Mediekritiker Trygve Aas Olsen og distriktsredaktør Dyveke Buanes i NRK Hordaland.
Mediekritiker Trygve Aas Olsen og distriktsredaktør Dyveke Buanes i NRK Hordaland.

Debatt

«Vi stilte kritiske spørsmål», sier NRK. Men det er ikke ett eneste slikt spørsmål i artikkelen

«Og nettopp mangelen på kritiske spørsmål i saken der NHO uimotsagt får fremme sitt syn på formuesskatt, gjør at NRK framstår som et mikrofonstativ», skriver Trygve Aas Olsen.

  • TRYGVE AAS OLSEN, fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk - og mediekritisk spaltist på Medier24. Svarer på tilsvar fra NRK.

Dette skjønner distriktsredaktør Dyveke Buanes i NRK Hordaland, selv om hun påstår det motsatte.

For argumentasjonen blir tynn, når hennes eneste poeng er at 1) kritikk av formuesskatten er kritikk av regjeringen, og 2) noe en av reporterne skal ha spurt om – men som ikke er referert i saken.

Buanes innrømmer at «sett i ettertid, så burde vi vist mer til disse spørsmålene, særlig i nettsaken».

Ja, det burde de.

For medier må bedømmes etter det de publiserer. Og det NRK publiserte tirsdag, var fullstendig kritikkløst overfor NHO, som jeg skrev i min kommentar på Medier24.

Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef NHO Reiseliv, er strålende fornøyd med artikkelen.

Buanes innrømmer også at «sett i bakspeilet skulle vi gjerne hatt med en økonom eller politiker som kommer med sine synspunkter på økningen i formueskatten».

Dermed gir hun meg rett i mine viktigste ankepunkter: Ingen kritiske spørsmål, snevert kildeutvalg.

Det skjer ikke hver dag at en redaktør svarer på kritikk og innrømmer feil, så det skal Buanes ha ros for. Kanskje kan hun svare på dette også:

Var det NHO som ba dere skrive denne saken?

Om formuesskatten til hotelleier Jan Bruse Andersen er riktig og rettferdig, har jeg ingen mening om.

Både Buanes og Bjørndal gjør imidlertid store poenger av dette i sine svar til min artikkel, så jeg skal kommentere et par av innvendingene deres:

Buanes viser til en rapport fra 2017 som «viser at en tredjedel av distriktshotell går med underskudd en eller flere måneder i løpet av året.»

Ja, noe annet ville vært rart. Det er få turister i distriktene i de mørkeste og kaldeste månedene. Alle sesongavhengige næringer har varierende resultater gjennom året.

Bjørndal skriver at «faktum er at NHOs medlemsbedrifter forteller at formuesskatten fører til at de ikke har midler til å investere i lønnsomme prosjekter».

Faktum på Voss er at Jan Bruse Andersen har hatt midler til å investere i en lønnsom utbygging av leiligheter i tilknytning til hotellet. De er nå solgt, med millioner i fortjeneste.

Buanes mener Andersens privatøkonomi er «irrelevant», fordi «dette handlet om hotelldriften» og ikke om at han «har solgt mange leiligheter via sitt datterselskap».

Men det er privatpersonen Jan Bruse Andersen som betaler formuesskatt, og mitt poeng var at det han han råd til.

Han strever ikke med å holde hodet over vannet, som NRK skrev.

Powered by Labrador CMS