DEBATT:

Ansvarlige politikere må skape like rammebetingelser for hele bransjen. Samtidig må de store mediehusene nå slutte å sutre

Det er direkte konkurransevridende at regjeringen ikke sørger for like vilkår mellom dags- og fagpressen, skriver styreleder Ivar H. Kristiansen i Teknisk Ukeblad.

  • IVAR H. KRISTIANSEN, styreleder i Teknisk Ukeblad Media. Kronikken ble først publisert i Dagens Næringsliv.
Ivar Horneland Kristensen er styreleder i Teknisk Ukeblad Media.
Ivar Horneland Kristensen er styreleder i Teknisk Ukeblad Media.

Medielandskapet er i kraftig endring, og overgangen fra papir til skjerm ryster mange av de store mediehusene.

Vi i Teknisk Ukeblad Media har stått sammen med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) om å få like vilkår for papir og digitale produkter. Vi var derfor glade da Regjeringen for en tid tilbake lanserte momsfritak på digitale produkter.

Vår skuffelse ble imidlertid stor da det viste seg ikke å omfatte hele mediebransjen, men kun dagspressen.

Det er etter vår mening direkte konkurransevridende at regjeringen ikke sørger for like vilkår mellom dags- og fagpressen.

Teknisk Ukeblad Media har virkelig tatt utfordringene i den nye mediehverdagen på alvor. Vi har endret selskapet kraftig fra å være et tradisjonelt papirhus til å bli en moderne digital aktør, med et bredt nyhetstilbud fra hele Teknologi-Norge.

I perioden 2010 til i dag har tu.no hatt en vekst fra ca. 40.000 unike ukentlige brukere til 230.000.

I tillegg har vi ervervet nye digitale posisjoner som Digi.no, Insidetelecom.no og Gamer.no. I samme tid er frekvensen på bladet att ned fra 42 til 11 utgaver i året. Staben jobber hardt hver eneste dag med å forsterke det redaksjonelle produktet, videreutvikle vår forretningsmodell og ta i bruk nye kanaler for å kunne fortelle de viktigste teknologinyhetene fra Norge.

Regjeringen varslet i statsbudsjettet for 2017 like vilkår i revidert budsjett. Det viste seg å være et tomt løfte.

I forbindelse med revidert har det dessuten vært musestille fra MBL. Det virker som foreningen overhodet ikke ønsker å stille opp for resten av Medie-Norge.

Det hadde vært mye mer redelig om den hadde jobbet for å sikre felles rammebetingelser for hele mediebransjen.

Vi har registrert at et par av partiene på Stortinget har sagt tydelig at de vil støtte null moms for medier som ikke er medlem av MBL. Det er vi glade for, og vi forventer at regjeringen gjør dette allerede i statsbudsjettet for 2018.

I tillegg ser vi at det gammelmodige subsidiekravet fra MBL om redusert arbeidsgiveravgift i fire år får en lunken mottagelse, og det er bra.

Toppledere i mediebransjen kan ikke ha et sugerør i statskassen, samtidig som de kritiserer resten av norsk næringsliv for manglende omstillingsevne.

Subsidier reduserer nok smertene, men er på sikt ingen helbredende medisin.

Ansvarlige politikere må fokusere på skape like rammebetingelser for mediebransjen. Samtidig må de store mediehusene nå slutte å sutre.

De burde heller være offensive, sette seg i førersetet og utvikle forretningsmodeller og journalistikk.

  • For ordens skyld: Teknisk Ukeblad Media eier 15 prosent av Medier24.
Powered by Labrador CMS