Hans Rustad, redaktør i Document.no
Hans Rustad, redaktør i Document.no

Avviste sak - Document.no får publisere navnet på voldtektsdømt gynekolog

Det skriver Norsk Redaktørforening på sine sider.

Publisert

«Oslo byfogdembete har avvist en begjæring om midlertidig forføyning fra en gynekolog som er dømt for en rekke seksuelle overgrep mot egne pasienter. Gynekologen mente han hadde krav på anonymisering. Det var ikke byfogdembetet enige i», skriver Norsk Redaktørforening på sine sider.

Det er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, glad for. 

– Jeg er veldig fornøyd med at byfogdembetet ikke har tatt til følge denne, etter mitt syn, helt meningsløse begjæringen om midlertidig forføyning. Den typen virkemidler, som i realiteten er sensur fra domstolenes side, bør forbeholdes helt andre tilfeller enn dette, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening til egen nettside.

Anket anonymiserings-avgjørelse

Document.no har skrevet en rekke saker om en voldtektsdømt gynekolog, som har praktisert på Østlandet. De har identifisert mannen med navn og bilde. 

Gynekologen ble i tingretten dømt til 12 års fengsel og rundt en million kroner i erstatning til flere forskjellige ofre, for å ha utsatt en rekke av sine egne pasienter for overgrep. Gynekologen har anket dommen. Dommen er dermed ikke rettskraftig på nåværende tidspunkt.

Da dommen falt la tingretten i utgangspunktet ned forbud mot å gjengi noe fra dommen, uten at det var anonymisert, skriver Norsk Redaktørforening på sine sider. 

Redaktørforeningen anket beslutningen etter å ha fått en henvendelse fra Document om saken, skriver de videre.

Det gjorde at tingretten omgjorde avgjørelsen til ikke å gjelde navnet på domfelte. Den avgjørelsen har mannen anket til lagmannsretten, og saken er ikke avklart der, skriver de videre.

For å få Document til å avpublisere navnet inntil en avgjørelse har falt i lagmennsretten, ble det sendt inn en begjæring om midlertidig forføyning. Det kravet har nå blitt avvist.

– Viktig

Document.no-redaktør Hans Rustad sier til egen nettside at han mener dette er en viktig avgjørelse. 

– Dette er en viktig avgjørelse. Jeg tør ikke tenke på konsekvensene, for hele den norske pressen, dersom vi hadde tapt denne saken, sier Rustad til Document.no.

Han får, ikke overraskende, støtte fra egen advokat Jon Wessel-Aas, som mener saken er viktig av prinsipielle årsaker.

– Det er også fint at avisen har fått støtte fra Redaktørforeningen, for dette er en sak som dreier seg om alle norske mediers rett til å informere befolkningen om hva som foregår i norske domstoler, sier han til Document.no. 

Powered by Labrador CMS