«Jeg skjønner at NRK føler et ansvar av å ”ta debatten”, rundt viktige temaer som ekstremisme og beskyttelsen av grunnloven, men det bør ikke være på bekostningen av barns rettigheter», skriver Patji Alnæs-Katjavivi.
«Jeg skjønner at NRK føler et ansvar av å ”ta debatten”, rundt viktige temaer som ekstremisme og beskyttelsen av grunnloven, men det bør ikke være på bekostningen av barns rettigheter», skriver Patji Alnæs-Katjavivi.

Debatt

Etnisiteten til et (ufødt) barn bør ikke være et tema i offentlig debatt

«Dette var et definitivt lavmål i sendingen», skriver fødselslege Patji Alnæs-Katjavivi.

  • PATJI ALNÆS-KATJAVIVI, fødselslege

NRKs programmet Debatten, med Fredrik Solvang i spissen, gjennomførte en utfordrende debatt med fokuset på gruppen SIAN (Stopp-islamisering-av-Norge) og deres rett til å ytre seg i offentlighet. Kjent er at organisasjonens leder er tidligere dømt for hatefulle ytringer

SIANS leder ble stilt flere spørsmål av programlederen, Fredrik Solvang. Sylo Taraku har allerede problematiserte valget NRK tok ved å invitere SIANs leder til å navngi enkelte individer i vårt samfunn, som SIAN mener bør deporteres.

SIAN ble videre invitert av Fredrik Solvang til å definere begrepet ”etnisk nordmann”.

Solvang viser til AP-politiker, Hadia Tajik. Det stilles spørsmål om Tajiks (ufødte) barn kan regnes som etnisk norsk. Det kan hen ikke, ifølge SIAN.

Siden Solvang fremmer ingen egen betydning av ”etnisk Nordmann”, blir SIANs ulne definisjon stående alene for seere, åpen for antagelser, misforståelser og feiltolkninger.

Dette var et definitivt lavmål i sendingen. Hvordan kan NRK legitimere eksponering en person fra et politisk parti som har tidligere vært målet for et dødelig angrep, inspirert av en høyreekstremist ideologi?

Skal det være ”innafor” å diskutere etnisiteten til et (ufødt) barn på rikskanalen og i beste sendetid? Er en slik eksponering i barnets beste interesse, eller er det i strid med god presseetikk? Jeg viser her til PFUs Vær Varsom Plakat,

4.8 Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.

Er ikke NRKs eksponering i strid med barnets rettigheter i følge Innholdet av FNs barnekonvensjon har vært en del av norsk lov siden 2003. Artikkel 3 og artikkel 16 handler om, henholdsvis, barnets beste, og barnets rett til privat liv.

Jeg skjønner at NRK føler et ansvar av å ”ta debatten”, rundt viktige temaer som ekstremisme og beskyttelsen av grunnloven, men det bør ikke være på bekostningen av barns rettigheter.

Powered by Labrador CMS