Fra venstre: NJ-leder Hege Iren Frantzen, MBL-direktør Randi Øgrey og assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.
Fra venstre: NJ-leder Hege Iren Frantzen, MBL-direktør Randi Øgrey og assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.

5700 journalister, redaktører og mediefolk har svart på bransjens store undersøkelse om seksuell trakassering

Fredag 15. desember blir resultatene presentert på en pressekonferanse.

Publisert

I kjølvannet av den massive oppmerksomheten rundt #MeToo og en rekke tilfeller av seksuell trakassering i mediebransjen, bestemte medieorganisasjonene seg tidligere i høst for å sende ut en omfattende undersøkelse om temaet. 

Undersøkelsen ble sendt ut 21. november, med frist fredag 1. desember klokka 10. Det vil si at fasiten begynner å nærme seg - og antallet er allerede klart: 

5700 har svart på undersøkelsen, opplyser assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening til Medier24. 

Og det er bra, synes hun: 

- Nå er det jo sånn at vi ikke vet hvor mange som fikk denne, eller hvor mange som kunne ha svart. Men jeg er fornøyd med dette tallet - og vi så at mange svarte raskt. Undersøkelsen er sendt til alle medlemmer av NR og NJ, og spredt gjennom bransjeorganisasjonene med oppfordring om å sende ut til alle ansatte i medlemsbedriftene, sier Nybø.

- Derfor vil den ha noen statistiske svakheter, som vi skal være klar over. Det er også klart at det er større oppmerksomhet rundt temaet akkurat nå, enn det ville vært på et annet tidpsunkt, understreker hun. 

Resultatene vil presenteres på en felles pressekonferanse i Oslo fredag 15. desember, altså om halvannen uke. Da vil man få noen antydninger av hvor stort problemet er i bransjen - men også noen signaler på for eksempel hvor kjent varslingsrutinene er.

Powered by Labrador CMS