Digital nullmoms for fagpresse:

Nå er momsforskriften klar. Fagpressen er skuffet

– Sikrer fleksibilitet, sier finansminister Siv Jensen. – Den avgiftsmessige diskrimineringen av dybdejournalistikken fortsetter, sier Per Brikt Olsen i Fagpressen.

Publisert

Nå er forskriften som skal regulere digital nullmoms for elektroniske tidsskrifter og bøker – og med det også fagpressen – klar.

I den forskriften som nå legges fram går man bort fra kravet om PDF-utgave eller en dokumentfil, slik som lå inne i det opprinnelige forslaget.

Kravet om dokumentfil fikk kritikk fra flere hold, blant annet av administrerende direktør i Fagpressen, Per Brikt Olsen. Det holder han fast ved:

– Den avgiftsmessige diskrimineringen av dybdejournalistikken fortsetter, sier han i en melding.

Slik blir det seende ut 

Et elektronisk tidsskrift defineres i forskriften som:

(1) Med elektronisk tidsskrift menes en elektronisk publikasjon bestående av hovedsakelig tekst og stillbilder som

a) ikke er en elektronisk nyhetstjeneste

b) kommer ut periodisk med minst to og maksimalt 51 nummer i året etter en fast utgivelsesplan

c) er nummerert og er ledd i en ikke tidsbegrenset rekke

d) har samme tittel for alle nummer

e) ikke har et innhold som nevnt i § 6-3-2.

(2) Innenfor rammene av første ledd kan det hver uke forhåndspubliseres inntil to enkeltartikler til det førstkommende nummeret. Omsetning av enkeltartikler omfattes ikke av fritaket for elektroniske tidsskrift.

(3) §§ 6-3-3 til 6-3-8 gjelder tilsvarende for elektroniske tidsskrift.

Les hele forskriften her

– Sikrer fleksibilitet

Finansdepartementet, med finansminister Siv Jensen i front, har stått for utformingen av forskriften og tilhørende lovverk, med endringer som trådte i kraft 1. juli 2019. 

– Denne innretningen sikrer fleksibilitet for mange tilbydere av elektroniske tidsskrifter. Samtidig er virkeligheten for mange elektroniske tidsskrifter at det arbeides kontinuerlig med publisering og oppdatering. Vi ønsker å fremme innovasjon, og vil sikre at regelverket ikke er begrensende for den digitale utviklingen. Derfor arbeider vi videre med mål om å finne en avgrensning som i større grad åpner for å utnytte mulighetene som ligger i digital publisering, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding. 

Videre skriver departementet:

«Elektronisk tidsskrift er i forskriften definert som en periodisk publikasjon med minst to og maksimalt 51 nummer i året. Det har særlig vært vurdert om det er mulig å gi noe fleksibilitet ved publiseringen av innholdet til hvert nummer av tidsskriftet. Det er lagt til rette for dette ved å åpne for forhåndspublisering av to enkeltartikler per uke».

– Skuffet 

Administrerende direktør i Fagpressen, Per Brikt Olsen, er i all hovedsak skuffet over forskriften som nå legges fram. 

 – Vi kan ikke legge skjul på at vi er skuffet over at regjeringen i dag gjennom Finansdepartementet legger fram en forskrift som fortsatt beskriver at digital redaktørstyrt dybdejournalistikk henvises til statiske utgaver ingen etterspør. 

Dette er en publiseringsform som ikke fungerer i en moderne tid og for digitale utgaver, sier Brikt Olsen.

Han peker på at Jensen anerkjenner at dette er utfordringer som departementet vil jobbe videre med, og at hun i pressemeldingen faktisk nevner at mange elektroniske tidsskrifter jobber med kontinuerlig publisering – og med det at krav om en tekstfil eller PDF-utgave ikke nødvendigvis vil passe alle elektroniske tidsskrifter. 

– Det hjelper lite at man i forskriften øker antallet utgaver, eller vise til at det ikke er et krav om å utgi papir, så lenge det er en nummerert statisk utgavebeskrivelse som ligger til grunn. Digital journalistikk er i sin natur dynamisk og løpende. I det korte perspektivet er det derfor liten eller ingen faktisk endring for dybdejournalistikken i lovendringen som innføres nå 1. juli 2019, sier han.

Powered by Labrador CMS