Nå kommer forslaget Discovery og NENT frykter: Ønsker å forby utenlandsk pengespillreklame

– Dette er et verdivalg, sier kulturminister Trine Skei Grande og sender et lovforslag som skal forby utenlandsk pengespillreklame i Norge ut på høring.

Publisert

«Kulturdepartementet har i dag sendt et forslag til endring i kringkastingsloven på høring. Formålet er å stanse pengespillreklame fra utlandet, for å unngå at personer med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame», skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. 

– Regjeringen tar pengespillproblemer på alvor, og ønsker å begrense utenlandsk pengespillreklame for å beskytte sårbare spillere, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i pressemeldingen. 

Har advart mot forslaget

Både TV Norge-eier Discovery og TV 3-eier NENT har tidligere advart om at forslaget kan føre til store inntektstap for dem, som igjen kan resultere i nedbemanning og et dårligere tilbud til det norske publikummet. 

Kommunikasjonsdirektør i Discovery, Espen Skoland, har tatt til orde for at regjeringen burde skrinlegge hele forslaget:

Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland
Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland

«Det er god skikk i Norge å sørge for at næringslivet har forutsigbare rammebetingelser, og at vi overholder internasjonale forpliktelser. Å gjøre vedtak om endringer som fjerner mange hundre millioner kroner av inntektene til to selskaper, og som medfører store konsekvenser for kultur- og idrettssektoren, bør ikke være akseptabelt», skrev han i Medier24 tidligere i vinter

– Et verdivalg

En stor andel nordmenn sliter med pengespillproblemer i dag. 

– Dette er et verdivalg. Vi ønsker å lytte til alle de som sliter med spilleproblemer og mener dette hensynet må veie tyngre enn eventuelle økonomiske konsekvenser, fortsetter kultur- og likestillingsministeren.

Blant annet skriver departementet at:

«Bestemmelsene i pengespillovgivningen kan i dag ikke brukes til å håndheve markedsføringsforbudet overfor utenlandske aktører. Derfor foreslås det en ny bestemmelse i kringkastingsloven. Denne vil gi Medietilsynet hjemmel til å gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Et slikt pålegg kan ilegges overfor distributører av fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester, for eksempel TV-distributører eller bredbåndleverandører. Hvis pengespillreklamen fjernes kan dette få økonomiske konsekvenser for TV-kanaler og strømmetjenester som holder til utenfor Norge. Departementet sender saken på høring for å få mest mulig informasjon om konsekvensene». 

I en pressemelding opplyser Medietilsynet om at de er positive til forslaget:

– Medietilsynet ser i utgangspunktet positivt på slik innstramming av lovverket, som gir oss en reell hjemmel til å stoppe markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge. Med en slik lovendring får distributørene dessuten en egeninteresse i å be TV-aktørene stanse slik reklame, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i pressemeldingen. 

Høringsfristen for forslaget er satt til 17. juni. 

Powered by Labrador CMS