Amedia-topp frykter avislevering blir dyrere med Posten som leverandør. Det blir det, bekrefter Posten

Posten stakk av med seieren i konkurransen om avislevering på hverdager - og bekrefter at prisen avisene betaler kommer til å øke fra 1. juli.

Publisert

Forrige uke ble det klart at det er de to selskapene Aktiv Norgesdistribusjon AS og Posten som stikker av med seieren i konkurransen om å få levere aviser de dagene det ikke skal leveres post med Posten.

Posten skal levere avisene på ukedager uten vanlig postombæring og Aktiv Norgesdistribusjon AS skal levere lørdagsavisene.

– Avhengig av å etablere selskapet 

Bak selskapet Aktiv Norgesdistribusjon (AND) står de tre mediekonsernene Schibsted, Polaris og Amedia. 

Ingar Merli er administrerende direktør i Amedia Distribusjon – og styreleder i det nye selskapet AND. Han forteller at et samarbeid mellom de tre konsernene har vært avgjørende for å kunne levere anbud på avisombæring i distriktene. 

– Før sommeren – da forslaget som lå på bordet var en løsning med tre faste dager med postlevering – så vi at avisene kom veldig skjevt ut og at det var mange aviser og store volum som ble rammet. Da begynte vi å jobbe sammen med bransjen med en motsyklisk løsning, sier han og legger til: 

Ingar Merli i Amedia Distribusjon.
Ingar Merli i Amedia Distribusjon.

– For å sikre en slik motsyklisk løsning var vi avhengige av å etablere selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS (AND), som kunne legge inn et anbud på kontraktene Samferdselsdepartementet utlyste, og dermed levere et tilbud innenfor rammene fra departementet. Det har vi hele tiden ment at er mulig, sier han.

En såkalt «motsyklisk løsning» har vært ønsket av bransjen – blant annet Landslaget for Lokalaviser. Det vil si at de dagene det ikke er vanlig postlevering, skal det likevel leveres aviser. Hvem som leverer avisene skulle avgjøres gjennom en anbudskonkurranse – som nå altså er avgjort.

– Frykter økt brukerbetaling

Merli forteller at AND har levert anbud både på lørdag og på hverdager, og vant anbudet på helgelevering, men tapte hverdagsanbudet til Posten. – Vi stiller oss litt undrende til Postens vurderinger her. De har allerede har gått ned i antall dager med levering og har tidligere sagt at de mener at det er svært krevende å levere på en motsyklisk løsning innenfor rammen på 255 millioner, og nå skal de levere dette på langt under denne prisen for samlet kontraktsverdi på anbudene er 165 millioner kroner per år, sier han. 

Det gjør at han er bekymret for at avisenes brukerbetaling for leveringstjenesten kan gå opp.  – Vi er bekymret for at de kan øke brukerbetalingen for avisene. Det kan være en risiko, men noe vi forventer at ikke skjer. Det er viktig at man har konkurrert på like vilkår i denne anbudskonkurransen. Vi har hele veien vært tydelige på at vi forholder oss til dagens nivå når det gjelder brukerbetaling og da er det viktig at ikke andre aktører skrudde hardt på brukerbetalingen, sier han. 

Selskapet Easy2You vant det forrige anbudet om å levere lørdagsaviser. Fra deres nettsider kommer det fram at fram til 31.12.2019 var prisen for å få levert én avis på lørdager 4,18 kroner.

– Brukerbetalingen vil øke

John Eckhoff er kommunikasjonsdirektør i Posten,
John Eckhoff er kommunikasjonsdirektør i Posten,

Kommunikasjonssjef i Posten, John Eckhoff, skriver i en e-post til Medier24 at prisene for avisene kommer til å øke fra 1. juli.

«Prisen avisene vil betale for distribusjon av aviser via Posten vil være lik uavhengig av om det er distribusjon syklisk (via postbudruten) eller motsyklisk (tjenesten staten har anbudsutlyst). Distribusjon av dagsferske aviser blir i begge tilfeller en ny tilleggstjeneste utover den ordinære brevdistribusjonen som blir annenhver dag fra juli 2019. For å kompensere for de økte kostnadene vil brukerbetalingen (prisen avisene betaler) øke noe fra 1. juli. Vi vil varsle våre kunder om dette i god tid i forveien», skriver han i en e-post til Medier24. 

Eckhoff ønsker ikke å si noe om hvor mye prisene kommer til å øke, men understreker at kundene kommer til å bli varslet om dette før mediene.

Når det gjelder hvorfor de ønsker å levere anbud på avisombæring i distriktene, til tross for at de kutter i ordinær postdistribusjon, svarer Eckhoff at så lenge det er mulig å tjene penger på å levere tjenesten, er det interessant for Posten å levere anbud. 

 «Gitt at det er mulig å levere tjenesten lønnsomt var det naturligvis interessant også for Posten å delta i konkurransen. Konkurransen er gjennomført på markedsmessige vilkår og vi er svært fornøyd med at vi vant mandag til fredag-distribusjon i skarp konkurranse med flere andre aktører», skriver han. 

Merli i Amedia skriver i en sms til Medier24 er bekymret for signalene fra Posten om prisøkning. 

«Dette er i beste fall svært spesielt, da dette kan bety en kraftig kostnadsøkning for avisene. Noe som er det stikk motsatte av hva som var Stortingets intensjon med å bevilge 255 millioner per år for å redde avisene i sin omstilling, og å ta vare på mediemangfoldet og demokratiet», skriver han til Medier24. 

Powered by Labrador CMS