Vil sende Omdal-rapporten på høring – og la alle komme til orde før mulig endring av Vær Varsom-plakaten

Fredag skal styret i Norsk Presseforbund ta stilling til veien videre for rapporten fra kildeutvalget. – Jeg mener det blir en bedre plakat om alle får si sin mening, sier generalsekretæren.

Publisert

Diskusjonen rundt sitatpraksis og korrekt sitering har stormet i norske medier det siste året, etter at VGs første sak om Sofie Bakkemyr og Trond Giske sparket i gang debatten.

I høst la kildeutvalget, med Sven Egil Omdal i spissen, fram en rapport, hvor de foreslår en rekke endringer i Vær Varsom-plakaten (VVP)

– Ingenting er radikalt nytt, men vi foreslår en del innskjerpinger og presiseringer i Vær Varsom-plakaten, sa Omdal til Medier24 da rapporten ble lagt fram. 

Utvalget er opprettet på initiativ fra Norsk Presseforbund, og på styremøtet kommende fredag skal styret ta stilling til veien videre for rapporten. 

– Dette er første gang styrtet skal behandle rapporten. Dette blir et viktig møte, som også vil legge føringene for prosessen videre, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen til Medier24.  

Vil ha åpen høringsrunde

Elin Floberghagen
Elin Floberghagen

I sakspapirene kommer det fram et forslag om en høringsrunde for endringene.

De skriver:

«Kildeutvalgets forslag til endringer i Vær Varsom-plakaten sendes på høring til NPs medlemmer. Høringsrunden er åpen for alle som ønsker å gi kommentarer.Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. april». 

Om styret vedtar forslaget vil det altså ikke bare være medlemmer av Norsk Presseforbund som har mulighet til å gi sine innspill i høringsrunden, men alle som ønsker det. 

Elin Floberghagen tror en åpen prosess vil gi et bedre resultat. 

– Medlemmene i Norsk Presseforbund er i all hovedsak presseorganisasjonene og her kan det være mange som har lyst til å bidra: Enkeltmedier, redaksjonsklubber, enkeltjournalister eller folk utenfor bransjen. Jeg mener det blir en bedre plakat om alle får si sin mening, sier hun til Medier24. 

 

Ytterligere revisjon lagt på is

Hun har tidligere tatt til orde for en revisjon av hele Vær Varsom-plakaten, men i sakspapirene står det at dette arbeidet foreløpig er lagt på is grunnet arbeidet til kildeutvalget. 

«I denne omgang legges det fram forslag om at det er kildeutvalgets forslag til endringer av kapittel tre som vurderes. Det innebærer at det i etterkant kan være behov for å vurdere andre deler av VVP, men dette må vi eventuelt komme tilbake til». 

Powered by Labrador CMS