Trond Vernegg, formann i Riksmålsforbundet.
Trond Vernegg, formann i Riksmålsforbundet.

Debatt:

Før valget var debatten het om norske verdier, brunost og vafler. Men hva med språket?

- Engelsk skviser norsk mer og mer. Sover politikerne?, spør Trond Vernegg og Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

  • TROND VERNEGG, formann i Riksmålsforbundet
  • BJØRGULV VINJE BORGUNDVAAG, sentralstyremedlem i Riksmålsforbundet

Web, app, face og snap - engelsk skviser norsk mer og mer.

Når skal vi stå opp for den mest sentrale av alle norske verdier?

Før valget var debatten het om hva som er norske verdier. Brunost, vafler og mye annet ble kastet inn i diskusjonen. Men språket vårt da?

Det glemte de hissige debattantene. Vår fremste og kraftigste kulturbærer ble det ikke snakket om. Er språket – vår identitet – så selvsagt at vi lett glemmer hvor mye det betyr?

Det er fem år siden forrige store tilstandsrapport for språket fra Språkrådet. Konklusjonen i Språkstatus 2017 er så alvorlig at det nesten er utrolig hvor lite oppmerksomhet den får i Stortinget, Regjeringen og i media.

Sover politikerne?

Bare tre av ti norske barn under elleve år hører norsk når de ser på YouTube. Det er den mediekanalen som øker mest i bruk blant barn, 65 prosent av norske barn er innom i løpet av en uke. Helt ned i treårsalderen møter barna stort sett engelske stemmer og ord på videosnutter og i spill.

Engelsk tar også over innen høyere utdanning. I hvert tredje fag undervises studentene nå på engelsk på store norske universiteter. Innen norsk forskning dominerer engelsk allerede noen fag så kraftig at vi nesten ikke har skriftlige kilder med norsk fagspråk.

Hva gjør det med kommunikasjonen i arbeidsliv, skoler og sykehus fremover?

Vi liker reklame på engelsk bedre enn før, men forstår våre språknære danske og svenske naboer dårligere. Det siste blir ikke bedre av at NRK stort sett dropper svenske og danske barne- og ungdomsprogrammer og kjøper mest britisk og amerikansk.

Skal vi kommunisere med folk i nabolandene på engelsk når språkene våre ligger så nær hverandre?

I arbeidslivet bruker 7 av 10 bedrifter både norsk og engelsk. Arbeider du innen bygg og anlegg, må du på mange arbeidsplasser være synsk for å ikke få en bjelke i hodet. Det er ikke mulig å kommunisere på ett språk.

I deler av bygg- og anleggsbransjen har det altså allerede gått så langt at det går på liv og helse løs å bare kunne norsk. Etterhvert vil den langsomme språkdøden, som har startet i fagterminologien, gripe om seg i arbeidslivet.

Når det er kommet så langt at det også går ut over effektivitet og lønnsomhet, slik Språkrådet beskriver, vil mye norsk språkkultur allerede være tapt.

Språk er geografi, alder, kjønn; hvem vi er. Språket samler og definerer oss som nasjon. Riksmålsforbundet arbeider for å holde språket i hevd som et presist og nyansert uttrykksmiddel.

Når fremmedspråk kommer i tillegg til norsk er det en styrke. Når engelskdominansen eller et virvar av fremmedspråk som ikke alle behersker får fortrenge norsk, mister vi oss selv - ord for ord.

Hvor langt må det gå før flere våkner?

Powered by Labrador CMS