Kulturminister Linda Hofstad Helleland.
Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

55 prosent av oss ser ofte nyheter som vi ikke tror er helt sanne

Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet, på oppdrag fra kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Publisert

I en ny undersøkelse svarer 55 prosent at de ukentlig eller oftere ser nyheter de ikke tror er helt sanne. Nyheter på Facebook scorer dårlig på troverdighet.

Det er Medietilsynet som har utført undersøkelsen på oppdrag fra kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Samtidig er 40 prosent usikre på om de klarer å oppdage falske nyheter.

– Vi må ta på alvor at mange nordmenn er usikre på sin egen mediekompetanse og evne til kildekritikk. Jeg har derfor bedt Medietilsynet prioritere arbeidet med mediekompetanse i år.

- Jeg har også bedt tilsynet om å komme med forslag til informasjonstiltak basert på denne undersøkelsen, sier kulturminister Helleland. 

Hva gjør vi så når vi leser en nyhet som vi er usikre på om er falsk eller ekte?

37 prosent oppgir at de ikke gjør noe, mens 35 prosent sier de sjekker via nettet.

Hele 62 prosent oppgir Facebook som den hyppigste kilden til det folk mistenker er falske nyheter, mens 21 prosent oppgir tradisjonelle medier som viktigste kilde.

23 prosent av befolkningen svarer at de en eller flere ganger har delt en nyhet som de senere fant ut var falsk, mens 15 prosent har delt en nyhet som de visste eller mistenkte at var usann.

– Undersøkelsen viser at tilnærmet halvparten mener at offentlige myndigheter har et stort ansvar i å øke befolkningens mediekompetanse. Medietilsynet gjør allerede mye på dette feltet.

- Vi ser på resultatene av undersøkelsen med stor interesse og tar dette med oss i det videre arbeidet, sier Medietilsynets direktør Tom Thoresen.

Powered by Labrador CMS