Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB mener banken skulle fått kommentere ankenyheten fra Forbrukerrådets direktør Randi Flesland.
Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB mener banken skulle fått kommentere ankenyheten fra Forbrukerrådets direktør Randi Flesland.

DNB klager til PFU: Mener NRK droppet samtidig imøtegåelse på grunn av taktisk sperrefrist fra Forbrukerrådet

- Forbrukerrådet la opp til en taktisk strategi, og NRK «forhandlet bort» vår rett til samtidig imøtegåelse, mener informasjonsdirektør Even Westerveld.

Publisert

Det er ikke ofte storbanken DNB klager til Pressens faglige utvalg, understreker informasjonsdirektøren. De fleste feil og uenigheter løses gjennom god dialog med medier. Eventuelle klager løses ofte ved minnelig ordning.

Men etter innslaget om Forbrukerrådets anke mot DNB på Nyhetsmorgen 1. februar, går det mot full behandling i utvalget.

- Her oppfatter vi at Forbrukerrådet la opp til en taktisk strategi, og at NRK ved å gå med på disse premissene forhandlet bort vår rett til samtidig imøtegåelse, sier Even Westerveld.

- Det prinsipielle spørsmålet her er jo eksklusivitet: Kan man vente med å innhente imøtegåelsen til saken er publisert? Det mener vi ikke går an, hvis vi ellers hadde rett på «samtidig tilsvar», fortsetter han.

 

Ble overrasket på morgenkvisten

Bakgrunnen for saken er det mye omtalte søksmålet fra Forbrukerrådet på vegne av DNB-kunder som er misfornøyde med forvaltningen av aksjefond.

Stridens kjerne er hvorvidt fondene er for dyre med tanke på hvor aktiv eller passiv forvaltningen er.

DNB vant saken i Oslo tingrett, men i en pressemelding på morgenen 1. februar varslet altså Forbrukerrådet anke.

Og samtidig som meldingen ble publisert, sendte NRK en fiks ferdig nyhetssak hvor direktør Randi Flesland lot seg intervjue om anken.

Et intervju som altså var gjort på forhånd mot sperrefrist. Men uten at DNB fikk komme til orde. Ifølge Westerveld var dette også første gang banken ble kjent med anken. I PFU-klagen, signert av informasjonsdirektøren, heter det blant annet:

NRK gjorde ingen forsøk på å komme i kontakt med DNB i forkant av publiseringen, til tross for at redaksjonen hadde svært god tid til å gjøre dette før publiseringstidspunktet. Tidspress kan dermed ikke være årsak til at vi ikke får tilsvar eller imøtegåelse i saken.

 

Leste opp setning

Etter hektisk kontakt på morgenkvisten mellom DNB og NRK ble det i neste nyhetssending lest opp en kort setning fra banken, men altså intet intervju eller noen fullstendig imøtegåelse.

- Dette er en veldig prinsipielt viktig sak for oss. Man kan ikke la bankene fortsette sin praksis ved å styre kundene mot de dyreste fondene. Dommen sier seg langt på vei enig med Forbrukerrådet i at dette fondet ikke har vært særlig aktivt forvaltet. Det har vært bare en liten mulighet til å få en meravkastning på den.

Dette i en sak hvor Forbrukerrådets direktør Randi Flesland blant annet får si følgende.

Reporter i saken fortalte at «Forbrukerrådet mente sparerne betalte for et aktivt forvaltet DNB-fond, men mer fikk et fond som nær slavisk fulgte børsene. Slike indeksfond er mye billigere».

I saken nevnes derimot ikke at Tingretten avviste denne påstanden i dommen, eller hvorfor DNB mener denne påstanden er feil. Når den ene partens hovedpåstand i tidenes største massesøksmål er en sentral del av saken, mener vi dette automatisk utløser både samtidig imøtegåelse og tilsvar fra den andre part, ref. VVP 4.14 og 4.15.

