Høyesterett forkaster anken til Edward Snowden - Norge vil ikke garantere mot utlevering til USA

Hjelp fra presseorganisasjonene hjalp ikke: Snowden får ikke komme til Norge uten risiko for utlevering.

Publisert Sist oppdatert

Oslo (NTB): Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken til Edward Snowden. Han gikk til sak mot staten for å få fastslått at han ikke kan utleveres til USA hvis han kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen.

Amerikanske Snowden skulle etter planen blitt tildelt prisen 18. november, men i anken til Høyesterett kommer det fram at tildelingen er flyttet til juni 2017, i håp om å få en rettslig avklaring i saken.

27. juni avviste Oslo tingrett å behandle søksmålet fordi Snowden ikke befinner seg i Norge, og det dermed heller ikke foreligger en utleveringsbegjæring fra USA.

28. september stilte Borgarting lagmannsrett seg bak denne avgjørelsen, og saken ble anket videre til Høyesterett.

Fredag ble anken forkastet av et enstemmig ankeutvalg.

Powered by Labrador CMS