Nå legges NRK-tomta på Marienlyst ut for salg

Og NRK begynner jakten på ny tomt i Oslo-området, skriver de i en pressemelding.

Publisert

– Det er avgjørende at NRK får nye og mer hensiktsmessige lokaler for å kunne løse oppgavene som allmennkringkaster i fremtiden. Derfor er det en stor og viktig milepæl når NRK nå går fra å utrede mulighetene for flytting, til å starte det konkrete arbeidet med å etablere et nytt hovedkontor, sier NRKs styreleder Birger Magnus i en pressemelding. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ser fram til arbeidet med å finne den riktige tomta for NRK. – NRK trenger et nytt hovedkontor som er bærekraftig, som oppfyller dagens krav til sikkerhet og som gir oss de beste forutsetningene for å løse oppdraget og være en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse. Det skal være en arbeidsplass der forholdene ligger til rette for at vi kan ta i bruk og utvikle ny teknologi, utforske nye ideer, lære, dele og samarbeide på tvers av organisasjonen og med miljøer utenfor NRK, sier Eriksen i meldingen. 

Han har tidligere sagt at planen er å flytte en gang mellom 2021 og 2026. 

 
 

Kringkastingssjefen sier i meldingen at han er opptatt av at NRKs nye hovedkontor skal bli positivt for deres nye nærmiljø.– NRK skal være en berikelse for det området vi flytter til. Vi skal møte publikum i et åpent, fleksibelt bygg der vi «vrenger innsiden ut» og inviterer til opplevelser og deltakelse i innholdsproduksjonen. Jeg er sikker på et det blir stort engasjement og mange forslag om hvor NRK skal være i tiden framover, sier Eriksen.

2. juli i år vedtok Plan- og bygningsetaten i Oslo NRKs planforslag for omregulering av NRKs eiendom på Marienlyst til boligformål, slik at tomta kan selges og med det også finansiere ny tomt for NRKs hovedkontor. 

Her finner man NRKs presentasjon og prospekt for tomta. 

Powered by Labrador CMS