Voldsom trafikkvekst for Medier24 i høst: Nær 40.000 ukentlige brukere i snitt siste fire uker

Mye tyder på at vi er i ferd med å passere Journalisten.no.

Publisert Sist oppdatert

Høsten har vært god for Medier24 - og enda mer fart har det blitt etter at vi 1. september doblet bemanningen med journalist og vaktsjef Erik Waatland.

Det har gitt både mer stoff, flere dybdesaker og mer ordentlig journalistikk.

Nå er det kan hende tidlig å konkludere både for resten av høsten og hva en økt bemanning betyr for trafikken videre, men det er liten tvil om at en trend som begynte etter sommerferien har skutt fart videre. 

For de siste fire ukene har Medier24 hatt i snitt 38.933 ukentlige brukere - i Norge.

Dette ifølge offisielle trafikktall på TNSlistene.no, som omfatter kun norsk trafikk.

Med unntak av uke 33 har alle ukene vært over 30.000 brukere, og særlig uke 36 - første uke med dobbel bemanning - har vært god, med hele 50.177 brukere.

Trafikktallene fra TNS viser også at Medier24 fortsatt er klart større på mobil enn vi er på desktop - særlig når saker går «viralt» og trekker mye ekstra trafikk.

Så langt har vi anslått at vi fortsatt er mindre enn konkurrentene våre - hvilket vil være naturlig, all den tid de har langt større kapasitet, bemanning og posisjon bygd gjennom mange år.

Og vi må anta at Kampanje.com fortsatt er en del større enn Medier24. Vel å merke forblir dette antakelser, all den tid ingen verken Kampanje eller Journalisten har noen offisielle trafikktall å vise til.

Egne analytics-tall er heller ikke umiddelbart sammenlignbare med TNS-tall - som blant annet teller kun norsk trafikk.

Men nå tyder mye på at Medier24 kan være på vei til å passere Journalisten.no.

Det siste kjente tallet Journalisten.no selv har opplyst, var da nettstedet før sommeren hevdet at sine egne tall første halvår var 33.800 unike, ukentlige brukere.

Vel å merke er dette ikke offisielle tall og neppe direkte sammenlignbare.

Men hvis Journalistens trafikk i høst er på samme nivå, betyr det at Medier24 etter alt å dømme er på vei til å passere fagbladet.

Det nærmeste vi kommer sammenlignbare tall for Journalisten og Medier24 blir å benytte en uavhengig sammenligningstjeneste som analyserer trafikken på nett - som SimilarWeb.com.

Ifølge den var Medier24 i august noe større enn Journalisten på totale antall brukere.

SimilarWeb gjør en analyse på en rekke forskjellige data, og er dermed ikke helt faktiske trafikktall.

Men for Medier24s del kan vi si at tallene stemmer med trenden måned for måned - om enn er tallene noe lavere enn den reelle trafikken.

Medier24 har tidligere utfordret andre nisjenettsteder til å benytte seg av TNSlistene.no for offisielle trafikkmålinger.

Den oppfordringen gjentar vi gjerne nå, særlig hvis man har ambisjoner om å ytre noe troverdig om egne trafikktall.

Og TNSlistene er enn så lenge den offisielle valutaen norske medier har for trafikktall.

Samtidig er ikke trafikktall og konkurrenter noe vi bruker mye energi - eller mange av døgnets timer på.

Det er hyggelig å sjekke dette i blant og som nå gjøre opp en interessant telling.

Men det viktigste for Medier24 forbli å fortsette å levere god journalistikk, interessante saker og relevant kommersielt innhold for våre lesere.

Som igjen bygger grunnlaget for å vokse enda mer.

Og så får gode trafikktall komme som en naturlig konsekvens av dette.

Powered by Labrador CMS