- Nå er det på tide at Senterpartiet og Venstre forlater styrerommet i Trønder-Avisa

KRONIKK: Partiene bør forlate styrerommet, skriver Espen Leirset.

Publisert Sist oppdatert

KRONIKK: Espen Leirset. Høgskolelektor i statsvitenskap, HiNT. Tidligere medarbeider i Trønder-Avisa.

I høgskole- og universitetsmiljøet er mange opptatt av struktur for tiden. Men sannelig er det mange interessante struktur-nyheter på gang i trøndersk mediebransje også.

• I januar ble det klart at NRK nedbemanner i Trøndelag, noe som i særlig grad rammet bemanningen ved NRKs kontor i Steinkjer.

• 30. mai kom den første sammenslåtte utgaven av Levanger-Avisa og Verdalingen ut, i den nye avisa Innherred.

• 20. juni flyttet Adresseavisen si hovedredaksjon fra Heimdal til Midtbyen i Trondheim

• 22. juni ble det offentliggjort at Trønder-Avisa kjøper Namdalsavisa.

Den siste nyheten er den viktigste. De to avisene er de eneste dagsavisene utenom Adressa her i regionen, og får nå en størrelse som gjør dem mer potent som annonseorgan.

Dette er en stor endring for avismarkedet i Nord-Trøndelag. Trønder-Avisa har i mange år vært en sjelden svale i norsk medielandskap, med lokale eiere, uten noe stort konsern i ryggen.

Trønder-Avisa er 90 prosent eid av to politiske partier (Senterpartiet og Venstre), noe som har historiske årsaker, fra den tiden avisene var forlengede organer for partiene. Over hele landet har partiene etter 1970-tallet sluppet taket i avisene, men altså ikke i Nord-Trøndelag.

Det lokale, politiske eierskapet har bidratt til at Trønder-Avisa har vært «beskyttet» av kapitalistiske eiere utenfra. Trolig har dette bidratt til at avisa har sluppet unna noen av de tøffeste kravene om lønnsomhet som enkelte mediekonserner praktiserer (selv om Trønder-Avisa også har rasjonalisert de senere årene).

Dersom Trønder-Avisas mål var å maksimere det økonomiske overskuddet, ville det vært rasjonelt å konsentrere driften rundt byene Steinkjer, Verdal og Levanger i enda større grad enn avisa har gjort de siste årene. En lokalavis som kun dekket de tre byene pluss de nærmeste småkommunene, ville trolig gitt større overskudd, fordi redaksjonen kunne vært mindre, og inntektene ikke vesentlig lavere enn i dag.

Men fordi eierne av avisa har et mål om å nå hele Nord-Trøndelag, er det et selvstendig poeng å definere avisa som «fylkesavis». Dette forutsetter at pengene brukes til å holde en større redaksjon i stedet for å betale store utbytter til eierne.

Sett i dette lyset har derfor de politiske eierne vært en velsignelse for Trønder-Avisa og Nord-Trøndelag.

Jeg vil likevel hevde at det er uheldig at politiske partier er involvert i driften av en avis. Selv om Trønder-Avisa ikke praktiserer formell partilojalitet overfor sine eiere – det drives ordinær journalistikk også overfor eierpartiene – gir partitilknytningen bindinger mellom redaktør og partimedlemmer som er uheldig.

Når Trønder-Avisa nå blir enda mer dominerende i Nord-Trøndelag, blir debatten om forholdet mellom partier og avis enda mer påtrengende.

Trønder-Avisa er i dag eid av selskapene «AS Nord-Trøndelag» (52 prosent) og «LI Inntrøndelagen» (38 prosent). Bak AS Nord-Trøndelag står det en rekke partimedlemmer i Senterpartiet, mens i Inntrøndelagen er det Venstre-medlemmer som utgjør eierskapet.

Det kunne ha vært interessant å lese en journalistisk artikkel hva som er stemme-kriteriene i de to selskapene. Etter hva jeg forstår, må man være medlem av partiene for å ha stemmerett i bedriftens formelle organer.

Hovedtyngden av styret i Trønder-Avisa sitter der på grunn av sin politiske tilknytning. Det er tradisjon for at Sp har styrelederen, et verv som styreleder Harald A. Lein nå har, etter at tidligere Steinkjer-ordfører Kristian Wibe i mange år hadde vervet. Nestleder er Mads Braarud (V), mens øvrige styremedlemmer er Anna Cecilie Ragne Holm (V), Erik Bartnes (Sp), Pål Benum (V) og Vigdis Hjulstad Belbo (Sp).

De øvrige medlemmene i styret er ansattrepresentanter, i tillegg til Polaris-sjef Per Axel Koch, som sitter der fordi Polaris eier de øvrige 10 prosent av avisa.

Når Trønder-Avisa kjøper Namdalsavisa, blir eierne i Trønder-Avisa enda mer dominerende i det nordtrønderske medielandskapet enn de har vært. Det er nå en god anledning til å få en debatt om eierskapet.

Er det heldig at avisas sjefredaktør rapporterer til en styreleder fra Senterpartiet eller Venstre?

En redaktør skal ha «frie mediers ideelle mål for øye» i alt han gjør.Er det mulig, når han rapporterer til en representant for et politisk parti? Selv om integriteten til begge parter er den beste, er denne relasjonen etter mitt syn prinsipielt uheldig.

Alternativet til lokalt eierskap trenger ikke være salg til et stort mediekonsern. Det vil ikke nødvendigvis bidra til en mer opplyst offentlighet i Nord-Trøndelag. Kanskje kan en stiftelse tjene formålet om lokalt eierskap og en publistisk visjon.

Mitt sommerønske til Sp og Venstre i Nord-Trøndelag er at de bestiller en utredning om en eiermodell som øker avstanden mellom politikere og redaktører.

Powered by Labrador CMS