NRK nedbemanner med 11 årsverk på «Dokumentar & Samfunn» - og øker antall ansatte på «Sporten» med 10 årsverk

- Vi forventer at endringene skjer med omplassering, sier NRKJs nestleder Rolf Johansen.

Publisert

NRK skal allerede i høst gjøre endringene, opplyser kanalen i en intern melding som Medier24 har fått tilgang på.

Der opplyser ledelsen at det blir nedbemanning i dokumentar- og samfunnsavdelingen - og at Sporten får tilført flere ressurser.

I alt det er snakk om å kutte 11 årsverk i avdelingen «Dokumentar og samfunn» og en økning i antall årsverk tilsvarende 10 medarbeidere på sporten.

Bakgrunnen for kuttene i førstnevnte avdeling er en budsjettsprekk.

«Avdelingen har en foreløpig budsjettramme på 136 millioner kroner for neste år, mens totalkostnaden per i dag er 144 millioner. Det betyr at avdelingen må starte en nedbemanning av 11 årsverk denne høsten», heter det i den interne meldinga.

- Nødvendig opprydning

Direktør for Marienlystdivisjonen, Vibeke Furst Haugen, er sitert på i meldingen at dette ikke skal gå utover satsingen på undersøkende journalistikk - eller at man skal produsere mer sport.

Marienlyst-direktør Vibeke Fürst Haugen i samtale med Richard Aune, leder for NRKs journalistlag. Arkivfoto.
Marienlyst-direktør Vibeke Fürst Haugen i samtale med Richard Aune, leder for NRKs journalistlag. Arkivfoto.

Til Medier24 forteller hun at 

- Vi har hatt møter i avdelingene i dag der vi har orientert om det krevende budskapet. Dette kommer som en følge av at vi har sett på økonomien og rammene – og det har vært en avstand mellom kostandene og budsjettet. Derfor har vi måttet ta nødvendige grep.

- Hvordan kommer prosessen til å gå foregå?

- Vi håper på frivillige løsninger i så stor grad som mulig. Så har vi også nye kompetansebehov.

I den interne meldingen i NRK er Haugen sitert på:

– Konkurransen om folks tid og oppmerksomhet er tøffere enn noen gang. For å lage innhold som publikum både finner, velger og elsker, og for å kunne gjøre nødvendige prioriteringer, må vi ha sunn drift i divisjonen. Derfor starter vi nå en nødvendig opprydding i både Dokumentar- og samfunnsavdelingen og i Sporten, heter det i meldingen signert Haugen.

Den daglige driften i Dokumentar- og samfunnsavdelingen har de siste årene blitt drevet med finansiering utover avdelingens ordinære budsjettramme, skriver de om kuttene.

– Alle avdelinger skal drive forsvarlig, effektivt og innenfor økonomiske rammer. Det er derfor behov for å tilpasse driften i Dokumentar- og samfunn. Målet er å løse nedbemanningen i avdelingen med frivillige ordninger, sier Fürst Haugen i meldinga.

På grunn av høy arbeidsbelastning i NRK Sporten, blir de nå tilført nye ressurser. Derfor skal de nå begynne å rekruttere inntil 10 medarbeidere, heter det i meldingen.

NRKJ har mange spørsmål

Nestleder Rolf Johansen i NRKJ sier til Medier24 at de foreløpig vet veldig lite om situasjonen, men at det skal være et allmøte klokken 14.00 mandag.

- Vi mener at det ikke er snakk om overtallighet her, da begge avdelingene er underlagt Marienlystdivisjonen. Vi forventer at denne omstillingen løses med omplassering internt. Det er viktig for oss, sier han til Medier24.

- Vi har foreløpig ikke sett noen skisse til ny organisasjon i dokumentar- og samfunnsavdelingen, så vi vet ikke hvilke områder i avdelingen det er snakk om å kutte i. 

Johansen opplyser at avdelingen har et vidt spenn av programmer – alt fra Brennpunkt til FBI, Ecko, Hele sjekker inn – og liknende. 

- Vi vet ikke hvor de kuttene skal tas.

I kjølvannet av allmøtet klokken 14 skal klubben ha et møte.

Powered by Labrador CMS