Den nye Vær Varsom-plakaten er vedtatt - dette er endringene

Presseforbundet endrer totalt fem punktet i plakaten.

Publisert

Norsk Presseforbund har vedtatt å gjøre seks endringer i Vær Varsom-plakaten. Endringene trer i kraft fra 1.januar 2021.

Punktene som endres er 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 og 3.9.  

– Jeg håper den nye Vær Varsom-plakaten vil gjøre forholdet mellom kildene og mediene bedre. Vi må ta på alvor at mange er usikre i møtet med journalister, og da er det viktig at VVP har klare kjøreregler for god kontakt med kildene, sier generalsekretær Elin Floberghagen til forbundetsegne nettsider.

Samtidig legger Floberghagen også til:

– Nå gjøres det enda tydeligere at premissene for intervjuet skal klargjøres, at folk skal siteres korrekt og hvis det inngås avtale om sitatsjekk skal det være tydelig hva denne går ut på. I tillegg er det tatt inn et nytt krav om at mediene ikke må misbruke folks manglende medieerfaring.

 

Slik er de nye punktene 

De endrede punktene lyder som følger: 

VVP 3.1: Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det er i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. Kilder bør som hovedregel ikke få fremsette negative personkarakteristikker anonymt.

VVP 3.3: Det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

VVP 3.6: Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet har ingen rett til å få utlevert upublisert materiale.

VVP 3.7: Kilder skal gjengis korrekt. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Ingen kilder har krav på å bli gjengitt i sin helhet.

VVP 3.8: Hvis det er avtalt sitatsjekk, skal denne primært bidra til å sikre at kilden er gjengitt korrekt og til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

VVP 3.9: Opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

 

Fulgte kildeutvalget 

Endringene i plakatens punkter er de samme som Kildeutvalget gikk inn for å endre i fjor. Ordlyden er imidlertid endret i alle punktene.

Utvalget ble nedsatt av NP i kjølvannet av den mye omtalte Bar Vulkan-saken for å se på medienes kildebruk. 

Forslagene har fått mye kritikk, blant annet fra flere toppredaktører som slaktet utvalget og ikke vil ha noen VVP-endringer. Spesielt TV 2 og VG er negative til endringer. 

Powered by Labrador CMS