NRK får refs av PFU: «Debatten» felt på to punkter

NRK har brutt god presseskikk på punktene 4.1 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten etter «Debatten» om tilsyn på pelsdyrfarm, ifølge PFU.

Publisert

Medier24 har tidligere omtalt en klage mot «Debatten» på NRK om pelsdyr og tilsyn på en pelsdyrfarm i Rogaland. Klager Ingrid Eik vil ha «Debatten» felt på sju punkter i Vær Varsom-plakaten.

Saken som utgjør grunnlaget for klagen er «Bonde avslørte Mattilsynet med skjulte opptak», som NRK Rogaland skrev i mai 2019. Der dokumenterte de hvordan dyrevernsnemnda hadde fattet et avviklingsvedtak på minkfarmen til Per Olaf Lauvås på feilaktig grunnlag.

Saken ble også grunnlaget for en Debatten-sending med Fredrik Solvang og det er både denne debatten og saken fra NRK Rogaland som nå er klaget inn til PFU.

Onsdag behandlet utvalget saken og landet på at NRK har brutt god presseskikk på to av de innklagede punktene, punkt 4.1 om saklighet og omtanke i presentasjonen og 4.14 om samtidig imøtegåelse.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen

– PFU har kommet til at NRK har brutt god presseskikk, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte med brudd. 

Allmennhetens Erik Schjenken tok dissens og ville også felle NRK på punkt 4.4 og 4.13, om dekning for tittel og ingress og manglende retting av feil.

Han har foreløpig ikke bestemt seg for om han også ønsker å ta ut dissens på punkt 4.7, om identifisering. 

– Vondt i magen

Klager er nemndmedlem Ingrid Eik, som utførte tilsynet ved pelsdyrfarmen. Hun takket nei til å delta i Debatten og viste til Mattilsynet, som deltok i Debatten-sendingen. 

– Da jeg så Debatten kjente jeg at jeg fikk vondt i magen, særlig når jeg nå vet hvem det er som omtales, sa Nina Fjeldheim fra allmennheten. 

Elin Floberghagen (fra venstre), Nina Fjeldheim og Kristin Taraldsrud Hoff i PFU-møtet 29. januar.
Elin Floberghagen (fra venstre), Nina Fjeldheim og Kristin Taraldsrud Hoff i PFU-møtet 29. januar.

Fjeldheim peker på at Mattilsynet heller ikke forsvarer nemndmedlemmet under Debatten og at det derfor blir mer skjevt enn NRK kanskje hadde tiltenkt. 

Eik mener i sin klage at NRKs Debatten har brutt punktene 3.2 om kildekritikk, 4.1 om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, 4.3 om stigmatisering, 4.4 om dekning for tittel, 4.7 om identifisering, 4.13 om retting av feil og 4.14 om manglende samtidig imøtegåelse. I tillegg mener hun NRK Rogaland har brutt god presseskikk på fire punkter. 

– NRK har gjort meg til syndebukk, sa Eik til Medier24 da vi først omtalte klagen. 

Allmennhetens Nina Fjeldheim har forståelse for at det kan oppleves belastende for klager. 

– Klager blir stående alene her når Mattilsynet har gjort en alvorlig feil, som til slutt går utover bonden, sa Fjeldheim videre. 

I sin uttalelse skriver PFU: «Når redaksjonen visste hvilken kritikk som kunne komme, mener PFU det må være et redaksjonelt ansvar å ta ned angrep som ble rettet mot personen som ikke var til stede. Dette handler også om å utvise omtanke i presentasjonen, jf. VVP 4.1». 

Og videre:

«I det minste skulle NRK gjort det tydelig at klager ikke var til stede og kunne forsvare seg, jf. VVP 4.14». 

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier i en melding til Medier24 at de tar med seg kritikken videre. 

– Vi må se ordentlig på uttalelsen, som ikke er helt klar ennå. Men vi ser at PFU var tydelige i å påpeke at vi burde sagt tydeligere og flere ganger at Eik ikke var til stede og kunne forsvare seg mot påstandene som ble rettet mot henne, så seerne fikk informasjon om dette underveis i Debatten. Det må vi ta med oss til senere anledninger, for det hender jo ofte at folk ikke vil eller kan stille til debatt i saker hvor de blir kritisert.

Ville felle på flere punkter

Fjeldheim fikk støtte fra Erik Schjenken, som sa at han også mener at NRK bør felles på flere punkter.

– Jeg er enig med sekretariatet i brudd 4.1 og 4.14, i tillegg mener jeg 4.13, 4.7 og 4.4, sa Schjenken, og viste blant annet til påstandene om skjulte opptak i en tittel.

Han la senere til: 

– Jeg mener tittelen går for langt, sier han og mener etterlatt inntrykk er at det her har vært omfattende filming med skjulte opptak, noe han selv ikke opplever. 

Tittelen han viser til et tittelen på nettartikkelen «Bonde avslørte Mattilsynet med skjulte opptak». I november la NRK til følgende formulering i artikkelen: «12/11: Setningen "Bonden velger å ta opp denne samtalen." er endret til "Bonden velger å ta opp denne samtalen uten at avdelingslederen vet det." Det er gjort for å være helt tydelig på at dette lydopptaket var skjult».

Han fikk ikke støtte fra utvalgsleder Johnsen. 

– Jeg leser nok den tittelen annerledes enn deg, sa han og understreket at han mener det er dekning for tittelen, fordi det er gjort skjulte opptak via telefon.

Han peker også på at det er lagt til en presisering fra NRKs side etter at PFU-klagen kom.

Johnsen fikk støtte fra Weider Aasen, som understreket at hun mener NRK har dekning for bruken av «skjult opptak» i tittel, nettopp fordi det er gjort skjulte opptak av en telefonsamtale.

NRK forstår belastningen

I PFU-uttalelsen understrekes det at NRK også har forståelse for at dette har vært krevende: 

«NRK uttrykker forståelse for at omtalen har vært en belastning for klager, men mener samtidig at NRK ikke har brutt god presseskikk. NRK avviser at klager er tillagt en større rolle enn hun hadde. Slik NRK ser det, er det gitt en beskrivelse av fakta som bygger på konkret dokumentasjon og opplysninger fra åpne kilder. NRK mener omtalen er dekkende ut fra det som var tilgjengelig på publiseringstidspunktet. Det påpekes at både klager og andre fikk tilbud om å kommentere faktaopplysninger og påstander». 

Videre skriver de:

«NRK erkjenner imidlertid at enkelte formuleringer og uttalelser i Debatten kan fremstå upresise, men mener slike må aksepteres i en løpende utspørring. Selv om NRK ser at klager kan gjenkjennes ut fra enkelte opplysninger, mener NRK at hensynet til omtanke er balansert med behovet for dokumentasjon i denne saken». 

Powered by Labrador CMS