Fra VGs hovedsak om «Ambassadøren».
Fra VGs hovedsak om «Ambassadøren».

Ambassadøren som ble hentet hjem fra Indonesia har klaget VG til PFU. Mener avisa har brutt 10 punkter i Vær varsom-plakaten

- De har bevisst og mot bedre vitende valgt en uriktig fremstilling, mener Stig Traavik, Norges tidligere ambassadør til Indonesia.

Publisert

VG avslørte sommeren 2017 at ambassadør Stig Traavik innledet hemmelige forhold til flere kvinner - hvor en av dem fikk 1,4 millioner kroner kroner i norsk bistand til organisasjonen hun ledet. 

Dette ble presentert i en omfattende nyhetsreportasje, som de påfølgende dagene ble fulgt opp av flere saker.

Nå får sakskomplekset sitt presseetiske etterspill: Traavik klaget i desember Verdens Gang til Pressens faglige utvalg. Torsdag skal PFU ta stilling til den tidligere ambassadørens klage. 

Han har klaget inn VG med påstand om brudd på intet mindre enn 10 punkter i Vær varsom-plakaten, kan vi lese i sakens sammendrag. Blant disse identifisering, faktakontroll, forhåndsdom og samtidig imøtegåelse: 

  • 3.2, om opplysningskontroll
  • 4.1, om saklighet og omtanke
  • 4.2, om skillet mellom faktiske opplysninger og kommentarer
  • 4.3, om privatliv
  • 4.4, om ha dekning for titler, ingresser etc.
  • 4.5, om forhåndsdom
  • 4.7, om identifisering
  • 4.10, om bilder i en annen sammenheng
  • 4.13, om rettelse
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse

- Ga inntrykk av korrupsjon

Et vesentlig poeng fra klager er at ifølge Traavik er «alle påstander om økonomiske misligheter og andre alvorlige forholder var og ble funnet fullstendig grunnløse». 

Likevel ga VGs dekning inntrykk av at det var sterke grunner til å mistenke ham for «korrupsjon eller korrupsjonslignende forhold», heter det i klagen. Traavik mente avisen burde ha vært mer kritisk til kildene, som hadde hevnmotiver overfor den tidligere ambassadøren. 

Traavik erkjenner i klagen at han «fikk kraftig kritikk arbeidsgiver for å ha stilt meg i en vanskelig situasjon ved å ha forhold utenfor ekteskap, og for å ikke ha erklært meg formelt inhabil» - men at avisen heller ikke har avdekket mer enn det. 

- Stor offentlig interesse

VG avviser i sitt tilsvar brudd på god presseskikk, og mener saken hadde stor offentlig interesse. Avisen viser blant annet til at Utenriksdepartementet selv omtalte hjemkallingen av ambassadørensom en «streng reaksjon», som «var i tråd med alvoret i saken». 

Redaksjonen avviser at de har slått fast at Traavik hadde «misbrukt offentlige midler», men mener det var grunn til å undersøke ambassadørens rolle i tildelingen av 1,4 millioner kroner.

Og mener videre det var «dokumentert at Traavik personlig medvirket til at organisasjonen til kvinnen han var i et forhold med, fikk et tilskudd». 

I bunn og grunn avviser VG alle anklager, mener identifiseringen var riktig og understreker at ambassadørens tilsvar og imøtegåelser er gjengitt i alle saker - med lenker til den opprinnelige.

- Usant og udokumentert fra Hegnar

Tidligere ambassadør Traavik har også klaget inn Finansavisen for omtale av saken, gjennom en leder fra redaktør Trygve Hegnar. 

Traavik mener Hegnar brøt hele ni punkter i Vær varsom-plakaten, blant annet privatlivets fred, saklighet og omtanke, samtidig imøtegåelse og retting av feil. 

I lederen het det at Traavik «hadde tre elskerinner samtidig, og en av kvinnene mottok fra Norge og ambassaden 1,4 millioner kroner i bistandsmidler til et kulturprosjekt».

Traavik mener påstanden er usann, udokumentert, og at den heller ikke var presentert slik i VG. Den tidligere ambassadøren skriver i klagen: 

- Artikkelen er preget av at Hegnar ikke har gjort et minimum av kvalitetssjekk av det han skriver. Hegnar har heller ikke gjort noe som helst forsøk på å kontakte meg før han omtalte meg.

Finansavisen avviser på sin side at det er brutt noen god presseskikk, at VGs sak var godt dokumentert og at Traavik heller ikke skulle hatt noen krav på samtidig imøtegåelse. 

Disse 9 sakene skal PFU behandle denne uka: 

Torsdag 26. april er det møte i Pressens faglige utvalg - sakslista ser slik ut:

Powered by Labrador CMS