Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening på dagens pressekonferanse.
Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening på dagens pressekonferanse.

Hjelp, hva gjør jeg som medieleder etter #MeToo? Her er 10 klare råd fra dem som svarte på undersøkelsen

- Ha tydelige rutiner, og gjør dem kjent i hele organisasjonen, lyder et av rådene.

Publisert

Fredag la en samlet mediebransje fram resultatene av en kartlegging der 5700 ansatte og ledere har svart på en rekke spørsmål om seksuell trakassering og uønsket atferd. 

Funnene forteller blant annet: 

 • 178 personer sier de har opplevd seksuell trakassering i løpet av de siste seks månedene. 
 • Dette rammer i stor grad unge kvinner: Hele 11,1 prosent av unge kvinner mellom 18 og 30 år som har svart på undersøkelsen, sier at de har blitt utsatt for seksuell trakassering det siste halve året
 • Og nesten like alvorlig: Nær halvparten av de som har svart, kjenner ikke varslingsrutinene i egen bedrift.

LES MER om undersøkelsen og se presentasjonen i denne saken på Medier24.

Ga gode råd til sjefene

Foruten tall og statistikk om opplevelser, ga undersøkelsen også anledning til å komme med råd til ledere og arbeidsgivere om hvordan man kan håndtere slike saker. Av 5700 svar valgte 626 personer å gi slike «åpne svar» i undersøkelsen. 

Norsk Redaktørforening har oppsummert de 10 beste rådene. Disse lyder som følger: 

1. Ta trakassering på alvor – og grip inn raskt

 • - Håndter saker med all mulig åpenhet, uten gapestokk.
 • - Det verste ledere kan gjøre er å feie under teppet, neglisjere og overse.

2. Ha tydelige rutiner – og gjør dem kjent i hele organisasjonen

 • - Gjør retningslinjene kjent for alle ansatte med jevne mellomrom. Grip inn kontant og støttende når trakassering finner sted.
 • - Det er knyttet så mye skam og skyldfølelse til dette. Å ha en "bruksanvisning" ville ha hjulpet.

3. Sørg for lederopplæring og tenk gjennom lederatferd

 • - Lag en «hvordan unngå seksuell trakassering for dummies» for ledere.
 • - Gi tydelige føringer for god oppførsel og gå foran som et godt eksempel!

4. Tillitsvalgte har en viktig rolle

 • - Bruk verneombudene og fagforeningsrepresentantene godt. Det er ofte lettere å snakke med sine tillitsvalgte først.
 • - Vi må ha flere synlige tillitsvalgte.

5.Tenk gjennom hvilket språk som brukes

 • - Ikke aksepter en sexistisk og diskriminerende humor blant de ansatte.
 • - Etter at #metoo startet, har jeg gjentatte ganger vært vitne til eldre mannlige kolleger som forsøker å latterliggjøre eller på andre måter avvise alvoret i det.

 6. Kjønnsdiskriminering skal ikke forekomme

 • - Det er viktig at medieledere ser kritisk på verbal og non-verbal kultur i egen bedrift, fordi den kulturen også påvirker lederbeslutningene.
 • - Når kvinner er i klart mindretall, er det ekstra viktig at arbeidsmiljøet ikke sklir ut i grisevitser og gutteprat.

7. Sørg for et godt arbeidsmiljø

 • - Sett opp husregler der det oppfordres til folkeskikk og mellomkollegial respekt; f.eks. skal ikke "vennskapelig massasje" utføres i arbeidstiden, kolleger skal omtales med fornavn - ikke kallenavn (som bl.a. kan han en seksualisert undertone), mm.
 • - For mange er det krevende å innrapportere uønsket adferd som de opplever selv, eller er vitne til. Ikke minst i tilfeller der sjef og overgriper oppleves som "best buddies" på arbeidsplassen.

8.  Vær obs på utsatte grupper

 • - Vær særlig våken for at frilansere og vikarer er i sårbar situasjon. Det er vanskelig å si fra når man risikerer å ikke få flere oppdrag.
 • - I en liten redaksjon er det vanskelig å henvende seg til sin leder om episoder. Derfor bør øverste leder snakke høyt om dette på allmøte. Her ble det bare sendt ut en epost hvor det opplyses om varslingsrutiner.

9. Vis måtehold rundt alkohol på sosiale sammenkomster

 • - Beste forebyggingsråd: Det å redusere alkohol-flyt på jobbrelaterte fester og middager drar ned risiko for uønskede hendelser mest effektivt.
 • - Sjefer bør være tilstede, men klare i toppen på jobbarrangementer. Da har sjefen best sjans til å se ukultur.

10. Følg opp jevnlig

 • - Dette er ferskvare. Husk påminnelse om retningslinjer i forkant av julebord og sommerfest. Ta det opp på medarbeidersamtale.
 • - Jeg forventer at ledere og arbeidsgivere tar dette seriøst også når nyhetsinteressen rundt #metoo har lagt seg og hverdagen er tilbake.
Powered by Labrador CMS