak.

Men det er altså spredningen som er forbudt, og som det gjelder restriksjoner for.

Det er verdt å merke seg at formuleringen «ägnad» som brukes i straffebudet ifølge en juridisk rådgiver på det svenske nettstedet Lawline betyr at det må være et forsett om å krenke.

Det kan nok også gjøre det vanskelig å straffeforfølge slikt i praksis, men jeg er mildt sagt ikke noen ekspert på svensk strafferett

Det er uansett ikke det vesentligste. Det vesentligste er at det altså ikke er forbudt for privatpersoner å ta bilder av ulykker i Sverige. Jeg vet godt hvor lett det er å rote med en slik detalj, og senere bare videreføre den i saker på autopilot. Jeg har gjort det selv.

Men jeg håper dette klarer opp i misforståelsen, skal dette diskuteres må det gjøres ut fra fakta, og ikke misforståelser.

Et fotoforbud på ulykkessteder er selvsagt også svært problematisk i et åpent samfunn, men det er en annen diskusjon.

Powered by Labrador CMS