Nå skal milliardær-klagen på DN-dokumentaren «Boligkuppet» behandles i PFU

Boligselskapet Fredensborg eiendom anklager Dagens Næringsliv for brudd på sju punkter i Vær varsom-plakaten. DN avviser brudd på god presseskikk.

Publisert

I sakspapirene til denne ukens PFU-møte kommer det fram at klagen fra bolig-milliardær Ivar Tollefsen, og selskapet hans Fredensborg eiendom, skal behandles i Pressens Faglige Utvalg (PFU). 

Klagen er knyttet til Dagens Næringslivs dokumentar «Boligkuppet» fra november i fjor, og en rekke saker som er publisert i etterkant av den første publiseringen. 

Mener det er brudd på sju punkter

Sakskomplekset handler om hvordan Tollefsen har bygget opp sin enorme eiendomsportefølje i Oslo - og uenigheten mellom DN og Fredensborg AS er blant annet knyttet til hvorvidt Tollefsen bevisst har unngått å melde sine oppkjøp av en rekke leiegårder i Oslo til kommunalt forkjøp - og omtalen til DN av forholdene knyttet til dette. 

Medier24 har tidligere omtalt klagen, og at Tollefsen har fått hjelp fra tidligere E24-redaktør Per Valebrokk, som nå er PR-rådgiver i Storm Communications.

Da skrev Fredensborgs konsernjurist, Anders Tveter, følgende i en epost til Medier24:

«Noen ganger har vi gjort feil, og da er det fint både med eksponering og kritikk – slik blir vår virksomhet bedre og bedre. Når vi nå allikevel, for første gang i vår 25-årige historie, har tvilt oss fram til å skrive en klage til PFU, er det fordi vi synes DN på en ensidig, og ofte feilaktig måte, framstiller vår virksomhet i et feilaktig og ufortjent dårlig lys. Som er langt fra virkeligheten, og langt fra den informasjon vi har gitt DN løpende underveis. Derfor klager vi avisen inn til PFU for en rekke brudd på Vær varsom-plakaten, og ser fram til å få en behandling av saken i utvalget».

I sakspapirene vises det til brudd på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten.  

 • 3.2 – om kildekritikk og kontroll av opplysninger
 • 3.3 – om å klargjøre premissene
 • 4.1 – om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon
 • 4.2 – om å skille fakta fra kommentar
 • 4.4 – om dekning for titler etc.
 • 4.13 – om å rette og eventuelt beklage feil
 • 4.14 – om samtidig imøtegåelse

 Dette oppsummeres på følgende måte i sakspapirene: 

 • at DNs dekning skaper et skjevt og uriktig inntrykk av at Fredensborg med forsett ikke meldte inn gårder til kommunalt forkjøp, og at dette strider mot VVP 3.2, 4.1, 4.2 og 4.4.
 • at det skapes et inntrykk av Fredensborg skal ha blåst opp verdiene på eiendommer ved forkjøp; spesielt reageres det på omtalen av verdsettelsen/kjøpesummen av Maridalsveien 128. Klager viser her til VVP 4.1 og 4.2.
 • at det skapes et inntrykk av et fordekt samarbeid med investorene som skulle hjelpe beboere i forkjøpssakene; at Fredensborg skal ha brukt «skitne triks»/ «stråmenn». Dette mener klager bryter med VVP 4.1.
 • at det fremstilles som at Fredensborg har sviktet sin informasjonsplikt (å sende ut kjøpstilbud) ved seksjonering. Klager anfører brudd på VVP 4.1.
 • at DN skaper et inntrykk av at det er risikabelt å handle med selskapet idet det gjennom tittel fremstilles som at bankene krevde svar fra Fredensborg. Klager mener fremstillingen strider mot VVP 3.2, 4.1 og 4.4 (det reageres også på bruken av en anonym kilde i denne sammenheng, jf. VVP 3.2).
 • at tittelen om at bankene krever svar ikke ble rettet raskt nok, jf. VVP 4.13
 • at DN ikke klargjorde premissene tydelig nok og at svarfristene var korte. Det vises her til VVP 3.3 og 4.14.
Amund Djuve, redaktør i DN.
Amund Djuve, redaktør i DN.

 

DN avviser brudd

I tilsvarsrunden avviser Dagens Næringsliv brudd på god presseskikk, og i papirene skriver sekretariatet blant annet: 

«Etter DNs mening har avisen jobbet i tråd med pressens samfunnsrolle; DN har beskrevet hvordan «Ivar Tollefsen og selskapene Fredensborg/Heimstaden i løpet av få år er blitt Norges største private boligutleier». I og med at omtalte er «en av de viktigste utleierne i Norge for folk med lav inntekt», mener avisen at det var av «stor samfunnsmessig betydning å belyse Fredensborgs metoder og virksomhet».

Klagen er også knyttet til premissene for intervjuet, og at Fredensborg har fått for kort tid til å svare på en stor mengde spørsmål, med til dels kompliserte svar. 

DN viser i sitt tilsvar forståelse for at det har vært mange spørsmål, men holder likevel fast på at de har gitt Fredensborg tilstrekkelig tid til å svare for seg.  

«Slik DN ser det, har premissene vært klare overfor klager hele veien; redaksjonen har vært åpen om de overordnende temaene den har jobbet med, tidsfristene har vært tydelige og Fredensborg har fått mer tid til å svare når selskapet har bedt om det. DN reagerer derfor på at klager kritiserer redaksjonen for å skyve på frister, når årsaken er at klager har bedt om mer tid. DN forstår at mengden spørsmål har vært stor, men mener klager har fått imøtegå alle faktiske opplysninger», skriver de. 

Powered by Labrador CMS