Faktisk.no har ikke brutt god presse­skikk for å blande fakta og kommentarer

Faktasjekknettstedet blir ikke felt i Pressens Faglige Utvalg.

Publisert

Den lokale KrF-politikeren Truls Olufsen-Mehus har klaget inn Faktisk.no, etter at de har faktasjekket en av hans videoer.

I konklusjonen fra Faktisk heter det blant annet: «Foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold vil ikke innføre «sexaktiviteter» i barnehagen, slik KrF-politikeren Truls Olufsen-Mehus hevder».

Olufsen-Mehus mener Faktisk.no. har brutt 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde, 4.4 om dekning for titler og ingresser og 4.2 om å blande faktaopplysninger og kommentarer.

Faktisk har imidlertid ikke brutt god presseskikk, mener Pressens Faglige Utvalg.

– Selv om han mener det er spissformuleringer og retoriske grep vil mange ta dette for god fisk. Derfor er det fint av i har en redaksjon som Faktisk, som bruker ressurser på å ettergå det, kommenterte PFU-medlem Liv Ekeberg.

– Faktisk har et kommenterende utgangspunkt, med en forretningsidé hvor de kommer med en egen konklusjon. Den redaksjonelle linjen er så tydelig at de ikke har brutt god presseskikk, sa PFUs leder Alf Bjarne Johnsen.

I sin klage skriver KrF-politikeren:

«Påstanden “[Foreningen FRI vil] innføre seksualundervisning i barnehagen med sexaktiviteter” var en del av et lengre argument fra min side».

Videre peker han blant annet på at videoen Faktisk har faktasjekket handler om et forslag fra MDG og Ap om innføringen av et tredje juridisk kjønn – og innføringen av et kompetanseopplegg laget av FRI i skoler og barnehager.

I sin uttalelse skriver Pressens Faglige Utvalg:

«Utvalget har forståelse for at det oppleves ubehagelig at påstander tas ut av kontekst, da påstandene var del av et større politisk resonnement. Utvalget merker seg imidlertid at det tidlig i artikkelen lenkes til klagers fulle innlegg, og at publikum derigjennom får innblikk i hvilken sammenheng påstanden kom i. Klager får også raskt komme til orde og forklare at påstandene var ment retorisk.»

Powered by Labrador CMS