Generalsekretær i Norsk Presseforbund,  Elin Floberghagen, Josimar-redaktør Håvard Melnæs og Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF).
Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, Josimar-redaktør Håvard Melnæs og Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF).

Presse­forbundet slår hardt tilbake mot Josimar: – Aldri opplevd liknande

Kan svekkja tilliten til PFU-systemet, meiner Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund om at Josimar blåste anonym kjelde og refererte frå lukka PFU-behandling.

Publisert

Fredag blåste Josimar ei anonym kjelde då dei la ut dokumentasjon for at generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norsk Fotballforbund hadde gitt dei informasjon i ein bakgrunnssamtale, i samband med deira kvinnefotball-spesial i juni i fjor.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund reagerer kraftig på Josimar sin framferd.

– Eg blir på fleire nivå veldig overraska over Josimar sin framgangsmåte i denne saka, seier ho, og legg til:

– Det eine er at dei bevisst vel å gå ut med ein «off the record»-samtale. Det andre er at dei går ut med opplysingar frå eit lukka PFU-møte. Eg meiner dei tek grunnleggjande feil i korleis dei ser på saka, seier ho.

Josimar: – Maktmisbruk

Josimar-redaktør Håvard Melnæs.
Josimar-redaktør Håvard Melnæs.

Bakteppet er at NFF, ved Bjerketvedt, klaga fotballmagasinet inn for Pressens Faglige Utvalg for manglande opplysingskontroll (3.2) og samtidig imøtegåing (4.14.) om den konkrete informasjonen Bjerketvedt hadde gitt Josimar. Då Josimar braut kjeldevernet i sitt tilsvar til PFU, valde Norsk Presseforbund å sladda deler av dokumentet, og behandla saka bak lukka dører.

«Pål Bjerketvedt bedriver maktmisbruk. Slik vi ser det er kildevernet ment for å avdekke maktmisbruk, ikke tildekke det», skriv Melnæs vidare i innlegget sitt.

Josimar-redaktøren er sterkt kritisk til Presseforbund si avgjersle om lukka behandling, og trossa oppmodinga om referatforbod.

Melnæs har ikkje svart Medier24 sine gjentekne forsøk på kontakt fredag ettermiddag.

«Viser til redegjørelse. God helg!», skriv Melnæs i ein sms til Medier24.

– Grunnleggjande prinsipp

– Josimar argumenterer for at Bjerketvedt driv maktmisbruk når han klager dei inn til PFU for manglande faktakontroll over ei opplysing han sjølv har stadfesta, med kjeldevern. Forstår du det?

– Nei. Om ein først har lova kjeldevern, går ein ikkje ut samtalane. Det er eit heilt grunnleggjande prinsipp i pressa. Me får inn mange saker kor media sit med andre kjelder på opplysingar. Men at ein går ut med det, er veldig uvanleg, seier Floberghagen.

– Når dei i sitt tilsvar går ut med det dei gjer, og me får ein førespurnad frå NFF om unntak frå offentlegheita, så gjer me alltid ei vurdering. I dette tilfellet var det kjeldevernspørsmål som kom på bordet. Me vil aldri bidra til å blåsa kjelder. Difor valde me å lukka deler av saka frå openheit.

Usemje om OBOS-møte

NFF meiner Josimar ikkje har dokumentert godt nok at NFF sin kommersielle direktør Erik Loe skal ha avvist eit tilbod frå OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj om millionstøtte til norsk kvinnefotball, med grunngjevinga om at det ikkje var kommersielt interessant.

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF).
Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF).

«I forkant av Josimars publisering av disse påstandene og beskyldningene, herunder med direkte gjengivelser av hva Loe skal uttalt, ble Loe ikke konfrontert med påstandene/beskyldningene og gitt anledning til å imøtegå dem», skriv NFF i si klage.

At møtet fann stad sa Siraj sjølv i eit intervju med Josimar, men Loe vart aldri kontakta for imøtegåing. Det er bakgrunnen for at magasinet vart felt for brot på punkt 4.14. PFU meiner derimot ikkje at dei har brote 3.2 for manglande faktakontroll.

– Tillitsbasert ordning

På spørsmål om Floberghagen har opplevd liknande før, svarar ho kontant:

– Nei.

– Vil de følgja opp på eit vis?

– Dette er ein umiddelbar reaksjon, så no vil me bruka tid til å sjå på det.

– Er dette ei sak kor du kan dra inn Josimar for PFU på nytt, for brot på kjeldevernet, ved bruk av initiativretten?

– Det vil eg ikkje seia noko om no.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.
Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

– Kan de sanksjonera Josimar på noko vis?

– Det vil eg ikkje spekulera i.

– Kunne de vald ei anna løysing enn dette hemmeleghaldet?

– Alternativet var å lukka det heilt. Me gjekk for delvis openheit, ved at dokumenta var med delvis innsyn. For at PFU skal kunne diskutera heile sakskomplekset, og Josimar sitt tilsvar, var det riktig å lukka behandlinga.

Floberghagen meiner dette kan bidra til å svekkja tilliten til PFU-systemet.

– Dette er ei tillitsbasert ordning, og ein skal ha tillit til at det vert referert frå lukka saker. Om ein ikkje har tillit til det, kan det hindra folk i å senda inn klager til PFU.

Powered by Labrador CMS