Kommentar

NRK slår tilbake mot Drammens Tidendes redaktør: «Også lokalavisens oppdrag må være å forholde seg til fakta»

- NRK Brennpunkts program om Patologisk avdeling på Drammen sykehus bygger på et stort antall kilder og dokumenter, og alle parter har fått god anledning til både å belyse saken og svare for seg, svarer NRKs Solveig Husøy

  • SOLVEIG HUSØY, redaksjonssjef, dokumentar- og samfunnsavdelingen NRK

Redaktør Kristin Monstad i Drammens Tidende kritiserer i en kommentar på NRK Brennpunkt for å ha laget et program bygget på «annenhånds påstander som er blandet sammen med insinuasjoner og andre halvkvedede viser om bedrag». Les hele hennes kronikk her.

Kommentaren følges av en artikkel med punktvis gjennomgang av NRKs program i DT.

NRK Brennpunkt ønsker velkommen grundig og kritisk journalistikk, også når den er rettet mot oss selv.

Derfor har redaksjonen også svart DT grundig og utfyllende på alle spørsmål de har stilt oss i denne saken. Vi er overrasket over at så lite av dette, og av faktagrunnlaget, kommer fram i DTs journalistikk og kommentar.

Vi mener derfor det er nødvendig å presisere noen punkter hvor Drammens Tidende svikter eller underslår fakta gjennom sin publisering:

  • NRK Brennpunkt har ikke beskyldt noen for bedrag. Derimot har HELFO, en del av Helsedirektoratet som er satt til å kontrollere og forvalte statens helsefinansiering, anmeldt Vestre Viken for bedrageri, og dette forteller vi naturligvis.
  • Påstandene om juks med koder ved Patologen i Drammen kommer ikke fra annenhånds kilder. De kommer fra varslere, politiavhør med leger, HELFO og i en ekstern granskningsrapport bestilt av styret i Vestre Viken HF.
  • Påstandene om at legene ved Patologen har fått høyere lønn som følge av praksisen med dobbeltsigneringer, kommer fra hva leger selv har fortalt i politiavhør. Dette underbygges av det vi kan lese ut av interne dokumenter og personalmapper vi har fått tilgang til.
  • Når Brennpunkt omtaler årsak til henleggelsen mot tidligere avdelingsleder, skyldes det at vi har flere interne politikilder som bekrefter dette. Vi bringer samtidig en lang kommentar fra tidligere avdelingsleders advokat: "Politiet har, etter en grundig etterforskning, henlagt saken fordi politiet ikke har funnet holdepunkter for at avdelingslederen har gjort noe som helst straffbart. Avdelingslederen har i sitt virke lagt til grunn at prøver med mistanke om kreft skal analyseres av to eller flere patologer. Dette er en faglig vurdering basert på et ønske om best mulig pasientsikkerhet. Ordningen på Drammen sykehus har derfor vært god og riktig. Avdelingslederen kjenner ikke til noen tilfeller av juks på avdelingen."

Dette sitatet er behendig utelatt i DTs journalistikk og Monstads kommentar, fordi det ikke passer inn i bildet lokalavisen forsøker å tegne av NRKs journalistikk.

Vi gjør oppmerksom på at alle som er utsatt for kritikk eller beskyldninger i Brennpunkts program, har fått god anledning til både å bidra til å belyse saken og svare for seg – selv om ikke alle har ønsket å gjøre det.

Det står respekt av at lokalavisen Drammens Tidende har en ambisjon om å drive undersøkende journalistikk på forholdene i og rundt Vestre Viken HF.

Og det er fortjenstfullt at avisen også retter et granskende blikk mot NRK og Brennpunkts avsløringer av legers triksing med koder for å skaffe større inntekter.

Desto mer nedslående er det derfor at «granskningen» fra avisen kulminerer i en kommentarartikkel fra avisens redaktør, som tilpasser fakta, overdriver og underkjenner forhold som DT er gjort kjent med.

Powered by Labrador CMS