I PFU-klagen påpekes det at bare den ene siden kommer til orde, med flere faktapåstander som nettopp er stridens kjerne her. DNB skriver:

 

Samme dag som resultatpresentasjon

DNB mener videre at NRK også har brutt punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten - på setningen om å «være spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet». Nettopp det mener banken at redaksjonen ikke har vært.

Tvert i mot antydes det i PFU-klagen lar seg bruke av Forbrukerrådet - på et tidspunkt som også var spesielt dårlig for DNB:

Pressemeldingen og NRKs sak kom nemlig klokken 07.00, bare en halvtime før DNB skulle legge fram kvartalstall og årsresultat for 2017.

- Vi er vant til å håndtere mange saker samtidig, men det er verdt å stille spørsmå ved om NRK gjorde noen vurderinger rundt publiseringstidspunktet ther. Dette kunne potensielt påvirket børskursen vår, og da er det spesielt viktig at man følger reglene for imøtegåelse og tilsvar. De burde i hvert fall tatt en prat med oss, mener Westerveld.

- Mener du NRK her er blitt «brukt» av Forbrukerrådet?

- Vi har generelt en veldig god oppfatning av NRKs redaksjoner, og de opptrer stort sett ryddig. Så jeg har ikke noe behov for å karakterisere dette. Jeg tror dette er en dårlig og forhastet vurdering, ikke utslag for noe grunnleggende galt, svarer han.

Informasjonsdirektøren understreker at også DNB som andre bedrifter iblant tilbyr medier saker med sperrefrist. Men man kan ikke stille vilkår som overstyrer presseetikken:

- Hvis journalisten da kommer tilbake og sier at de må innhente tilsvar fra den ene elelr andre parten, så må vi selvsagt akseptere det. Man kan i hvert fall ikke bruke sperrefrist for å slippe svar fra motparten, sier Even Westerveld.

 

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK.
Etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK.

 

NRK: - Må sette oss inn i klagen

DNB sendte sin PFU-klage tirsdag kveld, da med kopi til NRK. Onsdag formiddag hadde ikke mediehuset formelt fått klagen oversendt fra utvalgets sekretariat, men etikkredaktør Per Arne Kalbakk bekrefter at han kjenner til klagen. Han er imidlertid forsiktig med konkrete kommentarer.

- Vi avventer den formelle saksgangen, og må både sette oss inn i klagen og ta kontakt med klager før vi kan si noe, svarer han.

- Men på generelt grunnlag så er det klart at eventuelle sperrefrister ikke fritar oss fra kravet til samtidig imøtegåelse, der den er utløst, understreker Kalbakk.

Som alltid i slike saker vil NRK også her forsøke en «minnelig ordning» i dialog med DNB, altså at man kommer til enighet om en beklagelse eller lignende uten full behandling i utvalget

Det har skjedd på flere tidligere klager fra DNB - sist gang var også Forbrukerrådet tema.

Og kanskje nettopp derfor vil det neppe bli noen «minnelig ordning» denne gang, antyder informasjonsdirektør Even Westerveld:

- Det er opprettet dialog, og det er bra at systemet fungerer slik at vi må snakke sammen. Vi er i dialog og skal gi det mulighet, men i dette tilfellet tror jeg det er viktig å få en prinsipiell avklaring, sier han.

 

- Vi legger oss ikke opp i de pressefaglige vurderingene, sier Forbrukerrådet

Kommunikasjonsdirektør Christian Brosstad i Forbrukerrådet har fått lese denne saken, og kommenterer den slik:

- Vi registrerer at DNB har klagd inn NRK til PFU. Det er opp til NRK å gjøre de pressefaglige vurderingene i saken. Det legger ikke vi oss opp i, sier han. Og bekrefter samtidig:

- Det er riktig at NRK fikk tilgang til saken vi skulle publisere 1. februar dagen før med sperrefrist til kl 7.

Powered by Labrador CMS