Illustrasjonsfoto: Oppdrettslaks på slaktebenken.
Illustrasjonsfoto: Oppdrettslaks på slaktebenken.

NRK rører til storm på stille hav om laks og miljøgifter. Er det kunnskapsløshet eller andre agendaer som ligger bak?

KOMMENTAR: - NRK prøver å piske opp til storm når havet egentlig er blikk stille, mener Pål Mugaas Jensen.

  • PÅL MUGAAS JENSEN, redaktør i Norsk Fiskeoppdrett. Oppprinnelig publisert på Kyst.no.

NRK klarer å så tvil om oppdrettslaksen faktisk har mindre miljøgifter enn villaksen. Ammunisjonen er en akademisk diskusjon om presisjon.

Men å løfte blikket og se at det faktisk ville vært svært rart om det var motsatt, det evner de ikke.

Nifes publiserte nylig data som konkluderer med at det er mer miljøgifter i villaks enn i oppdrettslaks.

At dette var en tung pille å svelge for oppdrettshatere som hardnakket hevder at laks er farlig å spise, mens de mer enn gjerne spiser både vill laks, sild og makrell, var forventet.

Men at NRK klarer å lage en sak som åpenbart har som agenda å trekke konklusjonen i tvil er noe mer spesielt.

For det er da virkelig ingen stor overraskelse at det faktisk er slik Nifes har funnet ut: At oppdrettslaksen har mindre av disse giftstoffene.

Det skulle bare mangle når man kan litt om hva et laksefôr inneholder og hvor miljøgiftene for en stor del kommer fra.

Miljøgiftene det her er snakk om er i all hovedsak de fettløselige organiske stoffene som PCB og dioksiner.

Disse kommer inn i både vill laks og oppdrettslaks via maten som har marint opphav.

Villaksen får den i seg gjennom de småfisken den spiser, oppdrettslaksen via de småfiskene som har blitt brukt til å lage fiskeoljen og fiskemelet som inngår i fiskefôret.

Når så laksen i dag får et fiskefôr der fiskemelet og fiskeoljen er betydelig redusert fra ikke så mange år tilbake, og erstattet med råvarer av vegetabilsk opphav, blir det selvsagt også mindre miljøgifter i fôret.

Da går også mengden i fisken ned. Villaksen derimot har opprettholdt sitt kosthold i perioden med 100 % marine «ingredienser».

Det er av samme grunn man finner mindre miljøgifter i sei som har beitet laksefôr under merdene enn hos den som ikke har det.

Det ville derfor vært oppsiktsvekkende om ikke oppdrettslaksen etterhvert lå under villaksen i disse stoffene.

Om man har brukt helfisk av villaksen og NQC (Norwegian quality cut) utskjæring på oppdrettslaks, om man ikke helt har kontroll på alderen på alle villaksindividene, hva så.

Det har utelukkende akademisk interesse, og det er vel derfor professor i miljøtoksikologi Anders Goksøyr (som for ordens skyld var min veileder da jeg tok hovedfag), påpeker dette i saken.

Men den helt store effekten på hovedkonklusjonen kan jeg ikke se at det skal ha.

Om du bruker den gamle badevekten med fjær til å veie et barn og en voksen, vil du se forskjell på vekten på dem.

Den vil ikke kunne fortelle det på grammet nøyaktig, men det betyr lite om det du skal vise det «oppsiktsvekkende» i at barnet veier mindre enn den voksne.

At ikke NRK selv ser at det de holder på med her er å prøve piske opp en storm når havet egentlig er blikk stille, er rart. Skyldes det kunnskapsløshet?

Eller er den egentlige agendaen til statskanalen her å svekke Nifes sin troverdighet, som en god oppfølging av det de holdt på med i Brennpunkt-programmet?

Til det låner jeg Anders Goksøyr sine ord fra NRKs egen sak:

– Det er en fjær som har blitt til fem høns i beste fall. Utover det vet jeg ikke om jeg skal kommentere mer.

 

Powered by Labrador CMS