Journalistens nye redaktør vil ikke si om han kjenner identiteten til «Doremus Schafer»

Lener seg på forgjengerens vurderinger. - Vil avklare min holdning relativt raskt, sier Martin Huseby Jensen.

Publisert Sist oppdatert

I norsk presses lille og tidvis kanskje hårsåre andedam, har en anonym, mediekritisk spaltist fått mye oppmerksomhet og kritikk det siste året.

For mange har det også falt dem tungt for brystet at det er nettopp journalistenes eget fagblad, Journalisten, som er «Doremus Schafer» sin fremste arena for mediekritikk.

Bakgrunnen for Schafers anonymitet er ifølge Journalisten «konkrete og særskilte grunner», og er også omtalt som frykt for «usaklige represalier».

Fagbladets tidligere redaktør Helge Øgrim har også bekreftet at de er knyttet opp til hans situasjon, og ikke handler om innholdet i hans tekster. Samt at anonymiteten ikke vurderes fra gang til gang, men er grunnleggende akseptert for Schafers spalte.

Ny redaktør har ikke gjort egen vurdering

I juni ble det klart at Helge Øgrim 1. juli ville gå av som redaktør for Journalisten. Fredag 24. juni ble det kjent at Martin Huseby Jensen fra samme månedsskifte ble konstituert fram til høsten 2017 som redaktør for fagbladet.

I slutten av juni kommenterte Jensen på Twitter at han ikke kjente grunnlaget vurderingene rundt Schafers anonymitet er tatt på. 

Nå bekrefter Huseby Jensen at han fortsatt ikke har «satt seg inn i situasjonen». Han har hatt ferie både i slutten av juni og i skrivende stund, avbrutt av en periode på jobb tidligere i juli.

- Grunnet ferie har jeg ikke fått satt meg inn i denne situasjonen ennå, men dette er en problemstilling som jeg vil ha avklart min holdning til relativt raskt, sier Journalistens redaktør til Medier24.  

- Enn så lenge stoler jeg på min forgjenger Helge Øgrims gode vurderingsevner, og legger dem til grunn en liten stund til, svarer Huseby Jensen.

Medier24 har ved flere anledninger tirsdag stilt Huseby Jensen spørsmål om hvorvidt han nå kjenner «Doremus Schafers» identitet, blant annet med følgende spørsmålsstilling: 

- Etter 1. juli har «Doremus Schafer» publisert to kommentarer anonymt på Journalisten. Er du komfortabel med å ikke kjenne hans identitet, eller bakgrunnen for anonymiteten?

Dette spørsmålet har Huseby Jensen ikke ønsket å besvare, på nåværende tidspunkt. Han har på oppfølgende spørsmål bekreftet at han ikke ønsker å avklare, bekrefte eller avkrefte om han kjenner Doremus' identitet. 

Medier24 retter og beklager: I en tidlig versjon av denne saken, slo Medier24 fast at «Journalistens redaktør ikke kjenner identiteten til Doremus Schafer». Dette hadde vi ikke dekning for å skrive, all den tid Martin Huseby Jensen ikke ville svare på omtalte spørsmål om temaet, eller påpeke at premisset i spørsmålet var galt. 

Uavhengig av det, presenterte Medier24 en vinkling vi ikke hadde belegg for, og beklager det. 

- Doremus stiller legitime spørsmål

Medier24 skriver tirsdag om en disputt mellom Doremus og Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen.

I kommunikasjonen mellom «Doremus Schafer» og Jensen har spaltisten sendt kopi av e-poster også til Helge Øgrim - som 1. juli gikk av som redaktør for Journalisten.

Denne uka er imidlertid den tidligere redaktøren Øgrim tilbake for noen «sommerdager på nyhetsdesken». Men henviser altså til Martin Huseby Jensen for kommentarer om både Doremus spaltistvirksomhet - og den konkrete saken mellom spaltisten og Nordlys-kommentator Jensen.

Påstanden om at den anonyme Doremus skal ha bedt Jensen opplyse hennes hemmelige kilde, avviser også Journalistens redaktør:

- På generelt grunnlag vil jeg si at det aldri er heldig om noen oppsøker kilder som opptrer anonymt. Det er en årsak til at disse ønsker at deres identitet skal unntas offentligheten.

- Når så er sagt må man spørre seg om Doremus i dette tilfellet oppfordrer Jensen og Nordlys å oppgi kildevernet. Han stiller et legitimt spørsmål all den tid han da ikke var klar over at den som fremmet forslaget og Jensens anonyme kilde er en og samme person, sier Huseby Jensen.

- Dekning for påstanden er ikke brudd på kildevernet

Journalistens redaktør viser videre til den offentliggjorte kommunikasjonen mellom Nordlys-kommentatoren og «Doremus Schafer», og mener:

- Det fremgår ikke av disse at han spør etter kilden til Jensen. Snarere spør han hvor opplysningene stammer fra. Og han gjentar forespørselen i en ny epost da han ikke mottar svar. Alt skjer i slik jeg ser det dannede former, mener Huseby Jensen.

- Det er vanskelig å lese ut av denne korrespondansen – og det kan være at deler av kommunikasjonen er falt bort – at Doremus her ber Jensen oppgi hennes anonyme kilde. Snarere bes det om dekning for påstand. Det er da ikke brudd på kildevern, sier han.

Powered by Labrador CMS