Får ikke nullmoms: Fagpressen mener regjeringen «struper digital satsing og innovasjon»

Men siste ord er ikke sagt, lover Fagpressen.

Publisert Sist oppdatert

- Regjeringen struper digital satsing og innovering i Fagpressen! 

Adm. direktør Elin Floberghagen i bransjeorganisasjonen Fagpressen reagerer i en pressemelding tirsdag skarpt på at regjeringen i dag har sendt en notifikasjon om digital nullmoms til ESA, med en avgrensning som setter Fagpressen utenfor fritaksområdet.

Styreleder Jan Moberg, selv publisher for Teknisk Ukeblad Media, utdyper Fagpressens reaksjon i samme melding:

- Regjeringen hevder å ville likebehandle nyheter på papir og i elektronisk form, og refererer til det gamle fritaket for papiraviser som grunnlag.

- Men notifikasjonsteksten viser at regjeringen legger opp til et digitalt fritak for formidling av nyheter, som synes å ville ekskludere en rekke av Fagpressens og medlemmer. Forslaget trekker et kunstig og ubegripelig skille mellom parallelle og helt sammenliknbare nyhetstjenester, sier Moberg.

Regjeringen har definert momsfritaket til å gjelde kun «allmenne nyheter», med denne formuleringen i tirsdagens melding om saken:

...tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmenheten. Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje, vil dermed ikke være fritatt.  

Det vil si at sterke fagblader og nettsider som for eksempel TU.no, Sykepleien.no, Utdanning.no - og mange andre - ikke får nullmoms på digitale abonnement.

– Regjeringen velger også å se bort fra at mesteparten av fagpressen har hatt momsfritak på papir like lenge som dagspressen. Begrunnelsen for å frita dagens avishus for digital merverdiavgift – nemlig ytrings-­ og pressefriheten som grunnleggende demokratisk prinsipp – gjør seg like mye gjeldende for Fagpressens medlemmer, sier Moberg.

Han mener at den prosessen regjeringen har lagt opp til er udemokratisk og gir inntrykk av at avgrensningen låses fast.

– Men siste ord er ikke sagt, lover Moberg.

Powered by Labrador CMS