– Dette er ikke noe vi gjør hver uke,  sier Arne Reginiussen.
– Dette er ikke noe vi gjør hver uke, sier Arne Reginiussen.

Finnmark Dagblad har publisert sin første leder på samisk noensinne: – Vi må ta vare på samiske språk

Fredag morgen kom Finnmark Dagblad ut med leder på bokmål og samisk for å hedre det samiske språket: – Vi følte for å bidra til synliggjøringen av presset det samiske språket opplever, sier ansvarlig redaktør Arne Reginiussen.

Publisert

Denne uken har det vært Samisk Språkuke der hele Norge har blitt invitert til å delta i synliggjøringen av det samiske språk.

For å delta har man blitt oppfordret til å blant annet fokusere mer på samisk innhold, lære seg noen samiske gloser, arrangere språkkaféer, eller lage infoplakater på samisk og norsk for å skape synlighet rundt språkuken.

Finnmark Dagblad valgte derfor å skape synlighet gjennom ledersidene i fredagsutgaven av papiravisen.

Vi må ta vare på det samiske språk

«Viktig å ta vare på språket»Slik lød tittelen på lederen til Finnmark Dagblad fredag morgen. Ved siden av saken på bokmål stod samme tekst, men denne var på samisk. Ansvarlig redaktør Arne Reginiussen forteller til Medier24 at dette har de valgt å gjøre for synliggjøre det samiske språket. 

– Dette er ikke noe vi gjør hver uke, men vi følte det var med på å fremme budskapet om at vi må ta vare på det samiske språk. Språket er sterkt truet og under mye press, så det er viktig å sette et fokus om at vi må bevare det.

Faksimile av ledersidene i Finnmark Dagblad
Faksimile av ledersidene i Finnmark Dagblad

Dette er noe Finnmark Dagblad aldri har gjort før, men valgte å gjøre det denne gangen for å sette ekstra fokus på den samiske språkuken som har blitt arrangert denne uken.

– Det virker som at fokuset har blitt sterkere den siste tiden, og vi følte for å bidra til synliggjøringen av presset det samiske språket opplever.

Lederen til Reginiussen tar opp utfordringene de samiske språkene står ovenfor, og peker på flere språk som står på UNESCO sin rødliste. I tillegg tar han opp fornorskingen av den samiske kulturen og hyller arbeidet til den samiskspråklige avisen Âvvir. 

– [ …] de samiske språkene er en viktig del av samisk identitet, og de må viderebringes og tas vare på, slik at de ikke forsvinner og dør ut. [ …] det er viktig også i det daglige å bruke det samiske språket, og å løfte språket. Her har både det offentlige, skoleverket og også mediene et ansvar, avslutter Reginiussen avisens lederinnlegg.

Powered by Labrador CMS