elin
elin

Se full PFU-oversikt:

Disse mediene ble felt i PFU i 2018: TV 2 ble verst i klassen

- Vi har et økende antall klager fra publikum, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

Publisert

Mandag morgen la Norsk Presseforbund fram PFU-statistikken for i fjor, på frokostmøtet «Medieåret 2018».

- Det er viktig å følge med på sentrale utviklingstrekk i presseetikken og PFU, sa Floberghagen under åpningen av seminaret.

Elin Floberghagen og Alf Bjarn Johnsen om PFU-statistikken:

Publisert av Medier24 Mandag 14. januar 2019

Statistikken viser følgende:

Brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, kravet om kildebredde og kontroll av opplysninger, topper statistikken til PFU, Pressens Faglige Utvalg, i 2018. Hele 30 ganger ble mediene felt på dette punktet, sammenlignet med 14 fellelser i 2017.

– Folk er opptatt av at det som publiseres er korrekt, og mange benytter seg av klageretten når de mener mediene er ensidige eller ikke har sjekket opplysningene godt nok, sier leder av PFU, Alf Bjarne Johnsen.

Punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten pålegger mediene å være kritisk i valg av kilder, og å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. «Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder», heter det videre.

PFU legger i dag frem statistikken etter 11 PFU-møter i 2018. PFU avga 122 uttalelser.

Punkt 4.14, den samtidige imøtegåelsesretten, har i en årrekke vært på topp i brudd-statistikken. I 2018 ble mediene felt 21 ganger på dette punktet, mot 23 ganger i 2017.

Antall klager øker

PFU-statistikk:.
PFU-statistikk:.

PFU mottok flere klager i 2018 enn året før. Antall behandlede saker har også økt. Det samme har antall uttalelser. Andelen fellelser har imidlertid sunket noe. I fjor var denne på 64%, i år på 57%.

– Vi har et økende antall klager fra publikum. Det må leses som et tegn på at det er høye forventinger til journalistikken, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Under sin presentasjon pekte Johnsen på et viktig utviklingstrekk, nemlig at mediene har blitt flinkere på samtidig imøtegåelse.

– 4.14 er ikke lengre på PFUs fellingstopp, sa han. 

Det var 30 brudd på paragraf 3.2 - om kontroll av opplysninger og kildebruk. 

– Her må det skjerping til, dette handler om journalistikkens troverdighet, sa Johnsen. 

Utenfor PFU-ordningen

Nytt av året har vært en endring i PFUs vedtekter som nå lyder slik: «Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.» Dette ble innført i mars 2018, og PFU har avvist behandling av 28 klager som følge av det nye vedtaket. Av lista på 152 redaksjoner som har vært innklaget, er 23 redaksjoner ikke tilknyttet ordningen pr. 31.12.2018.

TV 2 felt flest ganger

TV 2 er det mediet som er felt flest ganger i 2018, med tre konklusjoner om brudd og to med kritikk.

– «Åsted Norge», som er felt på punkt 5, om forhåndsdømming. «Senkveld» felt for «Camp senkveld», et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, og TV 2 Nyhetene ble felt på et innslag om sin egen dramaserie. De fikk også kritikk for «Helsekontrollen». De siste artiklene som fikk kritikk handler om en omstridt fotballdommer, hvor de refererte påstander fra motsatt side som fakta, sa Johnsen. 

Tidens Krav pådro seg to brudd og én kritikk, Avisa Nordland ett brudd og to kritikk, mens Aftenposten og Nordlys brøt god presseskikk to ganger.

Forenklede saker, avvisninger og minnelige ordninger

Mange klager til PFU får såkalt forenklet behandling. Det innebærer at PFU-sekretariatet innstiller på «ikke brudd på god presseskikk», uten at det hentes inn tilsvar fra partene. Det skjer i saker der sekretariatet mener det er åpenbart at klagen ikke vil føre frem. I 2018 ble 151 klager forenklet.

158 klager ble avvist av ulike grunner, som at de var foreldet, manglet samtykke fra berørt part eller lå utenfor PFUs område.

39 klager ble løst gjennom minnelig ordning mellom klager og redaksjon, som er en sterk økning fra året før da tallet var 27.

7 klager ble trukket uten slik minnelig ordning.

Tallene for 2018:

  • Pressens Faglige Utvalg (PFU) mottok 493 klager[1] (417 i 2017)
  • PFU behandlet 335 klager[2] (280 i 2017)
  • Utvalget avga 122 uttalelser (104 i 2017)
  • Av disse endte 45 med brudd og 24 med kritikk (49 og 18 i 2017)
  • Mediene gikk fri 53 ganger etter full behandling (37 i 2017)
  • Fellingsprosent på 57% (64% i fjor)
  • 151 klager endte med ikke brudd, etter forenklet behandling (129 i 2017)
  • 39 klager ble løst i minnelighet og 7 klager ble trukket og 10 henlagt (27, 14 og 1 i 2017)
  • 158 klager ble avvist på grunn av manglende samtykke, foreldelse, klager som ligger utenfor PFUs område (84 i 2017).
 
 
Powered by Labrador CMS