Pressens Faglige Utvalg 29. august 2018.
Pressens Faglige Utvalg 29. august 2018.

Ny Tid klagde inn Faktisk til PFU for artikkel om 9/11: Utvalget mener ikke at fakta­nett­stedet brøt god presse­skikk

Klagde inn Faktisk på fem punkter i Vær varsom-plakaten, men klagen nådde ikke fram i utvalget.

Publisert

I dag behandlet PFU en klage fra representanter av avisen Ny Tid. De hadde klagd inn faktanettstedet Faktisk for en faktasjekk i fjor.

Utvalget har nå konkludert med at Faktisk ikke har brutt god presseskikk - og frikjente dermed faktasjekknettstedet, som var klagd inn på fem ulike punkter i Vær varsom-plakaten.

- PFUs konklusjon er at Faktisk ikke har brutt god presseskikk, sa leder Alf Bjarne Johnsen i PFU.

Bakgrunnen for klagen gjaldt en faktasjekk som Faktisk.no gjorde av en artikkel i avisen Ny Tid. Faktisk skrev at Ny Tid ukritisk videreformidlet en konspirasjonsteori.

Ny Tids artikkel hadde en tittel der det stod «’Innlysende at 9/11 var en eksplosjon’», og Faktisk skrev at dette er helt feil. Faktisk skrev også at forfatteren av Ny Tids artikkel ikke er uavhengig og objektiv, men en aksjonist.

Ny Tids representanter mente at Faktisk har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som krever at mediene kontrollerer opplysninger, gjennomfører kildekritikk og tilstreber kildebredde.

Faktisk har brutt dette punktet gjennom å konkludere uten tilstrekkelig dekning, og gjennom å stemple noen kilder som pålitelige og andre som upålitelige, mener klager.

Ny Tid opplyste at tittelen som Faktisk faktasjekket, stod i anførselstegn for å vise at innholdet var artikkelforfatterens mening om saken.

PFU-sekretariatets forslag til uttalelse (som i all hovedsak ble lagt til grunn):

Klagen gjelder en faktasjekk som Faktisk.no gjorde av en artikkel i avisen Ny Tid. Faktisk skrev at Ny Tid ukritisk videreformidlet en konspirasjonsteori. Ny Tids artikkel hadde en tittel der det stod «’Innlysende at 9/11 var en eksplosjon’», og Faktisk skrev at dette er helt feil. Faktisk skrev også at forfatteren av Ny Tids artikkel ikke er uavhengig og objektiv, men en aksjonist.

Klager er Ny Tid. Avisen mener Faktisk har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som krever at mediene kontrollerer opplysninger, gjennomfører kildekritikk og tilstreber kildebredde. Faktisk har brutt dette punktet gjennom å konkludere uten tilstrekkelig dekning, og gjennom å stemple noen kilder som pålitelige og andre som upålitelige, mener klager. Ny Tid opplyser at tittelen som Faktisk faktasjekket, stod i anførselstegn for å vise at innholdet var artikkelforfatterens mening om saken.

Faktisk avviser at god presseskikk er brutt. Nettstedet mener redaksjonen hadde et godt kildegrunnlag for sin artikkel og understreker at Ny Tid fikk komme til orde. Når det gjelder tittelen, mener Faktisk å ha dekning for at den er helt feil; det er ikke innlysende at høyhusene 11. september raste sammen som følge av en kontrollert eksplosjon. At tittelen stod i anførselstegn gjorde den ikke mindre verdt å faktasjekke – tittelen fremstod som en påstand som Ny Tid stilte seg bak, fremholder Faktisk. 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Faktisk var i sin fulle rett til å faktasjekke Ny Tids publisering. Punkt 1.4 i Vær Varsom-plakaten ber mediene sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv oppfyller sin samfunnsrolle, og utvalget mener at Faktisk har handlet i tråd med dette.

PFU merker seg at store deler av klagen handler om terrorangrepet 11. september 2001 og en påstand om at bygningene raste sammen som følge av en kontrollert eksplosjon. PFU understreker at utvalget skal ikke ta stilling i denne debatten. PFU er ikke et kontrollorgan som gjør selvstendige undersøkelser for å sjekke fakta.

Det PFU skal vurdere, er om Faktisks publisering var i tråd med Vær Varsom-plakaten, og om mediet hadde tilstrekkelig kildegrunnlag, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 3.2.

I publiseringen slo Faktisk fast at det ikke er innlysende at bygningene raste sammen som følge av kontrollert sprengning. PFU merker seg at redaksjonen har funnet en rekke kilder som støtter opp om dette.

PFU ser at tittelen som Faktisk faktasjekket, stod i anførselstegn, altså som et sitat. Dette mener utvalget at Faktisk med fordel kunne ha problematisert. Å slippe til en kontroversiell mening behøver ikke være det samme som å videreformidle noe ukritisk. Samtidig er PFU enig med Faktisk i at det er uklart hvem som står bak sitatet; om det er artikkelforfatterens mening eller et sitat fra en av hans kilder. Det er også uklart hva slags artikkel Ny Tid publiserte. Var det en nyhetsartikkel som avisen stilte seg bak eller en meningsartikkel fra forfatteren? PFU mener Faktisk hadde dekning for å skrive at Ny Tid ukritisk videreformidlet påstanden. 

Faktisk har ikke brutt god presseskikk.

Powered by Labrador CMS