Faktisk.no samler alle menings­målinger i nytt tilbud med egen «nerde­modus»

– Tanken er å lage den beste og mest gjennomarbeidede samlingen av meningsmålinger i Norge, sier ildsjel Tore Bergsaker. Sammen med Poll of Polls og Jari Bakken har de i dag lansert polls.faktisk.no.

Publisert

Faktisk.no, med faktasjekker Tore Bergsaker og utvikler Jari Bakken i spissen, lanserer i disse dager en spiller ny statistikk-portal for meningsmålinger, polls.faktisk.no.

De har fått tilgang til databasen til Poll of polls, som holder oversikt over så godt som alle landets meningsmålinger for de politiske partiene – og ikke minst snittet av målingene. 

Nå har Faktisk.no og Poll of polls gått sammen – og lansert en splitter ny tjeneste, hvor journalister, organisasjonsfolk og statistikknerder over hele landet får tilgang til oppdatert informasjon om tall og statistikk fra meningsmålingene til landets mediehus. 

– Tanken er å lage den beste og mest gjennomarbeidede samlingen av meningsmålinger i Norge. Stedet alle går til hvis man har en diskusjon om meningsmålinger, noe som jo kan forekomme, særlig nå rett før valget, men også ellers, sier Bergsaker. 

Har vært et savn

Bergsaker forteller at de mener det er et behov for en slik tjeneste, hvor man kan skaffe seg oversikt over meningsmålingene fra nær sagt alle landets mediehus. 

– Vi har savnet et fast punkt, hvor man kan gå og få en fullstendig oversikt over alle meningsmålinger – satt sammen og presentert på en nyansert og troverdig måte, med alle de forbeholdene man alltid må ta når man omtaler meningsmålinger, sier Bergsaker. 

Det har de nå laget. 

Bakken forteller på sin side at dette har vært et slags drømmeprosjekt, og at det nå kommer mange funksjoner han selv har savnet i norsk offentlighet tidligere. 

Han trekker fram muligheten til å enkelt bygge inn egendefinerte grafer, som kan vise utvikling i både oppslutning og feilmarginer over tid – og at alt er brukervennlig og ser pent ut. 

– Da jeg fikk tilgang til dataene tenke jeg: Nå kan jeg lage alt jeg alltid har ønsket meg, sier en svært fornøyd Bakken. 

De har også lagt til en egen «Nerdemodus», hvor du kan gå enda dypere inn i tallene. Den er for spesielt interesserte, men de har tro på at den vil glede mang en nerd der ute. 

«Sjokktall» og «katastrofemålinger»

 
 

Bergsaker håper tjenesten vil kunne gi mer balanserte og nyanserte saker om meningsmålinger i norske medier. 

– Mange tar munnen alt for full når man skriver eller snakker om meningsmålinger – det er «sjokktall» her og «katastrofemålinger» der. Ofte baseres det på enkeltmålinger, med høye feilmarginer i seg selv, og mange av endringene som omtales er ofte innenfor de nevnte feilmarginene, sier Bergsaker. 

Samtidig har en mer balansert og nyansert dekning av meningsmålinger og tall sine konsekvenser – i alle fall for journalister som jakter overskrifter. 

– Det går jo utover vinklingen, det gjør jo det, erkjenner Bergsaker. 

Samtidig peker både Bergsaker og Bakken på at flere og flere medier har begynt å ta inn feilmarginene på meningsmålingene sine, slik at det skal bli enklere for leserne å skaffe oversikt over hva som er reell forflytning av velgere, og hva som er innenfor feilmarginen til en måling. 

– Det er jo ingen andre som gjør det

 Bergsaker sier de har som mål at flest mulig skal ta tjenesten i bruk. 

– Jeg tror det vil sitte folk i partiene og folk på Blindern, som kan ha stor glede av dette, i tillegg til landets journalister, sier han.

Og hvorfor er det akkurat Faktisk.no som skal levere denne tjenesten til landets statsvitere og journalister 

– Det er jo ingen andre som gjør det, sier Bergsaker. 

Bakken er enig: 

– Vi ønsker å samle all denne informasjonen, og gjøre den tilgjengelig for alle. Det gir et mye bedre enkeltprodukt, enn noen av mediene kan levere alene, sier han. 

Powered by Labrador CMS