Distriktsredaktør Dyveke Buanes i NRK Hordaland
Distriktsredaktør Dyveke Buanes i NRK Hordaland

Debatt

Nei, NRK er ikke mikrofon­stativ for NHO, svarer redaktør Dyveke Buanes på kritikken fra Aas Olsen

«Aas Olsen har ikke selv undersøkt om det er tilfellet, før han selv konkluderer med to streker under svaret», svarer distriktsredaktør Dyveke Buanes i NRK Hordaland.

  • DYVEKE BUANES, distriktsredaktør i NRK Hordaland. Svarer på kritikken fra Trygve Aas Olsen.

Hvem undersøker det NHO serverer? Ikke NRK i alle fall, konkluderer Trygve Aas Olsen i Medier24. Aas Olsen har ikke selv undersøkt om det er tilfellet, før han selv konkluderer med to streker under svaret.

Vi kan være enige om at NHO jobber med å senke skattenivået, slik at medlemsbedriftene beholder mest mulig av inntekten selv.

Men vi er ikke enige i at NRKs journalist skriver akkurat det NHO ber om, uten å stille kritiske spørsmål.

Hva er det denne reportasjen handler om? Ikke om formueskatt er positivt eller negativt i seg selv. Det handler om en regjering som skryter av å være næringslivsvennlig, og som senker skatter og avgifter.

Samtidig har Solberg-regjeringen i det stille økt akkurat denne skatten, noe som påvirker en bransje som driver med små marginer, særlig i distriktene.

Dette synes vi er journalistisk interessant.

Park Hotel Vossevangen er et eksempel. Formueskatten for å drive dette hotellet har økt fra 17.000 til 477.000 på åtte år.

At næringsminister Torbjørn Røe Isaksen faktisk er enig i kritikken mot sin egen regjering, er litt overraskende.

Trygve Aas Olsen derimot, er ikke enig.

Han slår fast at årsaken til at privateide hoteller har det tungt, skyldes tøff konkurranse fra kjedene som presser prisene ned. Mulig han har rett.

En Horwath-rapport fra 2017 viser at en tredjedel av distriktshotell går med underskudd en eller flere måneder i løpet av året.

Men igjen, driver man med små marginer så kan endringer i faktorer som formueskatten bli utslagsgivende. Og frittstående hoteller i distriktene er mer sårbare og har mindre å gå på enn de store kjedene.

Trygve Aas Olsen mener vi ikke har stilt kritiske spørsmål til verken næringsministeren eller NHO.. Men hele saken er jo en kritikk mot Røe Isaksen og Solberg-regjeringen som har hatt makten de siste årene.

Og vi har stilt kritiske spørsmål, for eksempel ble NHO konfrontert med dette av vår reporter:

  • Dere peker blant annet på effekten det har for små, enkeltstående hotell i distriktene og hvordan det virker konkurransevridende mot utenlandske hotellkjeder. Vil det ikke være mer rettferdig å skattlegge disse utenlandske kjedene i større grad i stedet enn å fjerne formueskatt for de enkeltstående hotellene?

Sett i ettertid, så burde vi vist mer til disse spørsmålene, særlig i nettsaken.

Og ja, reporteren har lest regnskapet. Vi kunne gjerne lagt inn en faktaboks om årsregnskapet.

Hvorfor vi tok opp saken akkurat nå? Sommer er hotelltid, og dermed en god knagg for å ta opp temaet.

Trygve Aas Olsen gjør et poeng av at intervjuobjektet har god personlig økonomi og en stor samling  årgangsvin.

Det mener vi er irrelevant, dette handlet om hotelldriften.

At eieren av Park Hotel Vossevangen har solgt mange leiligheter via sitt datterselskap, endrer jo ikke det faktum at hotellet hans gikk med underskudd i 2017. Og som Horwath-rapporten visere så er han ikke alene.

Oppsummert: Historien om hvordan denne reportasjen ble til, er ikke slik Trygve Aas Olsen skissere. På den annen side, det er alltid rom for å bli bedre.

Sett i bakspeilet skulle vi gjerne hatt med en økonom eller politiker som kommer med sine synspunkter på økningen i formueskatten.

Vi skal lære av saken, men vi går ikke med på at utgangspunktet for denne saken var å være mikrofonstativ for NHO.

Powered by Labrador CMS