Skei Grande innfører null­moms for elektroniske tids­skrifter: - Det er riktig å fjerne forskjells­behandlingen

Det ble klart i revidert nasjonalbudsjett tirsdag. Fagpressen jubler.

Publisert

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 varsler regjeringen at den tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter.

Det opplyser departementet i en pressemelding.

- Vi ser at innføringen av merverdiavgiftsfritak for de elektroniske nyhetsmediene har hatt ønsket effekt. Derfor mener regjeringen det er riktig å fjerne forskjellsbehandlingen på journalistikken som er produsert i tidsskrifter, sier kulturminister Trine Skei Grande i meldinga.

Skei Grande varslet dette allerede i en tale under Nordiske mediedager for et par uker siden, til full jubel fra Fagpressen.

Administrerende direktør Per Brikt Olsen sier til Medier24 tirsdag at jubelen står ved lag også nå:

Administrerende direktør Per Brikt Olsen og nestleder Berit Nyman i Fagpressen reagerer med full jubel etter at kulturministeren kom med momsnyheter under Nordiske mediedager.
Administrerende direktør Per Brikt Olsen og nestleder Berit Nyman i Fagpressen reagerer med full jubel etter at kulturministeren kom med momsnyheter under Nordiske mediedager.

- Fagpressen jubler over at regjeringen og kulturministeren nå endelig sier de vil fjerne forskjellsbehandlingen på journalistikken som er produsert for tidsskrifter. Fag og dybdejournalistikken i Norge er stadig viktigere. Trine Skei Grande har forstått hvor viktig dette er for samfunnsdebatten og den offentlige samtale.

Kulturministeren mener fagpressen er viktig for demokratiet - og at en avgiftsmessig forskjellsbehandling kan hemme modernisering og digital utvikling. 

I 2016 ble det innført nullmoms for elektroniske nyhetstjenester, men fritaket ble avgrenset i tråd med fritaket for papiraviser, noe som innebar at tidsskrifter falte utenfor.

Formålet var i hovedsak å sikre likebehandling av aviser uavhengig av distribusjonsteknologi. 

Fritaket er ikke gjort teknologiuavhengig på samme måte som fritaket for aviser. Den konkrete utformingen av regelverket må utredes nærmere av Finansdepartementet i samråd med Kulturdepartementet, skriver de i meldinga.

Medier24 kommer tilbake med mer.

Powered by Labrador CMS