Schibsteds styreleder Ole Jacob Sunde, her fra NHOs årskonferanse tidligere i år.
Schibsteds styreleder Ole Jacob Sunde, her fra NHOs årskonferanse tidligere i år.

Schibsted støtter MDG-forslag. Ber politikerne utrede en norsk «Google-skatt»

Schibsted slutter opp om forslaget fra De Grønne, som vil utrede en såkalt Google-skatt i Norge. Medieselskapet mener flere bransjer er under press.

Publisert

– Jeg har i mer enn fire år advart mot at globale selskaper bruker smutthull i norsk skattelovgivning og er glad for representantforslaget, sa styreleder Ole Jacob Sunde i Schibsted Media Group da han onsdag deltok i finanskomiteens høring om saken på Stortinget.

– Vi bør få en utredning om norsk skatt for digitale inntektsmodeller. Ved å starte en sånn prosess kan Stortinget vise handlekraft og gjøre seg til en sentral stemme i dette viktige spørsmålet utenfor Norge, fulgte han opp.

 

– Skjeve regler

Internasjonale selskaper som kun betaler marginale summer i skatt til Norge, er ikke bare en utfordring for mediebransjen, mener Sunde.

– Det vil ikke ta lang tid før teknologiselskaper er inne i de fleste norske selskapers verdikjeder. Etter hvert som produkter og tjenester i større og større grad flyttes til digitale plattformer, kan tjenestene bli landuavhengig og da kan de ligge hvor som helst og fakturere fra hvor som helst, framholdt han.

Schibsted-toppen brukte sitt eget Finn.no som eksempel og viste til at selskapet kunne flyttes til Irland og fakturere derfra, uten at brukere og annonsører ville ha merket noen forskjell.

– Jeg sier ikke dette fordi vi har slike planer, men for å illustrere at dagens regler er skjeve. Det virker nesten som om skattesystemet oppfordrer til dette, sa Sunde.

 

Vil ha utredning

Konkret foreslår Miljøpartiet De Grønne at regjeringen utreder hvordan verdiskapingen fra multinasjonale selskaper med digital inntjeningsplattform mer treffsikkert kan skattlegges i Norge.

MDGs Per Espen Stoknes tok opp spørsmålet med statsminister Erna Solberg (H) i onsdagens spørretime.

– Høyres standardsvar på klimatiltak og Google-skatt synes å være det samme – vi må vente på en internasjonal, felles løsning. Det blir som å vente på Godot, sa Stoknes.

Solberg svarte at regjeringen jobber med slike spørsmål i OECD og andre internasjonale organer, men framholdt samtidig at det ikke nytter for et lite land som Norge å vedta egne regler knyttet til digital beskatning.

– Det er synd at hun ikke er mer framoverlent i et spørsmål hun så tydelig innrømmer er viktig, men i stedet skyver OECD foran seg, repliserer Stoknes.

 

Utålmodig

Schibsted deler MDGs utålmodighet og slår fast at norsk mediebransje og næringslivet for øvrig må ha de samme konkurransevilkårene som deres største konkurrenter.

– Dagens regelverk gjør det høyst usikkert hvor skatteprovenyet for norsk verdiskapning vil havne i framtiden. Og det som er helt sikkert er at dagens skatteregler ikke klarer å ta vare på norsk journalistikk, sa Sunde.

Han mener et krav om fysisk tilstedeværelse ved skattlegging av selskaper er et prinsipp som er helt avleggs.

Forslaget fra MDG om en utredning av en norsk Google-skatt omfatter også føringer for en senere harmonering med et tilsvarende skatteregime som er ventet i EU.

Finanskomiteen skal avgi innstilling i saken 6. mars.

 

Powered by Labrador CMS