Finn en feil: Disse ni og politioverbetjent Finn Erik Rødsand stod på programmet til SKUPs graveskole i år.
Finn en feil: Disse ni og politioverbetjent Finn Erik Rødsand stod på programmet til SKUPs graveskole i år.

Bare menn var lærere på årets graveskole fra SKUP. Var ingen kvinner funnet gode nok, eller glemte dere å spørre?

KOMMENTAR: - Menn som graver seg ned, skriver NRK-journalistene Line Tomter og Veronica Westhrin om de seneste års graveskoler.

  • LINE TOMTER og VERONICA WESTHRIN, journalister i NRK
Line Tomter.
Line Tomter.

 

Vi har begge vært på Skups graveskole ved to forskjellige anledninger.

Felles for dem begge var en lang rekke foredragsholdere bestående av godt voksne menn.

Veronica Westhrin.
Veronica Westhrin.

- Hunkjønnet er hunkjønn på grunn av en viss mangel på egenskaper, skrev Aristoteles.

Det synes dessverre å være en gjengs oppfatning også i dag.

Skups graveskole har som ambisjon at elevene skal lære hands-on av prisvinnere og noen av de beste undersøkende journalistene i bransjen, men blant dem finnes det åpenbart ikke en eneste kvinne.

For når morgendagens fremste journalister skal kurses, er det utelukkende menn som står for kursingen.

Det er for dårlig i 2017

 

Vi har gått gjennom listen over foredragsholdere til graveskolen de siste fire årene.

SKUPs graveskole 2017

Graveskolen er et fast tredagerskurs i forkant av den årlige SKUP-konferansen i Tønsberg. Årets skole fant sted forrige uke, før konferansen i helga. 

Disse stod på programmet for årets skole: Arve Bartnes, Finn Erik Rødsand, Ola Haram, Ståle de Lange Kofoed, Lars Johnsen, Henrik Lied,  Vegard Venli, Tarjei Leer-Salvesen, Paul Myers, Kristoffer Egeberg

PS! Lied og Rødsand stod på programmet, men måtte melde avbud.

I løpet av denne perioden er det vanskelig å finne kvinnelige norske forbilder.

To utenlandske kvinner holdt mål for tre år siden, men i år var det igjen kun representanter fra det annet kjønn som hadde anledning til å kurse morgendagens undersøkende journalister.

Verken i år eller i fjor var det en eneste kvinne å finne blant foredragsholderne på graveskolen.

 

Det må endres, mener vi.

For det er overhodet ikke representativt for hva som beveger seg i den undersøkende journalistikken.

Langt flere menn enn kvinner leverte inn Skup-rapporter.

Vi ønsker flere kvinnelige foredragsholdere fordi vi mener det er ønskelig at også flere kvinner skal grave - og delta i konkurransen om SKUP-prisen.

 

Argumenter som at kvinner ikke tør eller vil stille kan man ta med seg et annet sted.

Flere av landets beste kvinnelige gravejournalister sier de ville sagt ja til å holde foredrag, hvis arrangørene av kurset hadde tatt seg bryet med å spørre.

Vi gjorde det, nemlig. 

 

Kjersti Knudssøn og Synnøve Bakke har i årevis utmerket seg i tetsjiktet av gravende journalister. I 2009 vant de Skup-prisen for dokumentaren "Mitt skip er lastet med...", en sak som fikk internasjonale konsekvenser og vant flere priser.

Senest i fjor fikk Knudssøn og Bakke et Skup-diplom.

Likevel har de to aldri blitt spurt om å holde foredrag på Skups graveskole.

Og ja, de hadde stilt om de ble spurt. De er nemlig like glad i å prate som oss.      

 

Heller ikke Siri Gedde-Dahl, også tidligere Skup-vinner og anerkjent undersøkende journalist, har blitt spurt om å holde noe foredrag på graveskolen de siste årene.

Riktignok holdt hun et foredrag for mange år siden, men hun ville stilt igjen.

Hun lurer på om det er mangel på bevissthet i Skup-styret som gjør foredragslisten så maskulin.

Gedde-Dahl mener kjønn er viktig fordi det skaper identifikasjon, og at identifikasjon er viktig for blant annet unge kvinnelige studenter.

Vi er enig i det.

 

Er det slik at arrangørene av årets graveskole ikke tok seg bryet med å spørre noen kvinner, undrer vi oss.

Og i så fall, hvorfor?

Hvis de som arrangerer den trenger hjelp til å finne gode kvinnelige gravere, sender vi dem gjerne en liste med navn og telefonnumre i forkant av neste års graveskole.

Opptil flere kvinnelige gravejournalister i flere medier står klare, både til å holde foredrag eller lede graveskolen.

 

Vi kan jo kanskje håpe at årets SKUP-vinnere, Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman fra VG fortsatt regnes som gode nok til å forelese til neste år.

Vårens vakreste kurs i undersøkende journalistikk kalles det.

Bare synd at definisjonen på vakker skal være ensbetydende med å være utstyrt med baller.

 

Powered by Labrador CMS