Ansvarlig redaktør Anders Lie Brenna og ansvarlig redaktør Glenn Stangeland i Energi24.
Ansvarlig redaktør Anders Lie Brenna og ansvarlig redaktør Glenn Stangeland i Energi24.

Debatt

Hvorfor skal mediene med gamle inntektsmodeller favoriseres?

«Hvis krisepakken tildeles på basis av annonsesvikt istedenfor total omsetning vil det gå hardt utover de nye nettavisene», skriver to redaktører.

  • GLENN STANGELAND, ansvarlig redaktør i Energi24.no og ANDERS LIE BRENNA, ansvarlig redaktør i enerWE.no

Regjeringen har lagt frem et forslag til krisepakke for mediebransjen, og som de fleste andre bransjer reagerer også mediebransjen med kritikk om at pakken er for liten. Koronakrisen er alvorlig for mediebransjens økonomi, og vi trenger hjelp.Med et tak på 300 millioner kroner er det åpenbart at ingen får nok. Lobbyvirksomheten for å vri på ordningen er derfor i gang, og slik vi har forstått det jobber de store tradisjonelle mediehusene nå for sikre seg og sine størst mulig andel av pengene som legges på bordet.Mens regjeringen foreslår å knytte kriseutbetalingene til total omsetning, jobber Mediebedriftenes landsforening, Landslaget for lokalaviser, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Fagpressen og Norsk lokalradioforbund for å knytte krisepakken til fall i annonseinntekter.Det kan høres fornuftig ut, men det vil gi noen alvorlige utilsiktede konsekvenser. En slik innretning vil gå hardt utover de som har vært innovative og skapt nye inntektskilder i en vanskelig digital tidsalder. Det inkluderer for eksempel byråtjenester for annonsørene, kommersielle podcaster og ikke minst events. Event-inntektene er eliminert i perioden mars - juni, og dette har gått hardt utover inntektene til mange nye nettaviser.En krisestøtte basert på annonseinntekter vil kutte kraftig i støtten til de mest innovative og fremadstormende nye nettavisene som har klart å skape nye inntektskilder for å finansiere digital journalistikk. Det vil belønne de som fortsatt baserer inntektene sine på tradisjonelle annonser, mens de som har skapt nye verdiøkende tjenester blir skjøvet tilside.Energi24 og enerWE er to eksempler på nettaviser som vil få god hjelp av Regjeringens pakke, men som vil komme betydelig dårligere ut dersom medieorganisasjonene vinner frem og sørger for at kjøttvekta blir avgjørende. Vi er to konkurrenter som kjemper om de samme leserne og de samme annonsørene i energibransjen, men som står sammen om å bidra til en bedre opplyst offentlighet om hva som skjer i Norges største og viktigste bransje.Slik er det med også med mange andre nye nettaviser som bidrar innen sine utvalgte nisjer, og som på lignende måter bygger sin redaksjonelle innsats på innovative nye inntektsmodeller der de kommersielle inntektene kommer fra mer enn bare rene annonser.For oss er det frustrerende å se hvordan mediebransjens interesseorganisasjoner bistår de etablerte mediebedriftene med å trekke stigen opp etter seg. Ingen av oss kan alene ta opp kampen med de store kjempene, men vi mener at små nettaviser som oss kommer med et betydelig bidrag til det norske mediemangfoldet.I Granvolden-erklæringen skriver regjeringen at "Mediepolitikken skal stimulere til innovasjon og nyskaping". Dersom støtteordningen vris fra regjeringens forslag til å kun gå på annonseomsetningen går det direkte utover nettopp de som gjennom innovasjon og nyskaping har klart å skape sårt trengte nye digitale medieinntekter. Hvis nye nettaviser med nye inntektskilder faller utenfor støtteordningen som følge av bransjeorganisasjonenes innsats, vil det være en vridning der fortiden tilgodeses på bekostning av fremtiden.Med en modell som utelukkende kompenserer bortfall av annonseinntekter, er det teoretisk mulig for et selskap å ha stabil eller til og med økt totalomsetning, men likevel få penger fra krisepakken fordi fjorårets annonseinntekter nå vris over til abonnement og andre nye inntektskilder.Det er åpenbart at hele mediebransjen er rammet hardt av koronakrisen, og at den foreslåtte krisepakken er alt for liten. Vi er for små til å bruke mye tid og ressurser på å kjempe mot hverandre. De knappe ressursene vi har går allerede på høygir, og de fokuserer utelukkende på å produsere journalistikk. En krisepakke som inkluderer de små nettavisene gir mye journalistikk for pengene.Vi snakker alle for vår syke mor, men i disse koronatider er medieøkonomien faktisk veldig syk. Vi trenger all hjelp vi kan få for å overleve dette.Vi håper derfor at regjeringen, opposisjonen og våre bransjeorganisasjoner ikke endrer kriteriet for krisestøtte fra totalomsetning til annonseomsetning. Samtidig oppfordrer vi selvsagt også til å øke potten.

Powered by Labrador CMS