Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i NRK og stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet.
Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i NRK og stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet.

Senterpartiet er ikke bare fornøyd med NRKs helomvending. Fortsatt bekymret for at det blir for få reportasjer fra hele landet

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen er ikke fornøyd med at NRK la ned distriktsmagasinet «Norge i dag».

Publisert

Senterpartiet gikk hardt ut mot at NRK endret på distriktssendingene sine. Partiet har ment i ettertid at det var klokt av NRK å snu, og sørge for at det igjen ble en litt lengre hovedsending. 

Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen er fornøyd med at nyhetstilbudet til seerne i distriktet nå vil være oppe på et nivå - omtrent som før omleggingen.

- Senterpartiet er ikke overbevist

Hun tror det vil bli produsert flere reportasjer nå, men er fortsatt ikke helt overbevist. 

Sp reagerer fortsatt på at NRK fjernet programmet «Norge i dag», et aktualitetsmagasin fra distriktet som har gått på TV fra 1996 til 2017, på tampen av 21-nyhetene. 

- NRK har ikke overbevist oss om at det kommer til å komme mange flere reportasjer fra distriktskontorene inn i de nasjonale nyhetssendingene. Det gjør at det mangler sendeflater til å vise distriktsnyheter fra de ulike distriktene til resten av landet, sier Sem-Jacobsen.

- Dette fordi NRK i omleggingen sin har lagt ned programmet «Norge i dag» og delvis erstattet det med et talkshow som sendes fra distriktene, men som konsentrerer seg om et tema og ikke sender stoff fra andre distrikter, mener hun.

- Politikere lokalt sier til NRK-journalister at de frykter kanalen mister evnen til å sette dagsorden – og dermed ikke løser sine demokratiske oppgaver. Hva tenker du om det?

- Desto mer stoff distriktskontorene får produsere og sende, desto større sjanse kan det nok være for å få satt dagsorden. Jeg ser den. Selv om det å sette dagsorden selvfølgelig handler mye om teft, vilje og ikke minst prioriteringer i en redaksjon til å sette av ressurser til å jobbe med breaking news og gravesaker.

- Klokt av NRK å snu

Hun mener at man burde hatt en bedre erstatning da «Norge i dag» forsvant, men er i all hovedsak fornøyd med at NRK lyttet til politikerne og folkekravet.

- Jeg mener det var klokt av NRK å snu og sørge for at det blir en hovedsending i distriktene som blir lengre og som da betyr større innholdsproduksjon og et bedre tilbud for seerne. At de samtidig beholder det nye grepet med å ha en nyhetsoppdatering fra distriktet foran Kveldsnytt er jeg glad for.

- I sum blir tilbudet av distriktsnyheter på TV nå mye bedre og mer i tråd  med det tilbudet det bør ha slik jeg tolker samfunnsoppdraget dere og NRK-plakaten.

- Hva mener dere om distriktsprofilen i NRK nå?

- NRK er de som helt klart er best rustet til å sørge for at det produseres levende bilder på nyhetssaker i de områdene som distriktskontorene skal dekke. At NRK vil satse mer på andre plattformer i sin nyhetsdekning som nettjournalistikk, mener vi at må balanseres med lokalavisenes tilbud slik at NRK ikke går disse i næringa med gratis skriftlig stoff, sier Sem-Jacobsen og fortsetter:

- For lokalavisene har sjeldent muskler til å konkurrere med NRK på TV-produksjon. Vi er ellers bekymret for at NRK ikke bidrar godt nok etter omleggingen til å la befolkningen se nok stoff produsert i distriktene, men håper NRK har en plan på at det skal bli bedre.

Hun håper at TV-redaksjonene i distriktene skal få enda mer å gjøre og ikke bygges ned framover, ved at de blant annet får flere oppdrag til de riksdekkende programmene.

- NRK har styrket distriktssatsingen

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i NRK forteller til Medier24 at de har samme antall minutter minutter distriktssending på TV nå som før jul.

- Vi har omdisponert ressurser for å lage betydelig flere innenriksnyheter til nasjonale plattformer som Dagsrevyen, Dagsnytt og NRK.no. Vi ser bredden av hele landet bedre på spesielt Dagsrevyen og NRK.no allerede. Nå skal vi ha fokus på å løfte kvalitetsreportasjen fra hele landet til hele landet på alle plattformer, sier hun.

Gynnild-Johnsen har lest uttalelsene fra stortingsrepresentanten fra Senterpartiet. Hun mener at det samlede tilbudet nå er styrket:

- Norge nå er et direktesendt aktualitetsmagasin fra hele landet, en halvtime i beste sendetid på NRK1 fire kvelder i uka. Vi er på hjul landet rundt og skal lage 143 direktesendte halvtimer i året. I kombinasjon med andre satsinger, har NRK aldri hatt større fokus på innhold fra hele Norge også til hele landet, avslutter distriktsdirektøren.

Powered by Labrador CMS