Debatt

Åpent svar til Solveig Husøy, redaksjonssjef i NRK

«NRK Brennpunkt er fornærmet når andre graver og stiller spørsmål ved metodikk og hvorvidt de følger Vær varsom-plakaten», skriver Document-redaktør Hans Rustad.

Solveig Husøy og NRK Brennpunkt driver gravejournalistikk med et gigantisk budsjett og er formodentlig opptatt av nettopp å grave. Likevel er de fornærmet når andre graver og stiller spørsmål ved metodikk og hvorvidt de følger Vær varsom-plakaten.

15. september publiserte Medier24 et åpent brev til Document.no-redaktør Hans Rustad, der «NRK stiller spørsmål ved hvordan Document.no kan hevde å følge Vær varsom-plakaten (VVP)» i to artikler som omhandler NRK Brennpunkts metodebruk. Husøy er kritisk til at Document ikke ga NRK muligheten til samtidig imøtegåelse.

NRKs redaksjonssjef hevder at Documents journalist «forsøkte å dekke seg bak at kritikken var skrevet i kommentarform og derfor ikke var omfattet av retten til samtidig imøtegåelse». Det er beviselig ikke riktig.

Det er ikke slik at ethvert angrep utløser rett til samtidig imøtegåelse. Det må dreie seg om sterke angrep av faktisk art, det vil si konkrete beskyldninger, ikke sterke meninger, karakteristikker eller verdivurderinger, ifølge Veileder for samtidig imøtegåelse.

Veilederen er videre klar på at kravet til samtidig imøtegåelse ikke behøver å praktiseres like strengt som ellers når et medium angriper eller setter et kritisk søkelys på et annet medium.

Veilederen viser tvert i mot til pkt. 1.4 i Vær Varsom-plakaten:

«Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sinsamfunnsrolle.»

Når Document publiserer meninger om NRKs metoder og har andre etiske vurderinger enn NRKs journalister, har Document-redaksjonen vurdert det dit hen at retten til samtidig imøtegåelse ikke er utløst. Documents journalist har lenket til NRKs metoderapporter, der NRKs egne etiske vurderinger er utførlig belyst. Å gi NRK mulighet til sitatsjekk av sitt eget publiserte materiale synes verken hensiktsmessig eller logisk.

«NRK vil ikke her gå detaljert inn i alle feil, unøyaktigheter og sleivspark som er begått fra Document.no-redaksjonens side», skriver Husøy i sitt åpne brev.

Heller ikke i tidligere tilsvar til Document har NRKs redaksjonssjef konkretisert hvilke «feil» hun mener å finne. Det er slik sett ikke mulig å ettergå hvorvidt kritikken er betimelig.

«Det er også pressens plikt å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte (VVP 3.2). I disse sakene har Document.no sakset og tolket i vei, uten noen gang å stille spørsmål ved egen forståelse eller hentet inn relevante kilder som kan hjelpe dem med dette», skriver Husøy videre.

Men Documents journalist hadde sin viktigste kilde i NRKs egne metoderapporter. Det er et omfattende skriftlig materiale vi anbefaler redaksjonssjefen å se nærmere på. Leser hun med briller uten NRK-logo vil hun ut fra NRKs egne ord lære om tvilsom og lovkritisk akvirering av helseregistere, krysskobling av ulike databaser, hensynsløs jakt på personopplysninger i registre og sosiale medier, innmelding i private Facebookgrupper med kroniske syke pasienter som synliggjør navn, sykehistorie og kontaktinformasjon, oppringing av de samme pasientene, press på leger for å få dem til å bryte taushetsplikt og navngi pasienter til NRK, samt skryt om at NRK Brennpunkt systematisk sammenstiller og lagrer disse opplysningene på sitt datanettverk.

I metoderapportene beskrives klart og tydelig hvordan datakyndige hos NRK Brennpunkt og Helsedirektoratet satt i flere samtaler og møter for å sikre utlevering av et helseregister, og samtidig bygge ut NRKs egen database. Intet er å spore i noen som helst lovpålagt logg, verken hos NRK eller Helsedirektoratet.

Documents journalist fikk informasjonen fra metoderapportene vurdert både av høyt kvalifiserte leger, Helsedirektoratet og en av landets fremste eksperter på ID-sporing.

Document gir NRK Brennpunkt medhold i at de ikke alene kan bære ansvar for at statens portvoktere av personvern og rettssikkerhet lekker pasientsensitiv informasjon. NRK Brennpunkt må likevel ta ansvar for at det er deres egne journalister som får det til å skje.

Det handler om at Brennpunkt-redaksjonen må ha bevissthet om hvilken makt den besitter, og hvilken effekt det har på andre når selve statskanalen forelegger hypoteser om ondskap og griskhet, illustrert med det Brennpunkt-redaksjonen selv beskriver som «fine grafer og tabeller». Selektivt utvalgt informasjon – uten hensyn til at kvalitet i helsetilbud vurderes etter helt andre parametre enn dem NRK Brennpunkt bruker – blir overbevisende, men tåler dårlig gjennomgang og belysning.

NRK Brennpunkt har valgt å ikke kommentere den helt grunnleggende kritikken av sine produksjoner, nettopp kritikken som peker på at NRKs tallforståelse og -formidling ikke er riktig. Det er vanskelig å se hvordan NRK har fulgt sin plikt å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte (VVP 3.2), men likevel kritiserer NRKs redaksjonssjef Document for det samme.

Powered by Labrador CMS