Debatt

Åpent brev til Document.no-redaktør Hans Rustad

«NRK stiller spørsmål ved hvordan Document.no kan hevde å følge Vær varsom-plakaten (VVP).», skriver redaksjonssjef Solveig Husøy.

  • SOLVEIG HUSØY, redaksjonssjef  i Dokumentar- og samfunnsavdelingen i NRK.

Document.no har den siste tiden publisert to kritiske artikler om NRK Brennpunkts journalistikk. Intensjonen med å granske de som gransker er god, men kritikken er grov: Vi beskyldes blant annet for å lage ulovlige databaser, konstruere usanne historier, gjøre selektivt og feilaktig utvalg av informasjon og stå for bevisst feilformidling. I tillegg lanserer Document.no en konspirasjonsteori: At det er et skjult samarbeid mellom helsemyndighetene og NRK, hvor sistnevnte får ut pasientopplysninger på ulovlig vis. Document.nos lesere blir advart mot Brennpunkts metoder og skremt med at NRK kan finne på å kartlegge og publisere sensitive helseopplysninger om hvem som helst. Brennpunkt beskrives som «ruset på egne hypoteser» og villig til å bruke «alle midler».

Som ansvarlig for redaksjonelt innhold og troverdighet (VVP 2.1 og 2.2) undrer vi oss over hvordan redaktør Hans Rustad kan la så mange beviselig usanne påstander få komme på trykk.

I forkant av første artikkel, kontaktet NRK redaktøren. Formålet var å forsikre oss om at vi ville få anledning til å imøtegå eventuelle påstander i den varslede artikkelserien (VVP 4.14 og 4.15).

Fire timer før Document.nos første publisering fikk vi tilsendt tre konkrete spørsmål, men ikke på noe tidspunkt ble NRK forelagt de sterke beskyldningene som kom fram i artikkelen. Redaksjonen ble derfor nødt til å svare i en separat kommentar. Vi henvendte oss igjen til både redaktør og journalist, med henstilling til at NRK ved eventuelle senere saker måtte få anledning til å imøtegå kritikken påvanlig vis.

Men heller ikke før Document.no publiserte sak nummer to fikk NRK anledning til dette. Denne saken var i tillegg proppet med misforstått lesning av Brennpunkts metoderapporter til SKUP og Data-SKUP, uten at vi hadde fått anledning til å korrigere eller oppklare disse forholdene.

Etter nok et svar fra oss i egen kommentar, valgte Document.no å starte en polemikk ved at journalisten bak «den granskende journalistikken» publiserte et tilsvar som forsøkte å uthule vårt. Her hevdet nettstedets journalist at det er NRK som har misforstått Vær varsom-plakaten. Journalisten forsøkte å dekke seg bak at kritikken var skrevet i kommentarform og derfor ikke var omfattet av retten til samtidig imøtegåelse. Det er bare å gjøre enkle søk i PFU-basen for å slå fast at dette er direkte galt.

NRK vil ikke her gå detaljert inn i alle feil, unøyaktigheter og sleivspark som er begått fra Document.no-redaksjonens side. Men vi mener det er opplagt at Document.no med sine publiseringer bryter med god presseskikk. Enhver (også et stort mediehus) som utsettes for sterk kritikk, skal få anledning til å svare for seg. Og ikke bare generelt – man skal bli klart og tydelig presentert for det konkrete innholdet i beskyldningene. I dette tilfellet er NRK utsatt for en lang rekke angrep av faktisk art (etterprøvbare beskyldninger), som utløser rett til samtidig imøtegåelse.

Det er også pressens plikt å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte (VVP 3.2). I disse sakene har Document.no sakset og tolket i vei, uten noen gang å stille spørsmål ved egen forståelse eller hentet inn relevante kilder som kan hjelpe dem med dette. Vår oppfatning er at svært mye av kritikken bunner i misforståelser, synsing og manglende faktasjekk – noe som kunne vært unngått ved bruk av enkle og grunnleggende journalistiske metoder.

Document.nos redaktør Hans Rustad er medlem i Redaktørforeningen, og nettstedet hevder å følge både Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Vi setter derfor spørsmålstegn ved hvordan Hans Rustad kan forsvare den praksisen hans nettsted har lagt seg på i denne saken.

Powered by Labrador CMS