Hegnar Media-sjef Trygve Hegnar.
Hegnar Media-sjef Trygve Hegnar.

Finansavisen felt i PFU for «redaksjonell hale» etter debattinnlegg

Kolonial.no-sjef Karl Alveng Munthe-Kaas fikk medhold etter å ha klaget Finansavisen inn for Pressens Faglige Utvalg.

Publisert

Finansavisen har brutt god presseskikk på punkt 4.15 i Vær Varsom-plakaten, mener Pressens Faglige Utvalg.

Avisen la til en polemisk replikk etter et leserinnlegg fra Karl Alveng Munthe-Kaas i Kolonial 19. oktober i fjor.

I punkt 4.15 av Vær Varsom-plakaten heter det at «tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.»

Det er innlegget «Trygve Hegnars angrep på konkurranseloven» Finansavisen er klaget inn på.

Nederst i innlegget skriver Finansavisen:

«Svar: Innsenderen bør kanskje opplyse om at han snakker for sin syke mor, Kolonial.no, som går dårlig. Derfor ønsker/krever han bedre/lavere innkjøpspriser. Red.»

I sin klage skrev Munthe-Kaas:

«Bruddet på god presseskikk er så åpenbart at det antagelig ikke er nødvendig å utdype saken ytterligere overfor PFU, men vi ønsker likevel å påpeke at vårt innlegg var signert med ‘KARL ALVENG MUNTHE-KAAS Adm. direktør i Kolonial.no.’. Hvem som var avsender fremgikk derfor med tydelighet av signaturen, og av innholdet fremgikk også vår posisjon i den pågående diskusjonen. Den redaksjonelle halen tjente derfor ingen annen hensikt enn å polemisere mot innholdet i vårt innlegg og svekke avsenderens troverdighet.»

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen under PFU-møtet 26. februar.
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen under PFU-møtet 26. februar.

I sitt tilsvar til klagen skrev Finansavisen:

«Vi ser ingen grunn til å besvare klagen på vanlige premisser. PFU er her brukt i et spill fra klagerens side.»

I sin vurdering skriver PFU:

«Utvalget konstaterer at Finansavisen i dette påklagede tilfellet har utstyrt klagers tilsvar med redaksjonell replikk. Det sentrale presseetiske spørsmålet er dermed hvorvidt denne også er polemisk. Som utvalget har påpekt er en replikk polemisk idet den forsøker å uthule poeng i det innsendte tilsvaret, eller på annen måte undergraver meningsinnholdet i dette. Etter utvalgets mening er det nettopp det Finansavisen har gjort her. Avisen har misbrukt sin makt som publisist og trykket en polemisk replikk, i strid med siste setning i VVP 4.15»

Powered by Labrador CMS