Programleder Andreas Wahl i Folkeopplysningen og Erik Waatland, redaktør i Medier24.
Programleder Andreas Wahl i Folkeopplysningen og Erik Waatland, redaktør i Medier24.

Kommentar

Hvorfor er NRK så opptatt av å lure oss?

«I en tid der falske nyheter og mistroen til tradisjonelle medier forsterkes, så velger NRK gjentatte ganger å lure publikum. Det er neppe en allmennkringkasters oppgave», skriver Erik Waatland.

Publisert

Først var det Satiriks som lurte ungdommene våre trill rundt med falske nyheter, fjas og bedrageri da de utga seg for å være klimaministeren som stenger oljekrana.

Ungdommene har så vidt tørket tårene før VG i dag kunne fortelle at NRK på ny har lurt engasjerte ungdommer. Men denne gangen er det mye verre.

NRKs «Folkeopplysningen» ved programleder Andreas Wahl i spissen, har aktivt manipulert et skolevalg. NRK har altså betalt et produksjonsselskap for å spre falske nyheter og manipulere unge velgere i et demokratisk skolevalg.

De har opprettet falske profiler på sosiale medier for å få elevene til å stemme Senterpartiet.

Men det er ikke bare skolevalget som påvirkes. Stemmeberettigede ungdommer går på Lillestrøm videregående skole og kan ha avgitt sin stemme i valgurnen basert på falske nyheter og påvirkning fra NRK.

Det er nesten så jeg ikke tror det.

Det gjør heller ikke LNU, som representerer alle ungdomspartiene og i alt 98 barne- og ungdomsorganisasjoner, som nå raser mot statskanalen.

«En tredel av elevene på Lillestrøm VGS har stemmerett for første gang i dette valget. Kyniske stunt som dette skader tilliten unge har til demokratiet, og viser hårreisende dårlig dømmekraft fra dem som står bak», forteller styreleder Rode Hegstad i LNU til Medier24.

Også kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier Folkeopplysningens prosjekt er uakseptabelt og ber NRK om å rydde opp.

Det kan finnes gode grunner til at NRK ønsker å gjøre journalistikk på manipulasjon av demokratiske valg. Det kan også finnes gode grunner til å ville finne ut hvordan unges kritiske sans fungerer mot falske nyheter og påvirkning.

Men dette ser ut til å ha gått for langt. Altfor langt.

En ny undersøkelse viser at hver fjerde nordmann har lite tro til mediene generelt. Tilliten til journalistene er også svekket. Likevel velger NRK gjentatte ganger å lure lesere, kjøre over medier og nå intervenere i demokratiske valg.

NRK bør ha svært solide argumenter for hvorfor de går til det steg å gjøre slike inngripen - og særlig ved valg.

Ironisk nok sier programleder Andreas Wahl i NRK at «en av NRKs viktigste oppgaver er å beskytte og styrke demokratiet» onsdag. 

Vel. Han gjør det motsatte. NRKs formålsparagraf sier: «NRK skal ha som formål å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet» – i tillegg til:

Unge og samfunnsengasjerte mennesker har i lengre tid spisset budskapene sine, trent på debatt, delt ut flyere og forsøkt å få folk til å stemme på seg og sitt parti. I tillegg er det enorme byråkratiske prosesser som jobber for å sikre en best mulig gjennomføring av valg.

§ 13 NRK skal ivareta ytringsfrihet og ytringsvilkår for borgerne. NRK skal være redaksjonelt uavhengig og være balansert over tid. NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.

På den andre siden har Teddy TV og NRK gjort det de kan for å underminere jobben deres.

Mitt inntrykk er at «Folkeopplysningen» har gått inn i et høyst tvilsomt etisk prosjekt og at noen bør snakke sammen i krinken.

Det beste som kan skje er at unge får en mer kritisk sans og at vi alle lærer en lekse rundt demokratiet vårt.

Det verste er derimot at NRK kan ha tatt livet av unges samfunnsengasjement og spolert det som skulle være det morsomste samfunnsengasjerte unge kan gjøre hvert andre år.

Hvis det siste skjer, så har NRK ikke bare sviktet seg selv, sine lesere og sin egen formålsparagraf.

De har, svulstig nok, også sviktet demokratiet Norge.

Powered by Labrador CMS