Discovery om TV 2-avtale: - Regneøvelsene de har drevet med kan oppfattes som et forsøk på å omgå reglene

– Når TV 2 regner inntektene på en annen måte i dialogen og avtalen med staten enn de gjør når de opptrer i det kommersielle markedet øker også sannsynligheten for at støtten er et brudd på EØS-avtalen, sier Espen Skoland i Discovery. 

Publisert

I det siste har debatten rast rundt TV 2, etter at Discovery har stilt flere spørsmål om innretningen, formål og prosessen rundt avtalen som kommersiell allmennkringkaster.

Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery sier til Medier24 at de er spente på hvordan den nye avtalen ser ut. Tirsdag presenteres den i Bergen.

- Vi er ikke overrasket over at staten inngår denne avtalen med TV 2. Men vi mener det kan stilles flere spørsmål ved prosessen, og ikke minst om avtalen i det hele tatt oppfyller EØS-avtalens krav til lovlig statsstøtte.

– Spente

TV 2 peker derimot på at siden vedtaket ble gjort i mars 2017, har regjeringen jobbet med å finne en modell som ivaretar både Stortingets ønske og hensynet til EØS-reglene.

- Vi er spente på hvordan den nye avtalen ser ut. Basert på det begrensede innsynet vi har fått, ser ikke regneøvelsene TV 2 har presentert overfor departementet ut til å være i tråd med de prinsippene som gjelder for denne typen støtte. Jo mer innsyn og oversikt vi har fått, jo mer fremmede ser prinsippene som anvendes ut, fortsetter Skoland.

I debatten, som blant annet har foregått i VG, har Discovery stilt flere spørsmål om TV 2 regnemåte, som igjen ga grunnlaget for søknaden til staten.

Skoland mener det er grunnlag for å undersøke dette videre:

- Når TV 2 regner inntektene på en annen måte i dialogen og avtalen med staten enn de gjør når de opptrer i det kommersielle markedet øker også sannsynligheten for at støtten er et brudd på EØS-avtalen. Regelverket for lovlig støtte av allmennkringkastere er veldig tydelig på at det kun er netto kostnader som kan dekkes. Regneøvelsene TV 2 har drevet med kan oppfattes som et forsøk på å omgå reglene, mener han.

Tidligere har TV 2 svart Skoland med at Discovery forsøker å redusere det til en lek med penger.

 – Jobbet for å stoppe

Organisasjons- og kommunikasjonssjef Sarah Willand i TV 2 uttalte at avtalen om kommersiell allmennkringkasting er ikke et arbeidsuhell eller en misforståelse, og langt mindre en lek.

«Den er tvert imot et nøye gjennomtenkt svar på en viktig utfordring i kjernen av det norske demokratiske systemet: Hvordan bevarer vi et mangfold av uavhengige norske medier».

– Discovery har vært motstander av kommersiell allmennkringkasteravtale siden før modellen ble kjent. De har forsøkt å redusere et viktig, mediepolitisk virkemiddel til et «sugerør i statskassen» og hele veien jobbet for å stoppe et bredt flertall i Stortingets vedtak. Dette er en modell som vi er enige med Kulturdepartementet om. Den er basert på kunnskap fra noen av de dyktigste fagfolkene i landet, og ikke på antagelser, sier Willand til Medier24 og fortsetter:

-Vi har lovet at TV 2 tar ansvaret som følger med et allmennkringkasteroppdrag på største alvor og har samtidig utfordret Discovery på hvordan de har tenkt å bidra. Jeg registrerer at de fremdeles unngår å svare på denne utfordringen.

Framstår selvsagt

Skoland sier til Medier24 tirsdag at statsstøttereglene krever blant annet at inntekter og kostnader skal fordeles og beregnes basert på forsvarlige og konsistente prinsipper.

- Å late som en reklamekrone eller en seer er mindre verdt i avtalen med staten enn i TV 2s avtaler med annonsører – slik TV 2 har gjort i denne prosessen – kan vanskelig være i tråd med dette. For oss fremstår det ganske selvsagt at TV 2 ikke lovlig kan motta vederlag fra staten dersom visse seere er mindre verdt enn det TV 2 mottar i betaling for de samme seerne i det kommersielle markedet, hevder han.

- Det vil da ikke hjelpe om regnskapene viser at det ikke overkompenseres – det er selve modellen og grunnlaget for regnskapet som er feil. Vi regner med at ESA nå blir bedt om å vurdere hvorvidt avtalen er i tråd med regelverket. 

Kommunikasjonssjef Line Vee Hanum i Nordic Entertainment Group kommenterer avtalen slik:

- Vi har fulgt med på prosessen og ikke minst mediedebatten, og vi kommer til å se nøye på hvordan avtalen ser ut. På lik linje med Discovery er vi bekymret over det som har kommet frem om TV 2s regneøvelser, og vi stiller oss bak ønsket om større åpenhet. Hvis avtalen faktisk betyr at TV 2 får støtte for en strategi som åpenbart allerede er lønnsom, så er vi sterkt bekymret for mediemangfoldet.

Powered by Labrador CMS