Silje S. Skiphamn og Synnøve Åsebø, leder og nestleder for SKUP-styret.
Silje S. Skiphamn og Synnøve Åsebø, leder og nestleder for SKUP-styret.

Nei, man skal ikke trenge baller for å kunne undervise i undersøkende journalistikk

DEBATT: - Line Tomter og Veronica Westhrin har helt rett når de kritiserer SKUPs graveskole for bare å ha mannlige foredragsholdere, svarer Silje S. Skiphamn og Synnøve Åsebø.

  • SILJE S. SKIPHAMN, styreleder i SKUP
  • SYNNØVE ÅSEBØ, nestleder i SKUP

 

Selv om Institutt for journalistikk og SKUP samarbeider om planleggingen av graveskolen, er det SKUPs ansvar at kjønnsfordelingen ikke har vært som den bør være.

Det er ingen tvil om at det finnes mange dyktige kvinnelige undersøkende journalister i Norge. Det er heller ingen tvil om at deltagerne på graveskolen burde fått mulighet til å lære arbeidsmetodene deres.

Dette både vil og skal SKUP-styret gjøre noe med.

 

- Her er det bare å innse at vi er tatt med buksene nede og de nevnte ballene ute. Det finnes ingen unnskyldning for at programmet på graveskolen kun besto av mannlige forelesere, skriver Ola Haram og Ståle de Lange Kofoed, som har arrangert graveskolen de siste årene, i kommentarfeltet under innlegget til Tomter og Westhrin.

Det er vi helt enige i. 

Snart starter SKUP-styret planleggingen av neste års graveskole og konferanse.

Vi håper alle kvinnelige gravejournalister som har noe å lære bort kontakter oss slik at vi kan få dem inn i programmet så raskt som mulig.

 

Vi tror kvinner som graver kan være viktige rollemodeller for yngre, kvinnelige journalister.

Undersøkende journalistikk har tradisjonelt vært dominert av menn, noe også kjønnsfordelingen blant dem som sendte inn metoderapporter til årets SKUP-pris viser.

En opptelling konferanseavisen Siste SKUP gjorde viste at 88 menn og 38 kvinner sendte inn arbeidene sine til vurdering.

Norsk presse kan ikke være bekjent av en kvinneandel på bare 30 prosent blant dem som deltar i konkurransen om å vinne landets høyeste utmerkelse innen undersøkende journalistikk.

 

SKUP vil gjerne bidra til en jevnere kjønnsfordeling både blant dem som sender inn metoderapporter og blant foreleserne på konferansen og graveskolen.

Og vi vet at kvinner har baller nok til undervise i undersøkende journalistikk.

 

Powered by Labrador CMS